ThaiPublica > เกาะกระแส > “ไทย-สิงคโปร์” เปิดนวัตกรรมการโอนเงินระหว่างประเทศแบบ Real-time คู่แรกของโลก

“ไทย-สิงคโปร์” เปิดนวัตกรรมการโอนเงินระหว่างประเทศแบบ Real-time คู่แรกของโลก

29 เมษายน 2021


ประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์เปิดตัวนวัตกรรมการโอนเงินระหว่างประเทศแบบทันที (Real-time) คู่แรกของโลก

ในวันนี้ (วันที่ 29 เมษายน 2564) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และธนาคารกลางสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore: MAS) ได้ร่วมกันเปิดตัวการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินรายย่อยของ 2 ประเทศ เป็นครั้งแรกของโลก ได้แก่ ระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) ของประเทศไทย และระบบเพย์นาว (PayNow) ของประเทศสิงคโปร์ การเชื่อมโยงระบบในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือและการทำงานอย่างเข้มแข็งของทุกฝ่าย ทั้งธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารกลางสิงคโปร์ ผู้ให้บริการระบบการชำระเงิน(NETS Group และ บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด) สมาคมธนาคาร และธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการ

ในระยะแรก ผู้ใช้บริการของธนาคารพาณิชย์ที่ร่วมให้บริการ จะสามารถโอนเงินระหว่างประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ได้ในจำนวนไม่เกิน 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือ 25,000 บาท ต่อวัน( มูลค่าดังกล่าวเป็นมูลค่าสูงสุดที่ระบบให้บริการในปัจจุบัน ทั้งนี้ มูลค่าที่โอนจริงจะเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ เวลาที่ทำรายการ)ผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารพาณิชย์ที่ร่วมให้บริการ โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้รับโอน และไม่จำเป็นต้องใส่ข้อมูลอื่นเหมือนบริการโอนเงินระหว่างประเทศทั่วไป เช่น ชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดของบัญชีผู้รับโอน

บริการนี้จะช่วยให้ผู้โอนสามารถโอนเงินได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และทำได้ทุกที่ทุกเวลาเสมือนกับการโอนเงินภายในประเทศด้วยหมายเลขโทรศัพท์ผ่านพร้อมเพย์หรือเพย์นาว โดยการโอนใช้เวลาประมาณ 1-2 นาที เร็วกว่าการโอนเงินระหว่างประเทศส่วนใหญ่ในปัจจุบันซึ่งใช้เวลาเฉลี่ย 1 – 2 วัน

นอกจากนี้ ธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการได้ตกลงร่วมกันให้ค่าธรรมเนียมการโอนเงินและอัตราแลกเปลี่ยนของพร้อมเพย์ – เพย์นาว ถูกกว่าการโอนเงินในรูปแบบปัจจุบันและแข่งขันกับบริการโอนเงินระหว่างประเทศอื่นในตลาดได้ โดยผู้ใช้บริการจะเห็นค่าธรรมเนียมและอัตราแลกเปลี่ยนก่อนตัดสินใจโอนเงิน

พร้อมเพย์ – เพย์นาว ยังถือเป็นหนึ่งในผลงานสำคัญภายใต้ความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน ซึ่งริเริ่มจากการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียนในปี 2562 และสอดคล้องกับแนวทางของประเทศในกลุ่ม G20 Financial Stability Board และองค์กรที่ออกมาตรฐานสากลอื่น ๆ ที่ส่งเสริมการชำระเงินระหว่างประเทศให้มีความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงได้ง่าย และโปร่งใสมากขึ้น นอกจากนี้ ธปท. และ MAS มีความตั้งใจที่จะขยายผลของการบริการพร้อมเพย์ – เพย์นาว ทั้งการเพิ่มจำนวนธนาคารที่ให้บริการ และการขยายวงเงินการโอนเพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจในอนาคต

