ThaiPublica > สู่อาเซียน > พรรค NLD ของ ออง ซาน ซูจี ชนะเลือกตั้งเมียนมากวาด 396 ที่นั่งในสภา

พรรค NLD ของ ออง ซาน ซูจี ชนะเลือกตั้งเมียนมากวาด 396 ที่นั่งในสภา

16 พฤศจิกายน 2020


กลุ่มผู้สนับสนุนพรรค NLD ที่มาภาพ:
https://www.mmtimes.com/news/nld-wins-396-parliament-seats.html

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการเลือกตั้ง(The Union Election Commission)ประกาศผลการเลือกตั้งทั่วไปที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 อย่างเป็นทางการ ว่า พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (National League for Democracy: NLD) ของนาง
ออง ซาน ซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐ ชนะการเลือกตั้ง โดยกวาดที่นั่งทั้งหมด 396 ที่นั่ง สูงกว่า 390 ที่นั่งจากการเลือกตั้งปี 2558

 • 8 พ.ย. เลือกตั้งทั่วไปเมียนมา สิ่งที่ธุรกิจควรรู้
 • คณะกรรมการเลือกตั้งระบุว่า การเลือกตั้งครั้งนี้มีที่นั่งทั้งหมด 1,117 ที่นั่งโดยเป็น สภาผู้แทนราษฎรหรือปีตูลุตดอ (Pyithu Hluttaw) )จำนวน 612 จำนวน 315 ที่นั่ง สภาชาติพันธุ์ หรืออาโยตาลุตดอ (Amyotha Hluttaw) จำนวน 161 ที่นั่ง สภาแห่งรัฐ(State/Region และเครือข่ายชาติพันธ์(Ethnic Affairs) จำนวน 29 ที่นั่ง

  พรรค NLD ได้ตัวแทนเข้าสภาผู้แทนราษฎรหรือปีตูลุตดอ (Pyithu Hluttaw) จำนวน 258 ที่นั่ง และ 138 ที่นั่งในสภาชาติพันธุ์ หรืออาโยตาลุตดอ (Amyotha Hluttaw) ซึ่งเป็นการชนะทั้งการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นและระดับรัฐ ส่งผลให้ครองอำนาจในทางการเมือง แต่ชัยชนะของพรรคในรัฐชาติพันธ์ลดลง เพราะพรรคการเมืองของกลุ่มชาติพันธ์ได้รวมตัวกัน

  คณะกรรมการเลือกตั้งยังปฏิเสธคำขอของพรรคสหสามัคคีและการพัฒนา (Union Solidarity and Development Party: USDP) ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านที่คัดค้านการเลือกตั้ง โดยให้เหตุผลว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ไม่มีความวุ่นวายและเป็นไปด้วยดี ซึ่งสะท้อนความคิดของประชาชนส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามพรรคการเมืองรายใดต้องการที่จะร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้ยื่นเรื่องไปที่คณะอนุกรรมการเลือกตั้งภายใน 45 วัน

  ที่มาภาพ: https://www.mmtimes.com/news/nld-wins-396-parliament-seats.html

  การประกาศผลการเลือกตั้งของคณะกรรมการเลือกตั้งมีขึ้นหลังจากที่คณะอนุกรรมการเลือกตั้งในระดับภูมิภาคและระดับรัฐได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง และคณะกรรมการเลือกตั้งได้ประกาศรายชื่อช่วงวันที่ 9-15 พฤศจิกายน

  โดยทั่วไปการจัดตั้งรัฐบาลต้องได้เสียง 322 เสียงขึ้นไป แต่พรรค NLD สามารถคว้าที่นั่งได้ถึง 396 ที่นั่งจากที่นั่งทั้งหมด 498 ที่นั่งในสภาสูงและสภาล่าง

  ดร. เมียว ยุนต์ กรรมการบริหารพรรค NLD กล่าวว่า “จากจำนวนทั่นั่งที่ได้ สภาผู้แทนราษฎรสามารถเลือกรองประธานาธิบดี และสภาชาติพันธุ์สามารถเลือกรองประธานาธิบดี และเราสามารถเลือกรองประธานาธิบดีได้ 2 คน พรรค NLD ยังมีโอกาสเลือกประธานาธิบดี”

  ในการเลือกตั้งทั่วไปปี 2558 พรรค NLD กวาด 390 ที่นั่ง และปีนี้มีที่นั่งเพิ่มอีก 6 จากครั้งก่อน เป็นผลจากชัยนะในเขตอิรวดี เมืองพะโคหรือหงสาวดี เมืองมัณฑะเลย์ และภูมิภาคสะกาย รวมทั้งรัฐฉาน รัฐคะฉิ่น และรัฐชิน หลังจากแพ้การเลือกตั้งในปี 2558 นอกจากนี้ยังได้ชัยชนะ 501 ที่นั่งในสภาภูมิภาคและสภาแห่งรัฐ และที่นั่งของชนกลุ่มน้อยอีก 20 ที่นั่ง

  ในสภาผู้แทนราษฎร พรรคฝ่ายค้าน USDP ได้ 33 ที่นั่ง พรรคสันนิบาตแห่งชาติไทใหญ่เพื่อประชาธิปไตย (Shan Nationalities League for Democracy: SNLD) ได้ 15 ที่นั่ง และพรรคแห่งชาติอาระกัน (Arakan National Party: ANP) จากรัฐยะไข่ได้ 8 ที่นั่ง

  คณะกรรมการเลือกตั้งระบุว่า โดยรวมแล้วมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวม 476 คนจาก 13 พรรคการเมือง

  พรรคพัฒนาชาติลาหู่(Lahe National development party) พรรคแห่งชาติกะยัน (Kayan national party) พรรคประชาชนกระเหรี่ยง(Kayin people’s party) พรรคสันนิบาตแห่งชาติรัฐฉานเพื่อประชาธิปไตย(Shan national democratic party) พรรคชินสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย(Chin national league for democracy)และ พรรคลีซูพัฒนาชาติ(Lesu national development party) ต่างได้ที่นั่งในสภาภูมิภาค

  ผู้นำโลกบางรายและสถานทูตบางแห่งในเมียนมาได้ออกแถลงการณ์แสดงความยินดีกับพรรค NLD และผู้นำพรรค นางออง ซาน ซูจี

  ดร.เมียว ยุ่นต์ กล่าวว่า การลือกตั้งปีนี้เป็นธรรมและโปร่งใสกว่าการเลือกครั้งก่อน และหากมีการคัดค้านการเลือกตั้งหรือมีหลักฐานชัดเจน ก็สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมายเลือกตั้ง

  การเลือกตั้งทั่วไปในปีนี้ ซึ่งมีพรรคการเมืองเข้าร่วมจำนวนมาก เป็นการเลือกตั้งครั้งที่ 3 ของประเทศภายใต้รัฐธรรมนูญปี 2551 ทั้งนี้คาดว่าการประชุมรัฐสภาสมับแรกจะมีขึ้นภายใน 90 วัน

  เรียบเรียงจาก
  NLD wins 396 parliament seats
  Announcement of election results
  Union Election Commission finally announces 2020 election result, NLD win 396 seats