ThaiPublica > ประเด็นร้อน > COVID-19 พลิกโลก > องค์การเภสัชแจงปมสั่งซื้อวัคซีน “โมเดอร์นา” เข็มละ 584 บาท “ไม่เป็นความจริง”

องค์การเภสัชแจงปมสั่งซื้อวัคซีน “โมเดอร์นา” เข็มละ 584 บาท “ไม่เป็นความจริง”

12 กรกฎาคม 2021


ที่มาภาพ : https://www.facebook.com/gpoth.official/photos/1648830548838919

องค์การเภสัชแจงปมสั่งซื้อวัคซีน “โมเดอร์นา” เข็มละ 584 บาท “ไม่เป็นความจริง” ชี้ส่ง รพ.เอกชนโดสละ 1,100 บาท ตามราคาต้นทุนที่ได้รับมาจาก “ซิลลิค ฟาร์มา” ซึ่งรวม VAT-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 องค์การเภสัชกรรม หรือ “GPO” ได้ออกแถลงการณ์ผ่าน เฟซบุ๊ก กรณีที่มีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับราคานำเข้าและการจัดเก็บภาษีวัคซีนโมเดอร์นาไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนั้น ทางองค์การเภสัชกรรม ขอชี้แจง ดังนี้

1. จากที่ได้มีการนำเสนอว่า “ราคาวัคชีนโมเดอร์นา ที่นำเข้ามา ราคา 584 บาทต่อโดส” นั้นขอชี้แจงว่า ราคา 584 บาทต่อโดส เป็นการให้ข้อมูลที่ผิดจากความเป็นจริง อย่างไรก็ตามองค์การฯไม่สามารถเปิดเผยราคานำเข้าได้ เนื่องจากเป็นข้อตกลงที่ได้มีการกำหนดเป็นเงื่อนไขไว้ในการเจรจาซื้อขาย ที่ไม่ให้ ทั้ง 2 ฝ่าย เปิดเผยราคาซื้อขายของคู่ค้าได้ โดยบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายวัคซีนโมเดอร์นา เป็นผู้กำหนดราคาซื้อขายมีข้อมูลที่เป็นที่เปิดเผยโดยทั่วไปว่าราคาซื้อขายในตลาดโลก (อ้างอิงจากเว็บไซต์ www.biospace.com ) อยู่ที่ประมาณ 25 – 37 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ 1 โดส โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไข และจำนวนในการจัดซื้อในแต่ละครั้ง

2. การกำหนดราคาขายวัคซีนโมเดอร์นาให้กับโรงพยาบาลเอกชนที่ราคา 1,100 บาทต่อโดสนั้น เป็นราคาที่มาจากราคาวัคซีนที่องค์การเภสัชกรรม ได้รับจากบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา รวมกับภาษีมูลค่าเพิ่มและได้รวมกับค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆ อาทิ ค่าเก็บรักษา ค่าขนส่ง ค่าประกันภัยรายบุคคล เพื่อให้ความคุ้มครองกับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา กรณีที่อาจมีอาการไม่พึงประสงค์ ดังนั้น ประเด็นที่มีการกล่าวหาว่ามีการบวกกำไรหรือภาษีเข้าไปในราคาขายถึง 516 บาท หรือ 88 % จึงไม่เป็นความจริง

3. องค์การเภสัชกรรม ได้ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ในการเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เป็นตัวแทนจัดซื้อจัดหาวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา เพื่อให้ประชาชนได้มีวัคซีนทางเลือกเพิ่มขึ้น โดยนับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 องค์การเภสัชกรรม ได้มุ่งมั่น ทุ่มเทดำเนินการในทุกภารกิจทั้งด้านยา วัคซีน และเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ในการป้องกันต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนระบบสารารณสุขไทย เพื่อให้ประเทศไทยได้ผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปให้ได้