ThaiPublica > สู่อาเซียน > เปิดชื่อ 7 นักธุรกิจชั้นนำลาว ที่ปรึกษาเศรษฐกิจนายกรัฐมนตรี

เปิดชื่อ 7 นักธุรกิจชั้นนำลาว ที่ปรึกษาเศรษฐกิจนายกรัฐมนตรี

12 มิถุนายน 2021


พันคำ วิพาวัน นายกรัฐมนตรีคนที่ 8 ของ สปป.ลาว ที่มาภาพ : จากสำนักข่าวสารประเทศลาวและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

สำนักข่าว Lao Daily รายงานเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ว่า นายพันคำ วิพาวัน นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว ได้ลงนามแต่งตั้งคณะช่วยงานนายกรัฐมนตรี จำนวน 7 คน

รายงานระบุว่า นับตั้งแต่ปี 2020 เป็นต้นมา หลายประเทศทั่วโลก ได้รับผลกระทบอย่างหนักด้านเศรษฐกิจจากการระบาดของโรคโควิด-19 และสปป.ลาว ก็เป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน บรรดากิจการที่เป็นเสาค้ำ หรือสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ ได้หยุดชะงักหรือชะลอตัว บรรดาธุรกิจทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก รวมถึงหน่วยธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน ดังนั้นในวันที่ 4 มิถุนายน นายพันคำ วิพาวัน นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในข้อตกลง ฉบับที่ 50/นย. ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะช่วยงานนายกรัฐมนตรี

โดยเห็นชอบแต่งตั้งผู้ประกอบการภาคธุรกิจ เข้าในคณะช่วยงานนายกรัฐมนตรี จำนวน 7 คน คือ

1.นายอุเดด สุวันนะวง ประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาว(สคอซ) ผู้อำนวยการบริษัทการค้าลาว โรงแรมเบสเวสเทิร์นและร้านอาหารฟูจิ(ลาว)
2.นายสุนทอน พมมะจัก ประธานที่ปรึกษา สคอซ. ประธานบริษัทเบียร์ลาว
3.นายจันทอน สิดทิไซ รองประธาน สคอซ. ประธานสภาบริหารบริษัทปิโตรเลียมเทรดดิ้งลาว มหาชน ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทสิทธิ
โลจิสติกส์ ลาว จำกัด
4.นางวาลี เวดสะพง รองประธาน สคอซ. ประธานบริษัทล้านช้างอะกริฟู้ดส์ และรองประธานโรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เวียงจันทน์
5.นายพงสะหวัด เสนาพวน คณะที่ปรึกษา สคอซ. ประธานบริษัทพงซับทะวีก่อสร้าง ขัวทาง เคหาสะถานและชลประทาน จำกัด
6.นายเอกะพัน พะพิทัก ประธานธนาคารร่วมพัฒนา JDB
7.นายลิดทิกอน พุมมะสัก ประธานสภาบริหาร กลุ่มบริษัท AIF

ให้คณะช่วยงานดำเนินการเพื่อช่วยนายกรัฐมนตรีตามหน้าที่ ขอบเขตสิทธิ และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในข้อตกลงของนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 31 /นย. ลงวันที่ 20 เมษายน 2564 โดยให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องและผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง รับรู้ และปฏิบัติตามข้อตกลงนี้อย่างเข้มงวด

ข้อตกลงฉบับนี้ อิงตามกฏหมายว่าด้วยรัฐบาล ฉบับที่ 04/สพซ. ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 , ข้อตกลงของนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหน้าที่ สิทธิ และความรับผิดชอบของคณะช่วยงานนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 31/นย. ลงวันที่ 20 เมษายน 2564 , ทิศชี้นำของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 และหนังสือเสนอของ สคอซ. ฉบับเลขที่ 0531/สคอซ. ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 โดยให้ทั้ง 7 คน ทำหน้าที่ช่วยนายกรัฐมนตรี ตามขอบเขต สิทธิ และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในข้อตกลงของนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 31/นย.

นักธุรกิจกลุ่มนี้มีบทบาทในระบบเศรษฐกิจอย่างมาก รวมทั้งมีบทบาทในการสนับสนุนนโยบายหรือโครงการต่างๆของรัฐบาล โดยล่าสุดวันที่ 7 มกราคม 2564 ได้มีส่วนในการสนับสนุนการจัดประชุมประชุมใหญ่พรรคประชาชนปฏิวัติลาว ครั้งที่ 11 ด้วยการมอบเงินสนับสนุนให้กับกระทรวงการเงิน

องค์กรและจำนวนเงินที่องค์กรเหล่านี้ให้การสนับสนุน ส่วนหนึ่งได้แก่ บริษัทพงซับทะวี โดยพงสะหวัด เสนาพวน ประธานกลุ่มพงซับทะวี 1,000 ล้านกีบ, ธนาคารร่วมพัฒนา โดยเอกกะพัน พะพิทัก 800 ล้านกีบ, บริษัทเบียร์ลาว โดยสุนทอน พมมะจัก ประธานบริษัท 500 ล้านกีบ