ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > เอ็กโก กรุ๊ป แต่งตั้ง “เทพรัตน์ เทพพิทักษ์” ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่

เอ็กโก กรุ๊ป แต่งตั้ง “เทพรัตน์ เทพพิทักษ์” ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่

19 มิถุนายน 2020


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ประกาศแต่งตั้ง นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ นายเทพรัตน์จะเข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของเอ็กโก กรุ๊ป ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยจะสานต่อการดำเนินธุรกิจของเอ็กโก กรุ๊ป ตามวิสัยทัศน์ “เป็นบริษัทไทยชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจพลังงานอย่างยั่งยืน ด้วยความใส่ใจที่จะธำรงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม” มุ่งเสริมความแข็งแกร่งในธุรกิจผลิตไฟฟ้า ต่อยอดไปสู่การลงทุนในธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งยังแสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ อายุ 54 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (2561 – ปัจจุบัน) และก่อนหน้านั้น ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (2560 – 2561) ตลอดจนมีประสบการณ์ด้านเทคนิควิศวกรรม การพัฒนาและบริหารจัดการโรงไฟฟ้ามาอย่างยาวนาน

สำหรับประวัติด้านการศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขา Electricity Industry Management and Technology มหาวิทยาลัยสแตรธไคลด์ (University of Strathclyde) ประเทศสกอตแลนด์ และปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งยังผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมาย