ThaiPublica > เกาะกระแส > ม็อบราษฎรบุกคลัง จี้ “ตัด-โยก”งบไม่จำเป็น 5 แสนล้าน แจก 3,500 บาททุกคน

ม็อบราษฎรบุกคลัง จี้ “ตัด-โยก”งบไม่จำเป็น 5 แสนล้าน แจก 3,500 บาททุกคน

22 มกราคม 2021


นายภาณุพงศ์ จาดนอก แกนนำกลุ่มราษฎร

ม็อบราษฎรบุกคลัง ยื่น 3 ข้อเรียกร้อง จี้“ตัด-โยก”งบที่ไม่จำเป็นกว่า 5 แสนล้าน แจกเยียวยา 3,500 บาททุกคน-กระจายวัคซีนอย่างทั่วถึง-จัดงบอุดหนุน “ค่าเทอม-น้ำ-ไฟ”

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. นายภาณุพงศ์ จาดนอก แกนนำกลุ่มราษฎร และประชาชนจำนวนหนึ่ง เดินทางมายื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมกับแถลงข้อเรียกร้องของกลุ่มราษฎรต่อสื่อมวลชนที่หน้าประตู 4 กระทรวงการคลัง มีรายละเอียดดังนี้

เนื่องด้วยปัจจุบันได้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ระลอกสองในประเทศ ก่อให้เกิดสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างรุนแรง ส่งผลให้พี่น้องประชาชนต้องประสบความทุกข์ยากอย่างใหญ่หลวง อย่างไรก็ตาม รัฐบาลกลับไม่สามารถช่วยเหลือเยียวประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นได้ว่า มีพี่น้องประชาชนจำนวนมากเข้าไม่ถึงเงินเยียวยาจากโครงการคนละครึ่งเฟสสอง ทั้งจากที่ไม่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และจากที่ประชาชนต้องแย่งชิงกันลงทะเบียนรับสิทธิจากโครงการดังกล่าวจนสิทธิเต็มในเวลาไม่ถึง 5 นาที เหตุเหล่านี้ล้วนแต่เป็นข้อตอกย้ำว่ามาตรการเยียวยาประชาชนของรัฐบาลล้มเหลวโดยสิ้นเชิง

ดังนั้น ราษฎรจึงขอสนอแนะให้ท่านพิจรณาตัดลดงบประมาณที่สูงเกินความจำเป็น ไม่เหมาะสมแก่เวลา หรือ ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะ เพื่อนำมาใช้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนดังต่อไปนี้

    1. เยียวยาประชาชนอย่างถ้วนหน้าเท่าเทียม โดยให้รัฐเยี่ยวยาประชาชนผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ด้วยเงินรายได้พื้นฐานถ้วนหน้า เดือนละ 3,500 บาท เป็นเวลา 3 เดือน โดยมาตรการดังกล่าวจะใช้งบประมาณราว 525,000 ล้านบาท หากตัดลดและโยกย้ายงบที่ไม่จำเป็นข้างต้นรวมกับงบประมาณที่คงเหลือจาก พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน ฯ ก็จะมีบประมาณเพียงพอเยียวยาประชาชนได้อย่างถ้วนหน้า

    2. นำเข้าและกระจายวัคซีนโควิด-19 แก่ทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และทันท่วงที และเป็นการควบคุมการแพร่กระจายของโรค และเสริมสร้างความมั่นใจและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

    3. ลดหรือช่วยอุดหนุนค่าครองชีพของประชาชน ทั้งค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าประปา ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าโดยสาร อย่างน้อยเป็นเวลา 3 เดือน และสำหรับนักเรียน นักศึกษาจะต้องมีการลดค่าเล่าเรียน พร้อมทั้งช่วยอุดหนุนค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเรียนออนไลน์ด้วย