ThaiPublica > สู่อาเซียน > เวียดนาม-ไทย เปิดชำระเงินระหว่างประเทศผ่าน QR Code

เวียดนาม-ไทย เปิดชำระเงินระหว่างประเทศผ่าน QR Code

26 มีนาคม 2021


ภาพต้นแบบจาก http://bulletins.bfconsulting.com/en/armenia-launches-qr-code-payment-system/

การเปิดตัวนวัตกรรมด้านการชำระเงินผ่าน QR Code ระหว่างประเทศเวียดนามและประเทศไทย

วันที่ 26 มีนาคม 2564 ธนาคารกลางเวียดนาม (State Bank of Viet Nam: SBV) และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เปิดตัวนวัตกรรมด้านการชำระเงินผ่าน QR Code ระหว่างสองประเทศ ซึ่งเป็นความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมของความร่วมมือด้านนวัตกรรมทางการเงินที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2562 โดยมีเป้าหมายสนับสนุนการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว รวมทั้งการใช้สกุลเงินท้องถิ่น นอกจากนี้ ยังถือเป็นก้าวสำคัญของการเชื่อมโยงการชำระเงินในอาเซียน (ASEAN Payment Connectivity) เพื่อส่งเสริมการเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของระบบการเงินในภูมิภาค

การให้บริการชำระเงินด้วย QR Code ข้างต้น จะช่วยรองรับธุรกรรมการชำระเงินระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเมื่อสถานการณ์การเดินทางกลับสู่ภาวะปกติ เพราะในปี 2562 จำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างเวียดนามกับไทยมีสูงถึง 1.5 ล้านคน ด้วยบริการนี้ผู้ใช้บริการสามารถใช้ smartphone ชำระค่าสินค้าและบริการผ่าน QR Code ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศและภูมิภาค

ในโอกาสนี้ นายเหวียน กิม แอง รองผู้ว่าการ SBV กล่าวว่า “การเปิดให้บริการการชำระเงินระหว่างสองประเทศในครั้งนี้ ถือเป็นความสำเร็จที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับความสัมพันธ์ของธนาคารกลางทั้งสองประเทศ รวมทั้งเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างธนาคารกลางในภูมิภาคอาเซียน เพื่อขับเคลื่อนการเชื่อมโยงการชำระเงินด้วย QR Code ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค และส่งเสริมให้แต่ละประเทศก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล”

นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ธปท. เปิดเผยเพิ่มเติมว่า “โครงการเชื่อมโยงบริการการชำระเงินนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายภาคส่วน เนื่องจากสามารถอำนวยความสะดวกสบายให้กับประชาชนที่เดินทางระหว่างสองประเทศ นำไปสู่การเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และที่สำคัญมีส่วนช่วยให้การชำระค่าสินค้าและบริการระหว่างกันมีความสะดวกและปลอดภัย ตลอดจนส่งเสริมให้ประเทศทั้งสองก้าวไปสู่สังคมดิจิทัลอีกด้วย”

ความสำเร็จของโครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีธนาคารกลางของทั้งสองประเทศ คือ SBV และ ธปท. เป็นผู้ผลักดันให้เกิดความร่วมมือของผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินของทั้งสองประเทศ ระหว่าง National Payment Corporation of Viet Nam (NAPAS) กับเนชั่นแนลไอทีเอ็มเอ็กซ์ (NITMX) รวมถึงธนาคารที่ทำหน้าที่ชำระดุลระหว่างประเทศสำหรับบริการนี้ ได้แก่ Viet Nam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade (Vietinbank) และธนาคารกรุงเทพ
ในระยะแรกธนาคารผู้ให้บริการชำระเงินด้วย QR Code กับลูกค้าและร้านค้า ได้แก่ Tien Phong Commercial Joint Stock Bank (TP Bank), The Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Viet Nam (BIDV), Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (Sacombank) และธนาคารกรุงเทพ

สำหรับระยะต่อไป ธนาคารที่จะเปิดให้บริการเพิ่มเติม ได้แก่ The Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Viet Nam (Vietcombank) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
SBV และ ธปท. เชื่อมั่นว่า บริการการชำระเงินด้วย QR Code ระหว่างประเทศจะเป็นทางเลือกที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และมีค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมเป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการ ที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือทางด้านนวัตกรรมทางการเงินอื่น ๆ ต่อไป