ThaiPublica > ประเด็นร้อน > COVID-19 พลิกโลก > ศบค. รายงานหลายจังหวัดคุมสถานการณ์ได้ดี ไม่พบคลัสเตอร์ใหม่

ศบค. รายงานหลายจังหวัดคุมสถานการณ์ได้ดี ไม่พบคลัสเตอร์ใหม่

26 เมษายน 2021


แพทย์หญิงอภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด (2019) (ศบค.) ที่มาภาพ: https://www.thaigov.go.th/gallery/contents/details/7042

แพทย์หญิงอภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด (2019) หรือ ศบค. เปิดเผยในการแถลงรายงานสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิค-19 ประจำวันที่ 26 เมษายน 2564 ว่า กระทรวงสาธารณสุขรายงานในที่ประชุมว่า วันนี้จะมีการจัดส่งยาฟาวิพิราเวียร์ ให้กับทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด

สำหรับข้อมูลการติดเชื้อรายวันประเทศไทยอยู่ที่อันดับ 106 ของโลกมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,048 ราย โดยเป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ 1,991 ราย เป็นผู้ที่พบจากการคัดกรองเชิงรุกในชุมชน 47 ราย ผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ 10 ราย เสียชีวิต 8 ราย ผู้ป่วยรักษาอยู่ 25,767 ราย

ในส่วนของรายจังหวัด พบว่า ยังกระจุกตัวใน 6 จังหวัด โดยพบผู้ติดเชื้อในกรุงเทพฯมีจำนวน 901 รายลดลงจากเมื่อวานนี้ รองลงมาคือ เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อ 84 ราย ชลบุรีพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 104 ราย นนทบุรีพบผู้ติดเชื้อลดลง 97 ราย สมุทรปราการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 110 ราย

บางจังหวัดมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น บางจังหวัดลดลง ส่งผลให้บางจังหวัดควบคุมสถานการณ์ได้ดีพอ จึงสมควรปรับพื้นที่เป็นสีขาว และบางจังหวัดปรับมาเป็นพื้นที่สีเหลืองจากสีส้ม จากการพบผู้ติดเชื้อน้อยลง

“ส่วนการติดเชื้อแบบคลัสเตอร์ แต่ละจังหวัดไม่พบการติดเชื้อแบบคลัสเตอร์ใหม่ จากที่พบในช่วงวันที่ 18-24 เมษายน เช่น ในกรุงเทพฯ พบมากกว่า 5 คลัสเตอร์และแต่ละคลัสเตอร์มีผู้ติดเชื้อกว่า 50 ราย หรือเชียงใหม่ 6 คลัสเตอร์ 179 ราย ”

สำหรับการเดินทางของคนต่างชาติเข้าประเทศ กระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่า จากการตรวจสอบกับสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลไทยในอินเดีย ไม่ได้มีการออก certificate of entry หรือ COE เอกสารอนุญาตคนต่างชาติให้เดินทางเข้าประเทศไทย และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศยืนยันว่า ไม่มีการเดินทางเข้าไทยด้วยเครื่องบินเช่าเหมาลำจากอินเดีย

หลักเกณฑ์เดิมของการเดินทางเข้าประเทศมีเรื่องการออก COE และแนวปฏิบัติให้กักกันตัวในสถานที่รัฐจัดให้ (state quarantine) หรือสถานที่ที่รัฐให้ความเห็นชอบ (alternative state quarantine) แต่ที่ประชุม ศบค. มีการทบทวนการออก COE กระทรวงการต่างประเทศจะมีการออกประกาศมาอีกครั้งหนึ่ง แต่ในการดูแลคนไทยที่จะเดินทางกลับเข้าประเทศยังจำเป็นเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ ซึ่งกรมควบคุมโรคจะยังพิจารณาระยะเวลากักตัวเพราะในต่างประเศยังพบการติดเชื้อได้หลังการกักตัว 10 วันหรือแม้แต่ 21 วัน

ในวันที่ 29 เมษายนนี้จะมีการประชุมมาตรการในแต่ละพื้นที่ เพราะความชุกของการระบาดในหลายพื้นที่ได้รับตัวดีขึ้น บางพื้นที่ดีขึ้นจนกลายเป็นสีขาว บางพื้นที่เป็นสีเหลือง แสดงให้เห็นว่าคลัสเตอร์ที่พบสามารถระบุได้ว่า ผู้ติดเชื้ออยู่ตรงไหน มีการเชื่อมต่อไปที่ใคร การติดเชื้อจำนวนมากและเป็นพื้นที่สีเข้มยังกระจุกใน 6 จังหวัด

“วันนี้กรมควบคุมโรคได้หารือกับ ศบค. ว่าจะมีการล็อกดาวน์หรือไม่ และจะปรับมาตรการอย่างไร”