ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > BEM รับรางวัลหุ้นยั่งยืนปี 2563 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

BEM รับรางวัลหุ้นยั่งยืนปี 2563 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

16 ธันวาคม 2020


ข่าวประชาสัมพันธ์

BEM รับรางวัลหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2563 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM รับรางวัล “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2563 (Thailand Sustainability Investment 2020) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล โดยมีนายภาคภูมิ ทวีวิทยรัศมิ์ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทนบริษัทเข้ารับโล่เกียรติคุณ จากนายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย