ThaiPublica > Native Ad > กรุงไทยจับมือ UNDP ระดมทุนพร้อมจัด Big Cleaning Day ฟื้นฟูเกาะเต่า

กรุงไทยจับมือ UNDP ระดมทุนพร้อมจัด Big Cleaning Day ฟื้นฟูเกาะเต่า

15 ธันวาคม 2020


นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย นายเรอโน เมแยร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย หรือ UNDP ประเทศไทย นางสาวบุญธิดา เกตุสมบูรณ์ ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อมมูลนิธิรักษ์ไทย และ นายไชยันต์ ธุระสกุล นายกเทศมนตรีตำบลเกาะเต่า ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นักแสดงชื่อดัง บิ๊กเอ็ม กฤตฤทธิ์ ปูเป้ เกศรินทร์ นะโม ธันวาพร ตุลย์ ภากร และ นท เดอะสตาร์ รวมทั้งคนในชุมชนเกาะเต่า ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ภายใต้โครงการ Koh Tao, Better Together เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563

ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับ UNDP ประเทศไทย และมูลนิธิรักษ์ไทย จัดโครงการ Koh Tao, Better Together เพื่อปลูกจิตสำนึกให้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างอาชีพช่วยเหลือคนในชุมชนเกาะเต่าที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด 19 โดยจ้างชาวเรือให้ทำความสะอาด เก็บขยะ เดือนละ 3,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2563 – วันที่ 31 มกราคม 2564 ซึ่งธนาคารได้มีส่วนร่วมในการระดมทุนผ่าน โครงการ #UNDP กรุงไทยรักเกาะเต่า ด้วย e-Donation มูลนิธิรักษ์ไทย UNDP กรุงไทยรักเกาะเต่า

การลงพื้นที่เกาะเต่าเพื่อร่วมงาน Big Cleaning Day ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการ Koh Tao, Better Together ในครั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวและฟื้นฟูเศรษฐกิจในเกาะเต่า ที่คาดว่าจะกลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังจากสถานการณ์วิกฤตโควิด 19 ในประเทศดีขึ้นและได้รับการชื่นชมจากองค์การอนามัยโลกและอีกหลายประเทศทั่วโลกถึงความพร้อมในการรับมือได้มากที่สุด เนื่องจากเกาะเต่าเป็นจุดท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงาม เป็นแหล่งดำน้ำที่มีชื่อเสียงระดับโลก แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวชาวไทยมาเที่ยวพักผ่อนไม่น้อยกว่า 500,000 คน

ภารกิจสำคัญของธนาคารกรุงไทย คือ การร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ควบคู่กับการสร้างการเติบโตของธุรกิจเพื่อก้าวสู่ Digital Banking เต็มรูปแบบ ที่สามารถตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในยุค Technology Disruption บนพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG) โดยด้านสิ่งแวดล้อม ได้ส่งเสริมการสร้างอาชีพให้คนในชุมชนทำความสะอาดและเก็บขยะ เพื่อนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มโดยทำอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ และในต้นปี 2564 ธนาคารจะนำขวดพลาสติกมาแปรรูปเป็นเส้นใยเพื่อผลิตเสื้อ #UNDP กรุงไทยรักเกาะเต่า และรณรงค์ให้พนักงานกว่า 20,000 คนทั่วประเทศ ร่วมอุดหนุนเสื้อ โดยขวดพลาสติกจำนวน 8 ขวด สามารถผลิตเสื้อได้ 1 ตัว ตั้งเป้าลดปริมาณขยะกว่า 160,000 ชิ้น และนำรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนให้กับชาวเรือเกาะเต่า ด้านสังคม ธนาคารได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือลูกค้า ผู้ประกอบการในเกาะเต่า ด้วยการสนับสนุนสินเชื่อผ่านมาตรการต่างๆ อย่างเต็มที่ และได้เชิญชวนเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เชิญชวนร้านค้าเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศ และในด้านธรรมาภิบาล การระดมทุนในครั้งนี้สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งข้อมูลที่ประชาชนบริจาคจะถูกส่งเข้าระบบลดหย่อนภาษีของกรมสรรพากรโดยอัตโนมัติ และธนาคารได้ร่วมสนับสนุนโครงการในฐานะผู้บริจาคเริ่มต้น 30 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้โครงการสามารถขับเคลื่อนและประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างแท้จริง

ผู้สนใจสามารถสมทบทุน ผ่านกรุงไทย e-Donation มูลนิธิรักษ์ไทย UNDP กรุงไทยรักเกาะเต่า หรือ โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 034-1-81121-1 ชื่อบัญชี มูลนิธิรักษ์ไทย ซึ่งสามารถลดหย่อนภาษีได้