นายระวี เมนอน (Mr. Ravi Menon) กรรมการผู้จัดการ MAS กล่าวว่า “พร้อมเพย์ – เพย์นาว เป็นความพยายามริเริ่มร่วมกันที่ทำให้เห็นว่าโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินและภาคธนาคารมีศักยภาพรองรับการเชื่อมโยงการชำระเงินระหว่างประเทศอย่างไร้รอยต่อ เพื่อเป็นอีกทางเลือกสำหรับลูกค้ารายย่อย ซึ่งพร้อมเพย์ – เพย์นาว ถือเป็นเพียงจุดเริ่มต้น โดย MAS และ ธปท. มีเป้าประสงค์ร่วมกันที่จะต่อยอดการเชื่อมโยงระหว่างประเทศไปสู่ระดับอาเซียนต่อไป ในยุคที่เศษฐกิจดิจิทัลกำลังเติบโต เราต้องการเสริมศักยภาพให้ลูกค้ารายย่อยและภาคธุรกิจสามารถทำธุรกรรมชำระเงินระหว่างประเทศได้ง่าย รวดเร็ว และปลอดภัย ด้วยเพียงปลายนิ้ว”

ดร. เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการ ธปท. กล่าวว่า “ด้วยความสำเร็จของระบบพร้อมเพย์ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินของประเทศไทย ธปท. มีความตั้งใจที่จะยกระดับการเชื่อมโยงการชำระเงินระหว่างประเทศผ่านความร่วมมือกับประเทศอาเซียนและประเทศอื่น ๆ โดยได้พัฒนาบริการชำระเงินระหว่างประเทศผ่านคิวอาร์โค้ดกับประเทศญี่ปุ่น ลาว กัมพูชา และเวียดนาม การเชื่อมโยงระบบพร้อมเพย์ – เพย์นาว ในวันนี้เป็นอีกก้าวสำคัญในการมุ่งสู่การชำระเงินยุคดิจิทัลของไทย บริการจากความร่วมมือของ MAS และ ธปท. นี้ จะช่วยแก้ปัญหาที่มีมานานในการโอนเงินระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งเรื่องระยะเวลานานในการทำธุรกรรม และต้นทุนที่สูง ในระยะต่อไป ธปท. จะยังคงผลักดันนวัตกรรมการชำระเงินระหว่างประเทศและโครงสร้างพื้นฐานที่จะยกระดับการบูรณาการทางการเงิน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของประเทศและภูมิภาคอาเซียน”

ธนาคารที่ให้บริการในช่วงแรก มีดังนี้
ธนาคารที่ให้บริการในประเทศสิงคโปร์
1.DBS Bank Limited (DBS)
2.Oversea-Chinese Banking Corporation, Limited (OCBC)
3.United Overseas Bank Limited (UOB)
ธนาคารที่ให้บริการในประเทศไทย
1.ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2.ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
3.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
4.ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ใช้บริการที่ประสงค์จะใช้บริการโอนเงินระหว่างประเทศผ่านธนาคารที่ให้บริการข้างต้น จะได้รับประโยชน์ ดังนี้

 • สะดวก: ผู้ใช้บริการสามารถโอนเงินระหว่างประเทศโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้รับโอน และไม่จำเป็นต้องใส่ข้อมูลอื่นเหมือนบริการโอนเงินระหว่างประเทศทั่วไป เช่น ชื่อ-นามสกุล
 • รวดเร็ว: การโอนเสร็จสิ้นภายในเวลาประมาณ 1-2 นาที รวดเร็วกว่าการโอนเงินระหว่างประเทศส่วนใหญ่ที่ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมง
 • ราคาแข่งขันได้กับบริการโอนเงินระหว่างประเทศอื่น: ธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการได้ตกลงร่วมกันให้ค่าธรรมเนียมการโอนเงินและอัตราแลกเปลี่ยน อยู่ในระดับที่ถูกกว่าการโอนเงินในรูปแบบปัจจุบันและแข่งขันกับบริการโอนเงินระหว่างประเทศอื่นในตลาดได้ โดยผู้ใช้บริการจะเห็นค่าธรรมเนียมและอัตราแลกเปลี่ยนก่อนตัดสินใจโอนเงิน
 • กรุงไทยเปิดบริการ PromptPay Inter โอนไปสิงคโปร์เรทดีกว่าใคร

  ธนาคารกรุงไทย เปิดบริการโอนเงินระหว่างประเทศ “PromptPay International” ภายใต้ความร่วมมือกับธปท.และธนาคารกลางสิงคโปร์ ยกระดับบริการโอนเงินแบบเรียลไทม์ให้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ทำรายการด้วยตัวเองได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน Krungthai NEXT ตัดบัญชีเงินโอนผ่าน Inter Wallet รับเรทพิเศษที่เดียว ค่าธรรมเนียมเพียง 75 บาท

  ธนาคารกรุงไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ PromptPay-PayNow ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารกลางสิงคโปร์ ในการเชื่อมต่อระบบ PromptPay ประเทศไทยและ Paynow ของประเทศสิงคโปร์ โดยเชื่อมต่อบริการโอนเงินระหว่างไทยและสิงคโปร์ ด้วยระบบพร้อมเพย์ผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือแห่งแรกของโลก ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว ธนาคารได้เปิดตัวบริการโอนเงินระหว่างประเทศ “PromptPay International” ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ทำให้การโอนเงินไปปลายทางสิงคโปร์เป็นเรื่องง่าย ทำรายการด้วยตนเองได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยปลายทางต้องมีหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่ลงทะเบียน Paynow กับธนาคารดีบีเอส ธนาคารยูโอบี และธนาคารโอซีบีซีในประเทศสิงคโปร์ กำหนดวงเงินโอนได้ไม่เกิน 25,000 บาทต่อวัน หรือ 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ นับเป็นทางเลือกใหม่ในการโอนเงินที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย รับเงินโอนแบบเรียลไทม์ สามารถตรวจสอบรายการย้อนหลังได้ตลอดเวลา โดยธนาคารมีแผนจะขยายบริการ PromptPay International กับประเทศอื่นในเร็วๆ นี้

  ทั้งนี้ กรุงไทยเป็นธนาคารเดียวที่สามารถเลือกตัดบัญชีเงินโอนที่ครอบคลุมทั้งบัญชีออมทรัพย์ บัญชีกระแสรายวัน บัญชีเงินตราต่างประเทศ และ Inter Wallet สกุล SGD หรือ บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลต่างประเทศ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าได้รับอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุด พิเศษลดค่าธรรมเนียมการโอนเหลือเพียง 75 บาทต่อครั้ง จากปกติ 150 บาทต่อครั้ง วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.krungthai.com หรือ Krungthai Call Center โทร. 02-111-1111

  ธ.กรุงเทพร่วมนำร่อง บริการโอนเงินระหว่างประเทศผ่านพร้อมเพย์

  ธนาคารกรุงเทพร่วมนำร่อง บริการโอนเงินระหว่างประเทศผ่านพร้อมเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนล ไทย-สิงคโปร์ ง่ายสุดใช้แค่เบอร์มือถือที่ผูกพร้อมเพย์/เพย์นาว รับเงินแบบเรียลไทม์ ทั้งโอนทั้งรับ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมโปรโมชั่นพิเศษค่าธรรมเนียมโอนแค่ 75 บาท/รายการ ช่วง 26 เม.ย. – 31 ก.ค. 64 เท่านั้น ลั่นเดินหน้าพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่อง สานต่อจุดยืน ‘ธนาคารชั้นนำระดับภูมิภาค’ อย่างแข็งแกร่ง

  นางพรนิจ ตุลย์วัฒนจิต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงเทพ ได้ร่วมเป็นหนึ่งในธนาคารนำร่องให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศผ่านพร้อมเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนล (PromptPay International) ระหว่างไทยและสิงคโปร์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่ต้องการโอนเงิน หรือรับเงินโอนระหว่างไทย-สิงคโปร์ ได้โดยสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย โดยใช้ข้อมูลเพียงเบอร์มือถือที่ผูกไว้กับพร้อมเพย์ (ประเทศไทย) หรือเพย์นาว (สิงคโปร์) สามารถทำรายการได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านโมบายแบงก์กิ้งจากธนาคารกรุงเทพ โดยปลายทางได้รับเงินทันทีเต็มจำนวน นอกจากนี้ ธนาคารกรุงเทพยังได้รับคัดเลือกให้เป็น Settlement Bank (ธนาคารที่รับผิดชอบการชำระดุลสำหรับธุรกรรมระหว่างประเทศ) ในบริการพร้อมเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนลระหว่างประเทศไทยและสิงคโปร์อีกด้วย

