ThaiPublica > เกาะกระแส > “ชาญชัย” ฟ้องบอร์ด ทอท.ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ “รื้อสัมปทานดิวตี้ฟรี”

“ชาญชัย” ฟ้องบอร์ด ทอท.ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ “รื้อสัมปทานดิวตี้ฟรี”

22 มีนาคม 2021


นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ อดีต ส.ส.จังหวัดนครนายก พรรคประชาธิปัตย์

“ชาญชัย” ยื่นฟ้องศาลอาญาทุจริตฯ กล่าวหาบอร์ด ทอท. 14 คน ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ กรณีลงมติ “เปลี่ยนวิธีจัดเก็บรายได้ -ลดค่าตอบแทนขั้นต่ำ-เลื่อนใช้สัมปทาน “ดิวตี้ฟรี-พื้นที่เชิงพาณิชย์” ไม่ทำตามบทบัญญัติ พ.ร.บ.วินัยการคลังฯ ศาลฯนัดฟังคำสั่งรับคดีไว้พิจารณาหรือไม่ 19 เม.ย.นี้

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ อดีต ส.ส.จังหวัดนครนายก พรรคประชาธิปัตย์ และอดีตรองประธานอนุกรรมาธิการวิสามัญป้องกันและปราบปรามการทุจริต สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องนายประสงค์ พูนธเนศ อดีตประธานคณะกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กับพวกรวม 14 คน ในข้อกล่าวหา ปฏิบัติ หรือ ละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ กรณีคณะกรรมการ ทอท.มีมติอนุมัติ ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดเก็บเงินค่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำของสัญญาอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากรในอาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและภูมิภาค (เชียงใหม่ หาดใหญ่ ภูเก็ต) และสัญญาอนุญาตประกอบกิจการโครงการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมทั้งหมด 5 ฉบับนั้น อาจเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งต้องนำเรื่องดังกล่าวเสนอที่ประชุม ครม.อนุมัติก่อนที่จะเริ่มดำเนินการ เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวมีผลกระทบต่องบประมาณแผ่นดิน จึงขอให้ศาลลงโทษผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย

นายชาญชัย กล่าวว่า สาเหตุที่มายื่นคำฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตฯในครั้งนี้ เนื่องจากจำเลยทั้ง 14 คน ในฐานะคณะกรรมการ ทอท.ได้มีมติอนุมัติมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการในท่าอากาศยานของ ทอท.ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 โดยมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดเก็บเงินค่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำของสัญญาสัมปทานดิวตี้ฟรีในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและภูมิภาค และสัญญาสัมปทานบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมทั้งหมด 5 ฉบับ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อรายได้ของ ทอท.เป็นวงเงินหลายหมื่นล้านบาทที่ต้องนำมาจ่ายเป็นเงินปันผลและนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินในอนาคต โดยการดำเนินการดังกล่าวนี้ อาจเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ ฯที่กำหนดให้ต้องนำเรื่องเสนอให้ ครม.อนุมัติก่อนดำเนินการ เนื่องจากมีผลกระทบต่องบประมาณแผ่นดิน แต่ ทอท.ไม่ได้ดำเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมาย ดังนั้น ตนจึงมายื่นคำฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริต ฯ เพื่อขอให้ศาลฯพิจารณาวินิจฉัยการดำเนินการดังกล่าว และขอให้ลงโทษจำเลย ในฐานปฏิบัติ หรือ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา , พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ , พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

  • AOT รื้อสัมปทานดิวตี้ฟรี (3): ถามดังๆ เมื่อ AOT สวม 2 หมวก เลือกปฏิบัติได้ตามพอใจหรือไม่!!
  • AOT รื้อสัมปทานดิวตี้ฟรี (4): “อดีต รมว.คลัง” โต้ AOT กาง “เหตุ-ผล” แก้สัญญาดิวตี้ฟรี ทำไมต้องขอ ครม.อนุมัติ
  • “กรณีที่บอร์ด ทอท.มีมติดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ ทอท.และผู้ถือหุ้น เป็นวงเงินหลายหมื่นล้านบาท ซึ่งรวมถึงตนในฐานะผู้ถือหุ้นของ ทอท. โดยเฉพาะเจาะจง ทำให้ได้รับเงินปันผลน้อยลงจากที่เคยได้รับตามปกติ เป็นเหตุให้ตนตัดสินใจดำเนินคดีอาญากับคณะกรรมการ ทอท.ทั้ง 14 คนในวันนี้ โดยศาลอาญาคดีทุจริต ฯนัดฟังคำสั่งอีกครั้งในวันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น. นายชาญชัย กล่าว

    สำหรับผู้ที่ถูกกล่าวหาในคดีนี้มีทั้งหมด 14 ราย ประกอบด้วย นายประสงค์ พูนธเนศ , นายธวัชชัย อรัญญิก , นายธานินทร์ ผะเอม , น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ , นายมานิต นิธิประทีป , นายวราห์ ทองประสินธุ์ , นายสราวุธ เบญจกุล , พ.อ.อ. ภานุพงศ์ เสยยงคะ , พล.ต.อ. มนู เมฆหมอก , นายกฤษณ์ เสสะเวช , นายกฤชเทพ สิมลี , นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ , นายณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์ และนายนิตินัย ศิริสมรรถการ