ThaiPublica > เกาะกระแส > “ศักดิ์สยาม” รับข้อเสนอสหพันธ์ขนส่งฯ ชงนายกฯ – ครม.ตรึงดีเซลลิตรละ 25 บาท

“ศักดิ์สยาม” รับข้อเสนอสหพันธ์ขนส่งฯ ชงนายกฯ – ครม.ตรึงดีเซลลิตรละ 25 บาท

1 พฤศจิกายน 2021


“ศักดิ์สยาม” รับข้อเสนอสหพันธ์ขนส่งฯ ชงนายกฯ-ครม.ยกเลิกผสม B100 – ลดภาษีสรรพสามิต ดึงราคาดีเซลลิตรละ 25 บาท รวมทั้งขอให้คมนาคมชะลอปรับขึ้นค่าทางด่วน 2 เท่า

หลังจากที่สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยประกาศมาตรการยกระดับหยุดเดินรถบรรทุขนส่งสินค้า 20% ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไปนั้น วันนี้นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ให้ผู้แทนสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย เข้าพบ เพื่อหารือถึงแนวทางแก้ปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยมี นางสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม , นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม , นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม , นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน , นางสาวรัชนีพร ธิติทรัพย์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม , นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก และผู้เกี่ยวข้องร่วมหารือ ณ ห้องประชุม กระทรวงคมนาคม

ภายหลังการหารือนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมได้ให้สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย เข้าพบเพื่อหารือถึงความเดือดร้อนของผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับตัวสูงขึ้น และชี้แจงถึงแนวทางการจัดกิจกรรม truck power เพื่อผลักดันข้อเรียกร้อง ดังนี้

  1. ขอให้รัฐบาล โดยกระทรวงพลังงาน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาการนำน้ำมันปาล์ม (B100) ออกจากสัดส่วนการผสมของน้ำมันดีเซล เนื่องจากปัจจุบันราคาปาล์มเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าน้ำมันดีเซลถึง 2 เท่าตัว เพื่อให้ราคาน้ำมันดีเซลสามารถลดลงได้ถึงลิตรละ 2 บาท
  2. ขอให้รัฐบาล โดยกระทรวงการคลัง พิจารณาลดอัตราภาษีสรรพสามิตของน้ำมันดีเซลจากลิตรละเกือบ 6 บาท และให้ลดลงเหลือ 3 บาท

 • เบื้องหลัง กบง. กลับลำ ยกเลิก B6
 • กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงติดกับดัก “ประชานิยม”
 • การลดราคาทั้ง 2 ปัจจัย สามารถทำให้ราคาน้ำมันดีเซลลดลงเหลือลิตรละ 25 บาท ตามข้อเรียกร้อง และเน้นย้ำว่าราคาน้ำมันไม่ได้ส่งผลกระทบเพียงภาคการขนส่งเท่านั้น ยังกระทบต่อต้นทุนการผลิตสินค้า และต้นทุนของภาคการเกษตร ซึ่งในช่วงนี้อยู่ในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยว และลำเลียงสินค้าการเกษตรเข้าสู่กระบวนการผลิต ราคาน้ำมันที่สูงส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม ทั้งนี้ ในส่วนของผู้แทนกระทรวงพลังงานให้ข้อมูลว่าได้ดำเนินการหารือกับกระทรวงการคลัง เพื่อขอลดอัตราภาษีสรรพสามิต ส่วนในประเด็นการปรับสัดส่วนน้ำมันปาล์มออกจากน้ำมันดีเซล คณะกรรมการนโยบายพลังงานมีมติยังคงสัดส่วนดังกล่าวไว้ตามเดิม”นายศักด์สยาม กล่าว

  อย่างไรก็ตาม สหพันธ์การขนส่งทางบกฯ ยืนยันว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะดำเนินการ โดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อภาคธุรกิจและประชาชน และดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมาย พร้อมกับเน้นย้ำขอให้รัฐบาลทบทวนการนำน้ำมันปาล์มออกจากน้ำมันดีเซล เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อประเทศโดยส่วนรวม โดยจะติดตามมาตรการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจากรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งก่อนที่จะพิจารณาจัดกิจกรรมอื่น ๆ ต่อไป

  นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า ประเด็นการหารือในวันนี้จะนำเรียนพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อโปรดทราบ และหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งนำประเด็นข้อเรียกร้องหารือร่วมกับกระทรวงพลังงาน , กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้ภาคธุรกิจและระบบเศรษฐกิจในภาพรวม ยังคงสามารถดำเนินการต่อไปได้ โดยในส่วนของการจัดกิจกรรม truck power ได้เน้นย้ำขอให้ดำเนินการในสถานที่ตั้งของผู้ประกอบการไม่ให้เกิดผลกระทบต่อภาคธุรกิจและประชาชน นอกจากนี้ สหพันธ์การขนส่งทางบก ฯ ยังขอให้กระทรวงคมนาคม พิจารณาชะลอการปรับขึ้นค่าทางด่วนที่จะมีการปรับขึ้นถึง 2 เท่าตัว ซึ่งจะส่งผลต่อต้นทุนภาคการขนส่งด้วยเช่นกัน โดยกระทรวงคมนาคมจะได้หารือกับผู้ได้รับสัมปทานถึงแนวทางความเป็นไปได้ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการต่อไป