ThaiPublica > เกาะกระแส > วิกฤติไวรัสโควิด-19 เร่ง Online Payment สู่ New Normal สังคมไทยไร้เงินสดเร็วขึ้น

วิกฤติไวรัสโควิด-19 เร่ง Online Payment สู่ New Normal สังคมไทยไร้เงินสดเร็วขึ้น

11 มิถุนายน 2020


ที่ผ่านมา คนไทยเริ่มคุ้นเคยกับการใช้บริการ Online Payment กันมากขึ้น โดยเฉพาะ “พร้อมเพย์” เป็น Game Changer หรือจุดเปลี่ยนสำคัญ ที่ทำให้เกิดการเติบโตอย่างก้าวกระโดด

การระบาดของไวรัส Covid-19 ส่งผลกระทบต่อ เราทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ท่ามกลางวิกฤตินี้ เรายังโชคดีที่ประเทศไทยมีระบบ Online Payment ที่มั่นคง สะดวก และปลอดภัย เป็นฟันเฟืองสำคัญที่ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ยังเดินต่อไปได้ไม่หยุดชะงัก

ในช่วงเดือนมีนาคม ยอดลงทะเบียนพร้อมเพย์เพิ่มขึ้นถึง 1.2 ล้านหมายเลขจากสิ้นปี 2562 สถิติการใช้งานสูงสุด วันที่ 31 มีนาคมถึง 15.3 ล้านรายการ รวมมูลค่า 80.4 พันล้านบาท

ยอดสมัครใช้อินเตอร์เน็ตและโมบายแบงกิ้งเพิ่มขึ้น 3.1 ล้านบัญชีจากสิ้นปี 2562 ปริมาณการใช้เติบโตขึ้น 69% หรือ 21.8 ล้านรายการต่อวัน

0nline Payment อาจกลายเป็น New Normal ที่ทำให้ไทยเราก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมไร้เงินสด ได้เร็วยิ่งขึ้น