ThaiPublica > เกาะกระแส > คนไทยไม่ทน : โรงไม้ทนไม่ไหว วางพวงหรีดกรมป่าไม้ จี้สอบ จนท. เก็บค่าต่อใบอนุญาตค้าไม้เกิน กม. กำหนด

คนไทยไม่ทน : โรงไม้ทนไม่ไหว วางพวงหรีดกรมป่าไม้ จี้สอบ จนท. เก็บค่าต่อใบอนุญาตค้าไม้เกิน กม. กำหนด

24 มิถุนายน 2021


สภาพสังคมที่กดดัน บีบคั้นประชาชนมากขึ้นๆทุกวันจากความเหลื่อมล้ำในมิติต่างๆ ความอยุติธรรม การคอร์รัปชัน ที่เกาะกินประเทศไทยอยู่ เมื่อกฏระบียบกติกาของบ้านเมืองถูกละเลยด้วยผู้ปกครองที่มีอำนาจ ทำให้ผู้ซึ่งไร้อำนาจเริ่มไม่ทนอีกต่อไป ซีรี่ย์คนไทยไม่ทนจึงขอเปิดพื้นที่ “ไม่ทน” เพื่อสะท้อนอาการของสังคมไทย

กลุ่มนักศึกษารามฯ บุกกรมป่าไม้-วางพวงหรีดแสดงสัญลักษณ์ต้านทุจริต จี้สอบเจ้าหน้าที่ป่าไม้ 6 อุดรธานี กรณีต่อใบอนุญาตค้าไม้ล่าช้า-เรียกเก็บเงินค่าต่อใบอนุญาตค้าไม้เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด “โรงไม้” ทนไม่ไหว เดินสายยื่นหนังสือร้องเรียนประธานรัฐสภา ล่าสุดสั่งย้ายเจ้าหน้าที่ไปแล้ว 3 ราย กมธ.การปกครองเตรียมเชิญอธิบดีป่าไม้แจงความคืบหน้า

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. มีกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงประมาณ 25 คน นำพวงหรีดมาวางที่หน้ากรมป่าไม้ เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 อุดรธานี โดยเรียกเก็บเงินค่าต่อใบอนุญาตค้าไม้ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากไม้ สูงเกินกว่าที่กำหนดกำหนด ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโรงไม้ และธุรกิจเฟอร์นิเจอร์อย่างหนัก

หลังจากวางพวงหรีดที่หน้ากรมป่าไม้เสร็จเรียบร้อย ตัวแทนนักศึกษากล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการเดินทางมาวางพวงหรีดที่หน้ากรมป่าไม้ในวันนี้ เพื่อแสดงสัญลักษณ์เท่านั้น ไม่ได้มายื่นหนังสือร้องเรียนต่ออธิบดีกรมป่าไม้แต่อย่างใด ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากวันที่ตนได้นำชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนไปยื่นหนังสือร้องเรียนต่อ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 และล่าสุดได้รับแจ้งจากทางรัฐสภาแล้วว่ากรมป่าไม้ได้มีคำสั่งย้ายเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 อุดรธานีไปแล้ว 3 คน

ตัวแทนจากนักศึกษากล่าวต่อว่า จากการที่ตนและเพื่อนๆ ได้ไปลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคาย เพื่อสำรวจความคิดเห็นผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการโรงไม้ หรือแปรรูปไม้เพื่อใช้ในการทำเฟอร์นิเจอร์ หลายรายไม่ยอมให้สัมภาษณ์กับนักศึกษา แต่ก็มีประมาณ 20 รายที่เดือดร้อน มี่ให้ข้อมูลและความคิดเห็น พบว่าปมที่เป็นปัญหาเริ่มต้นจากเรื่องการขอใบอนุญาตประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากไม้ทั้งหลาย ซึ่งปกติผู้ประกอบการต้องมาขอต่อใบอนุญาตกันปีต่อปี บางรายขอใบอนุญาตไป 6 เดือนก็ยังไม่ได้ บางรายเป็นปีก็ยังไม่ได้ ซึ่งปกติไม่ควรเกิน 1 เดือน

“สาเหตุที่ออกใบอนุญาตให้ล่าช้า เจ้าหน้าที่ป่าไม้อ้างว่างานยุ่ง จึงไม่ต่อใบอนุญาตให้ จากนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่อีกแผนกลงพื้นที่ไปตรวจสอบ ขอดูใบอนุญาตประกอบกิจการ ถ้าใบอนุญาตขาดหรือไม่มีก็จะเรียกเก็บเงิน ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เรื่องกฎหมาย กฎระเบียบ ก็ยอม บางรายถูกเรียกเก็บเงินเป็นหลักหมื่นบาท บางรายต้องจ่ายเป็นหลักแสนบาทก็มี มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของกิจการ ปรากฏว่าในช่วงที่โควิดฯ ระบาดผู้ประกอบการถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มจนทนต่อไปไหว จึงต้องลุกขึ้นมาสู้เรียกร้องของความเป็นธรรมไปยังหน่วยงานต่างๆ” นักศึกษาเล่าถึงผลการสำรวจจากการลงพื้นที่ในจังหวัดอุดรธานี

พร้อมกล่าวต่อว่า “สุดท้าย ก็อยากจะฝากไปถึงรัฐบาลให้ช่วยตรวจสอบเรื่องนี้ในพื้นที่อื่นๆ อย่างเร่งด่วนด้วย รวมทั้งช่วยยกร่างกฎหมาย หรือแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการค้า อำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านที่ประกอบกิจการที่เดือดร้อนให้ได้รับความเป็นธรรม โดยเฉพาะในช่วงที่สถานการณ์โควิดฯ ระบาด ควรจะจัดงบประมาณลงมาเยียวยาชาวบ้านกลุ่มนี้ด้วย” ตัวแทนนักศึกษา กล่าว

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 13.10 น. น.ส.พรทิพย์ ปานวัฒน์วาณิช เจ้าของกิจการโรงไม้ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ยื่นหนังสือร้องเรียนถึงนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทรัพยากรป่าไม้ โดยมีนายราเมศ รัตนะเชวง เลขานุการประธานรัฐสภา เป็นผู้รับเรื่อง

แหล่งข่าวจากรัฐสภากล่าวว่า ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นักศึกษากลุ่มนี้เคยพา น.ส.พรทิพย์ ปานวัฒน์วาณิช เจ้าของโรงไม้อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ไปยื่นกับนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 อุดรธานี เวลาผ่านไปเกือบ 1 เดือน ปรากฏว่าเรื่องร้องเรียนดังกล่าวนี้ไม่มีความคืบหน้าแต่ประการใด นักศึกษากลุ่มนี้จึงพา น.ส.พรทิพย์ มายื่นหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผ่านนายราเมศ รัตนะเชวง เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ขณะนี้เรื่องร้องเรียนดังกล่าวถูกส่งไปที่คณะกรรมาธิการการปกครอง คาดว่าทางคณะกรรมาธิการฯ จะเชิญนายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ มาสอบถามความคืบหน้าในการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ต่อไป