  “บริการนี้เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือที่สำคัญระหว่างธนาคารกลางของไทยและสิงคโปร์ และธนาคารพาณิชย์ โดยมีเป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ใช้ข้อมูลน้อยลงเพียงมีเบอร์มือถือที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์/เพย์นาวไว้เท่านั้น เพื่อตอบสนองความต้องการทางการเงินของลูกค้ารายย่อยในยุคดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินให้เพื่อนเพื่อฝากซื้อสินค้า โอนเงินค่าการศึกษา ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โอนเงินกลับบ้านให้ครอบครัวสำหรับคนสิงคโปร์ที่ทำงานในไทย หรือคนไทยที่ทำงานในสิงคโปร์ เป็นต้น กลุ่มลูกค้ารายย่อยสามารถทำรายการได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น และมีค่าธรรมเนียมสำหรับการโอนเงินข้ามประเทศที่ลดลงอย่างมาก”

  สำหรับขั้นตอนการใช้โอนเงินไปยังสิงคโปร์ผ่านระบบพร้อมเพย์ ลูกค้าสามารถทำรายการได้ผ่านโมบายแบงก์กิ้งจากธนาคารกรุงเทพ โดยล็อกอินเข้าใช้งานและเลือกเมนู “โอนเงินไปต่างประเทศ” จากนั้นเลือก “พร้อมเพย์อินเตอร์เนชั่นแนล” และทำตามขั้นตอนการโอนเงิน โดยระบุปลายทางเป็นเบอร์มือถือของสิงคโปร์ที่ลงทะเบียนไว้กับ PayNow ลูกค้าสามารถระบุยอดเงินโอนที่ต้องการได้ทั้งสกุลเงินบาท (THB) และสิงคโปร์ดอลลาร์ (SGD) วงเงินทำรายการสูงสุด 1,000 SGD/วัน เมื่อตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันรายการด้วยรหัสผ่าน (Mobile PIN) เรียบร้อยแล้ว เงินจะถูกโอนไปยังปลายทางทันที พร้อมกับได้รับ e-slip เป็นหลักฐาน

  ทั้งนี้ การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนลไปยังเบอร์มือถือของสิงคโปร์นั้น เบอร์มือถือดังกล่าวจะต้องลงทะเบียนเพย์นาวกับธนาคารในสิงคโปร์ที่ร่วมรายการ ซึ่งในปัจจุบันมีธนาคารเข้าร่วมโครงการ 3 แห่ง ประกอบด้วย DBS Bank (DBS) Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC) และ United Overseas Bank (UOB)

  พิเศษสำหรับรายการโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนล ไปยังสิงคโปร์ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน – 31 กรกฎาคม 2564 จะมีค่าธรรมเนียมเพียง 75 บาท/รายการ (ปกติ 150 บาท/รายการ)

  ภายใต้ความร่วมมือในโครงการนี้ ลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากของธนาคารทั้ง 3 แห่งในสิงคโปร์ สามารถโอนเงินมายังประเทศไทยให้กับผู้รับผ่านเบอร์มือถือที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์กับธนาคารกรุงเทพแทนการระบุเลขที่บัญชีธนาคาร ซึ่งผู้รับเงินจะได้รับเงินโอนจากสิงคโปร์ได้แบบเรียลไทม์ ตลอด 24 ชั่วโมงเช่นเดียวกัน โดยได้รับเงินเต็มจำนวนเป็นสกุลบาท สำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนพร้อมเพย์กับธนาคารกรุงเทพ สามารถทำรายการผ่านโมบายแบงก์กิ้งจากธนาคารกรุงเทพ รวมถึงช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ได้ทันที

  “ธนาคารกรุงเทพมีความมุ่งมั่นยกระดับบริการทางการเงินอย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าทั้งในประเทศไทย และบริการระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการทำรายการผ่านช่องทางดิจิทัลและอิเล็กอทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้า เช่น การเป็นธนาคารไทยแห่งแรกที่ทำหน้าที่เป็น Settlement Bank หรือธนาคารที่รับผิดชอบการชำระดุลสำหรับธุรกรรมระหว่างประเทศ เพื่อให้บริการ Cross-Border QR Payment ระหว่างประเทศไทยและเวียดนาม จนถึงครั้งล่าสุดที่ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในธนาคารนำร่องให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศผ่านพร้อมเพย์ดังกล่าว เพื่อตอกย้ำจุดยืนในการเป็น ‘ธนาคารชั้นนำระดับภูมิภาค’ ต่อไปอย่างมั่นคงแข็งแกร่ง” นางพรนิจ กล่าว