ThaiPublica > ประเด็นร้อน > COVID-19 พลิกโลก > ศบค.แจงชะลอรับต่างชาติจากอินเดียเข้าประเทศตั้งแต่ 1 พ.ค.นี้

ศบค.แจงชะลอรับต่างชาติจากอินเดียเข้าประเทศตั้งแต่ 1 พ.ค.นี้

27 เมษายน 2021


ที่มาภาพ: https://www.thaigov.go.th/gallery/contents/details/7047
แถลงการณ์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิค-19 ประจำวันที่ 27 เมษายน 2564

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมศบค.จากการใช้ข้อมูลทางระบาดวิทยาเห็นชอบให้ชะลอรับชาวต่างชาติจากประเทศอินเดีย โดยนโยบายนี้จะเริ่มในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 โดยจะมีการรับเพียงบุคคลที่ลงชื่อขอเดินทางมาประเทศที่เคยอนุญาตไว้ก่อนหน้านี้ แต่ ณ ตอนนี้ที่จะเดินทางมายังประเทศไทยจะไม่มีการเดินทางแบบกลุ่มก้อนใหญ่แล้ว ซึ่งเมื่อเดินทางมาถึงจะต้องกักตัวอยู่ในพื้นที่ที่ภาครัฐจัดเตรียมเอาไว้ หรือ State Quarantine ให้ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

นพ.ทวีศิลป์รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อทั่วประเทศ 2,179 ราย ส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมเพิ่มเป็น 59,687 ราย มีผู้เสียชีวิต 15 ราย ทางด้านการรักษาทั้งหมด 25,973 ราย อยู่ในโรงพยาบาล 20,308 ราย อยู่ในโรงพยาบาลสนาม 5,665 ราย มีอาการหนัก 628 ราย และต้องใส่เครื่องช่วยหลายใจ 169 ราย สำหรับการฉีดวัคซีนยอดรวมสะสมอยู่ที่ 1,227,032 โดส ผู้ที่ได้รับเข็มที่ 1 มีจำนวน 1,012,388 ราย และผู้ที่ได้รับเข็มที่ 2 อีก 214,644 ราย

สำหรับการตรวจผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ พบติดเชื้อ 5 รายได้แก่ อินโดนีเซีย 2 สวิสเซอร์แลนด์ 1 อินเดีย 1 และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย

โดยภาพรวมผู้เสียชีวิต 15 คนนี้เป็นชาย 9 หญิง 6 อยู่ในกรุงเทพฯ 9 รายนครสวรรค์ 2 คนชัยภูมิ เพชรบุรี สมุทรปราการ และสระบุรีจังหวัดละ 1 คน อายุอยู่ในช่วง 24 ปีถึง 88 ปีและส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ไตเรื้อรัง ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด และโรคหัวใจรวมถึงมะเร็งด้วย และก็มีความเสี่ยงส่วนใหญ่เป็นเรื่องของโรคประจำตัวและมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันทั้งในครอบครัวและที่ทำงานและก็ไปในสถานที่เสี่ยงเช่นสถานบันเทิงหรือตลาด

ระยะเวลาวันที่ทราบผลติดเชื้อจนถึงเสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ประมาณ 1 วันถึง 6 วัน 1 รายนี้มีระยะเวลา 16 วัน ระยะเวลาของการเกิดอาการนี้ค่อนข้างสั้นส่วนใหญ่ภายในสัปดาห์แรก

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในระลอกที่ 3 ส่งผลให้กรุงเทพมีผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 10,069 ราย และวันนี้มีผู้ติดเชื้อ 993 ราย รองลงมาได้แก่นนทบุรี 149 ราย สมุทรปราการและปทุมธานี 93 ราย ส่วนชลบุรีลดลงจากเมื่อวานอยู่ที่ 80 ราย และเชียงใหม่ลดลงอยู่ที่ 60 ราย

ในส่วนของจังหวัดสมุทรสาครนั้น นพ.ทวีศิลป์ ชี้แจงว่า ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ในจังหวัดเป็นผู้ป่วยจากกรุงเทพ ฯ โดยจังหวัดได้ให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งจะมีการเปิดโรงพยาบาลสนามอีกครั้งเพื่อรองรับผู้ป่วยที่ยังไม่มีเตียง

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า คลัสเตอร์ใหม่-ต่อเนื่องที่เกิดขึ้นในกรุงเทพส่วยใหญ่เกิดจากการสัมผัสผู้ป่วยยืนยันในครอบครัว สถานดูแลผู้สูงอายุ ชุมชนแออัด (ส่วนมากในคลองเตย) สำนักงานตำรวจ/ศาล ร้านอาหาร และห้างสรรพสินค้า ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เกิดจากศูนย์เด็กเล็ก งานเลี้ยง ลานธรรม สถานบันเทิง เรือนจำ และค่ายอาสานักศึกษา

ในส่วนของการจัดการเตียงนั้นในตอนนี้มีการนำผู้ป่วยเข้ารับการรักษาแล้ว 1,182 ราย และยังรอรับการรักษาอยู่ 201 ราย ในส่วนของผู้ที่ยังตกหล่น ทั้งติดต่อไม่ได้ หรือปฏิเสธการรักษาสามารถติดต่อรับการรักษาได้ที่เบอร์ 1668 หรือ 1330 จะมีการรวบรวมและกระจายผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลต่าง ๆ ทั้งโรงพยาบาล โรงเรียนแพทย์ กทม. และเอกชน โดยในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ประสานงานกับโรงพยาบาลทุกแห่ง จัดส่งรถพยาบาลไปรับผู้ป่วยที่มีอาการหนัก รวมถึงฝ่ายกระทรวงกลาโหมที่ได้ร่วมช่วยเหลือ ซึ่งสามารถนำผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลได้แล้ว 20 กว่าราย