ThaiPublica > สู่อาเซียน > ก.ล.ต. ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ รับฟิลิปปินส์ เข้าข้อตกลงขายกองทุนรวมข้ามประเทศในอาเซียน

ก.ล.ต. ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ รับฟิลิปปินส์ เข้าข้อตกลงขายกองทุนรวมข้ามประเทศในอาเซียน

12 พฤษภาคม 2021


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนมาเลเซีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ ลงนามในบันทึกความเข้าใจฉบับเพิ่มเติมว่าด้วยกรอบข้อตกลงเพื่อเสนอขายกองทุนรวมภายใต้โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศของกลุ่มประเทศอาเซียน เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 และรับฟิลิปปินส์เข้าเป็นภาคีภายใต้กรอบความร่วมมือ ASEAN Collective Investment Schemes (ASEAN CIS) นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของความสำเร็จในการยกระดับการเชื่อมโยงตลาดทุนและการกระจายเม็ดเงินลงทุนในภูมิภาคอาเซียน

ภายใต้กรอบความร่วมมือ ASEAN CIS ซึ่ง ก.ล.ต. ไทย เป็นประธานคณะทำงาน หน่วยงานกำกับดูแลทั้ง 4 แห่ง จะใช้มาตรฐานกลางในการพิจารณาคุณสมบัติของกองทุนรวมที่จะอนุญาตให้มีการเสนอขายข้ามประเทศและคุณสมบัติของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ที่จะจัดตั้งกองทุนรวมดังกล่าว ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนในกระบวนการขออนุญาตเสนอขายกองทุนรวมแบบข้ามประเทศ อันจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้ บลจ. มีช่องทางตรงที่มีประสิทธิภาพในการเสนอขายหน่วยลงทุนระหว่างกัน รวมทั้งช่วยเพิ่มโอกาสและทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนในประเทศสมาชิกมากขึ้นโดยยังมีกลไกในการคุ้มครองผู้ลงทุน ทั้งนี้ บันทึกความเข้าใจฉบับเพิ่มเติมนี้ เริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2564

Mr. Syed Zaid Albar ประธาน ก.ล.ต. มาเลเซีย กล่าวว่า “กรอบความร่วมมือ ASEAN CIS ช่วยให้ผู้ลงทุนรายย่อยสามารถเข้าถึงกองทุนรวมที่เสนอขายในต่างประเทศ ซึ่งทำให้มีทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลายมากขึ้นโดยที่ผู้จัดการกองทุนก็สามารถเสนอขายกองทุนรวมข้ามประเทศภายใต้ระบบการอนุมัติที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การรับฟิลิปปินส์เข้าร่วมเป็นภาคีของกรอบความร่วมมือนี้ จะช่วยขยายขอบเขตกองทุนรวมที่เสนอขายในระดับภูมิภาค และช่วยในด้านการกระจายการลงทุนของผู้ลงทุน โดยมาเลเซียหวังว่าจะได้ต้อนรับหน่วยงานกำกับดูแลในอาเซียนอื่นอีกเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกภายใต้กรอบความร่วมมือนี้ในอนาคต”

Mr. Emilio B. Aquino ประธาน ก.ล.ต. ฟิลิปปินส์ กล่าวว่า “ฟิลิปปินส์ขอขอบคุณในความทุ่มเทและการสนับสนุนจากหน่วยงาน กำกับดูแลตลาดทุนมาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย ในการต้อนรับฟิลิปปินส์เข้าร่วมเป็นภาคีของกรอบความร่วมมือ ASEAN CIS โดยเฉพาะสมาชิกในระดับคณะทำงานของกรอบความร่วมมือดังกล่าวที่มีบทบาทสำคัญในการบรรลุความสำเร็จครั้งสำคัญนี้ ซึ่งช่วยให้ฟิลิปปินส์เข้ามามีส่วนร่วมและมีโอกาสแนะนำผลิตภัณฑ์กองทุนรวมของฟิลิปปินส์ในระดับภูมิภาค”

“การขยายขอบเขตความร่วมมือ ASEAN CIS มายังฟิลิปปินส์ เป็นการยกระดับความเชื่อมโยงตลาดทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน และในฐานะที่เป็นผู้ร่วมลงนามลำดับที่ 4 ของกรอบความร่วมมือนี้ ฟิลิปปินส์มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับประเทศภาคีในการสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ เข้ามามีส่วนร่วมและส่งเสริมให้มีการเสนอขายกองทุนรวมข้ามประเทศในกลุ่มอาเซียนมากยิ่งขึ้น” Mr. Emilio B. Aquino กล่าวเสริม

Mr. Lim Tuang Lee ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หน่วยงานกำกับดูแลตลาดเงินและตลาดทุนสิงคโปร์ กล่าวว่า “การมีส่วนร่วมของ ก.ล.ต. ฟิลิปปินส์ ภายใต้กรอบความร่วมมือ ASEAN CIS นับเป็นก้าวสำคัญในการเชื่อมโยงตลาดทุนในกลุ่มประเทศอาเซียนยิ่งขึ้น การเข้าถึงผลิตภัณฑ์กองทุนรวมระหว่างกันที่มากขึ้นจะช่วยเปิดโอกาสในทางธุรกิจให้กับ บลจ. และสร้างทางเลือกในการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนในประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ ASEAN CIS อีกด้วย ในการนี้ สิงคโปร์ขอต้อนรับการมีส่วนร่วมของ ก.ล.ต. ฟิลิปปินส์ และรอคอยการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกรอบความร่วมมือนี้ จากประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ ในอนาคต”

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า “ก.ล.ต. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับ ก.ล.ต. ฟิลิปปินส์ ในฐานะภาคีใหม่ของกรอบความร่วมมือ ASEAN CIS ซึ่งถือเป็นการเชื่อมโยงตลาดทุนได้อย่างเป็นรูปธรรมและส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประเทศสมาชิกอาเซียนให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างความแข็งแกร่งของตลาดทุนอาเซียน นอกจากนี้ ยังจะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนไทย อีกทั้งจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ตามวิสัยทัศน์ของ ACMF 2025 โดย ก.ล.ต. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสต้อนรับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ เข้าร่วมเป็นภาคีของกรอบความร่วมมือนี้ให้มากยิ่งขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้”

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของ ACMF 2025 (ACMF Vision 2025) และแผนการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 ได้ที่ แผนปฏิบัติการ ACMF 2021-2025 และ asean.org