ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > เครือข่าย GCNT จับมือทำโครงการ SDGs Game Fest มิติใหม่ของการเรียนรู้ความยั่งยืน

เครือข่าย GCNT จับมือทำโครงการ SDGs Game Fest มิติใหม่ของการเรียนรู้ความยั่งยืน

4 เมษายน 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์


นับเป็นมิติใหม่ของความพยายามผลักดันเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 17 ข้อ ที่มุ่งหวังการพัฒนาโลกที่ยั่งยืนทั้งในภาคเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งล่าสุดมีความเคลื่อนไหวสำคัญ นำโดย “บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด” ร่วมกับ “บริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด” พร้อมด้วยภาครัฐ ประชาสังคม และแวดวงธุรกิจเกมออนไลน์ จับมือร่วมกันสร้างโครงการแข่งขันออกแบบและพัฒนาเกม “SDGs Game Fest“ ขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปผ่านเกมออนไลน์ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในการแสดงถึงบทบาทสำคัญขององค์กรธุรกิจ หนึ่งในสมาชิกของสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย หรือ GCNT ที่จะช่วยผลักดันเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ตามที่สหประชาชาติประกาศให้ช่วงเวลา 10 ปีต่อจากนี้ เป็นทศวรรษแห่งการลงมือทำอย่างจริงจัง (Decade of Action)

ดร.เนติธร ประดิษฐ์สาร ผู้ช่วยบริหารประธานคณะผู้บริหาร และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด กล่าวถึงความมุ่งหวังของโครงการว่า ต้องการให้เกมออนไลน์เป็นสื่อกลางที่จะช่วยทำหน้าที่สอดแทรกเนื้อหาและความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาที่่ยั่งยืน หรือ SDGs เข้าไปผสมผสานกับความสนุกของเกม ซึ่งจะช่วยให้เยาวชนและคนรุ่นใหม่เข้าใจและตระหนักรู้ถึงปัญหาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาสำคัญระดับโลก โดยปัจจุบันโลกของเกมออนไลน์กำลังเป็นภาษาสากลเช่นเดียวกับ ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ SDGs ดังนั้น โครงการ SDGs Game Fest จึงนำเรื่องเกมและความยั่งยืนมาผสมผสานสร้างเนื้อหาที่จะทำให้เยาวชนและคนรุ่นใหม่เข้าใจประเด็นปัญหาสำคัญของโลกผ่านเกมออนไลน์

ดร.เนติธร ประดิษฐ์สาร ผู้ช่วยบริหารประธานคณะผู้บริหาร และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

“ปัญหาโลกร้อน ปัญหาขยะ ความไม่เท่าเทียม ความยากจน ความหิวโหย สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาสำคัญ และเป็นโจทย์ใหญ่มาก ถ้าเราไม่สามารถขับเคลื่อนให้คนทุกรุ่น และคนรุ่นใหม่ในอนาคต ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารและผู้นำ ให้เข้าใจเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน เราจะขาดกำลังสำคัญเหล่านี้ไป ดังนั้น จึงต้องส่งต่อประเด็นเหล่านี้ให้คนรุ่นหลังถือคบเพลิงต่อไปให้สำเร็จ ทำให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เข้าใจเรื่องนี้ตั้งแต่วันนี้” ดร.เนติธรกล่าว

ผลตอบรับหลังจากเปิดกว้างให้ผู้สนใจทั่วไปสามารถรวมตัวเป็นทีมสมัครเข้าร่วมแข่งขันโดยไม่มีข้อจำกัด โครงการ SDGs Game Fest มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 100 ทีม ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการ ซึ่งคาดว่าจะได้ทีมชนะเลิศภายในเดือนมิถุนายน 2564 นี้ โดยผลลัพธ์สำคัญจากโครงการนี้จะมีการต่อยอดนำเกมที่ชนะเลิศไปพัฒนาจนผลิตออกมาเป็นเกมออนไลน์จริง และจะนำไปแสดงในงาน Thailand Game Show 2022 นอกจากนี้ จะขยายผลนำเกมนี้ไปเผยแพร่ในต่างประเทศผ่านเครือข่ายของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และกระทรวงการต่างประเทศด้วย

น.ส.แคทรียา ปทุมรส ผู้อำนวยการกองกิจการเพื่อการพัฒนา กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

ด้าน น.ส.แคทรียา ปทุมรส ผู้อำนวยการกองกิจการเพื่อการพัฒนา กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศและร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสิน ตอกย้ำถึงความสำคัญของการสร้างความตระหนักรู้เรื่อง SDGs ว่า ขณะนี้กรอบเวลาการดำเนินการตามเป้าหมายความยั่งยืนของสหประชาชาติภายในปี 2030 เหลือไม่ถึง 10 ปีแล้ว ดังนั้น การใช้เกมเข้ามาเป็นสื่อกลางถึงเยาวชนที่เป็นอนาคตของประเทศจะเกิดประโยชน์ในการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของ SDGs ได้ในวงกว้างเร็วขึ้น และช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมเกมออนไลน์และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไปพร้อมกัน

ในส่วนของมุมมองจากผู้เข้าแข่งขัน นายสรัน ดำรงกิตติกุล นักพัฒนาเกมจากทีม Panda สะท้อนว่า โครงการนี้มีประโยชน์มาก เพราะกระตุ้นให้ผู้คนในวงการเกม ทั้งผู้ออกแบบและผู้เล่นเกมเกิดความตระหนักรู้ในเรื่องของความยั่งยืน มีส่วนร่วมช่วยแก้ปัญหาของสังคมในทุกมิติของความยั่งยืน ซึ่งเกมที่ออกแบบได้นำเสนอให้เห็น ทั้งการสร้างประโยชน์และการได้รับผลกระทบ เช่น การประกอบอาชีพเกษตรกร เราต้องทำให้คนไม่หิวโหย ต้องตั้งใจเลี้ยงสัตว์ ปลูกผักและไปส่งให้ร้านอาหารเพื่อนำไปทำอาหารให้คนในร้าน เราจะสะท้อนว่าหากทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด เราก็จะบรรลุเป้าหมายความยั่งยืน ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งบทบาทสำคัญที่เกมจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความตระหนักรู้มีส่วนช่วยยกระดับชีวิตผู้คนในสังคม

“SDGs Game Fest” ถือเป็นโครงการหนึ่งของภาคธุรกิจ ที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยใช้เกมออนไลน์ เป็นหัวใจในการสร้างการเรียนรู้เรื่อง SDGs เพื่อให้เหล่าเกมเมอร์ได้รับความรู้และความสนุกสนานจากเกม เพราะทุกวันนี้ เกม ถือเป็นสื่อการเรียนรู้ที่มีบทบาทสำคัญในการที่จะสร้างการเรียนรู้และทัศนคติของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้ได้ซึมซับ รับรู้ และเข้าใจในคุณค่าของ SDGs ทั้ง 17 เป้าหมาย พร้อมนำแนวคิดเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปปลูกฝังในชีวิตประจำวันได้ต่อไป

ผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.sdgsgamefest.com และ Facebook: SDGs Game Fest