ThaiPublica > เกาะกระแส > แบงก์-ประกันชีวิต ห่วงลูกค้า คุ้มครองประกันชีวิต COVID-19 ฟรี

แบงก์-ประกันชีวิต ห่วงลูกค้า คุ้มครองประกันชีวิต COVID-19 ฟรี

1 มีนาคม 2020


การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 ที่เริ่มต้นจากจีนตั้งแต่ปลายปี 2019 และยังคงกระจายไปทั่วโลก ทำให้ภาคธุรกิจเอกชนที่มีทั้งกำลังเงินและกำลังความสามารถ ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันชีวิต ที่มีความห่วงใยลูกค้าที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ได้มอบความคุ้มครองประกันชีวิต COVID-19 ฟรี ให้กับลูกค้า โดย

กสิกรไทยคุ้มครองฟรีลูกค้า K PLUS

นายวีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทย ใส่ใจและห่วงใยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ด้วยการมอบกรมธรรม์ประกันชีวิต COVID-19 ให้กับลูกค้า K PLUS ฟรี คุ้มครอง 30 วัน วงเงินสูงสุด 100,000 บาท และคุ้มครองชดเชยรายได้ 1,000 บาทต่อวัน สูงสุด 15 วัน โดยลูกค้า K PLUS สามารถรับสิทธิ์ได้ง่าย ๆ เพียงลงทะเบียนผ่าน LINE KBank Live ตั้งแต่วันที่ 29 ก.พ. ถึง 15 มี.ค. 2563

นายวีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ว่า ธนาคารมีความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทำให้ธนาคารเร่งดำเนินมาตรการต่าง ๆ ที่จะมีส่วนช่วยบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับลูกค้าธนาคารในทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มลูกค้ารายย่อย ลูกค้าผู้ประกอบการมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ธนาคารกสิกรไทย ขอมอบ “ประกันชีวิต COVID-19” ฟรี ให้กับลูกค้าที่ใช้บริการ K PLUS ซึ่งมีจำนวนกว่า 12.4 ล้านราย เพียงลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน LINE KBank Live โดยไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ ถึง 15 มีนาคม 2563 สำหรับประชาชนที่สนใจรับสิทธิ์ดังกล่าว สามารถสมัคร K PLUS และลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน LINE KBank Live ได้ทันที ธนาคารหวังเป็นอย่างยิ่งว่า มาตรการการดูแลลูกค้าในครั้งนี้ จะช่วยคลายความวิตกกังวลและสร้างความอุ่นใจในการดำเนินชีวิตของลูกค้า

ความคุ้มครองของ “ประกันชีวิต COVID-19” ของธนาคารกสิกรไทย มีรายละเอียดดังนี้
1) คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี 1,000 บาท
2) คุ้มครองการเสียชีวิต จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จำนวน 100,000 บาท
3) ค่าชดเชยรายวัน ในฐานะผู้ป่วยใน จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) สูงสุดไม่เกิน 15 วัน จำนวน 1,000 บาท/วัน

โดยผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปี ณ วันที่ลงทะเบียน ลูกค้า 1 หมายเลขบัตรประชาชน ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น และมีระยะเวลาคุ้มครอง 30 วัน (วันที่เริ่มมีผลคุ้มครอง เวลา 00.01 น. จากวันที่ลูกค้าได้รับการยืนยันการรับสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด)

วิธีการลงทะเบียนรับสิทธิ์ 1) ลงทะเบียนผ่าน LINE KBank Live 2) ลูกค้ากรอกข้อมูลส่วนตัว 3) ลูกค้ารับ OTP เพื่อยืนยันตัวตน 4) ลูกค้ารับข้อความเพื่อยืนยันได้รับสิทธิ์ผ่าน LINE KBank Live 5) ลูกค้าที่ลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์แล้ว กรมธรรม์จะเริ่มคุ้มครองในวันถัดไปจนถึงวันที่สิ้นสุดความคุ้มครอง 30 วัน

ประชาชนที่สนใจรับสิทธิ์ดังกล่าว สามารถสมัคร K PLUS และลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน LINE KBank Live ได้ทันทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ K Contact Center 02 888-8888 หรือ https://kbank.co/3ckXSNV

เคแบงก์ขยายความคุ้มครองเป็น 90 วัน

ต่อมาวันที่ 2 มีนาคม 2563 ธนาคารกสิกรไทยได้ประกาศ ขยายความคุ้มครองประกันชีวิต COVID-19 ให้ลูกค้า K PLUS เพิ่มจาก 30 วัน เป็น 90 วัน ฟรี ให้ลูกค้าคลายกังวลจากประกาศยกระดับเป็นโรคติดต่ออันตราย โดยลูกค้า K PLUS ลงทะเบียนรับสิทธิ์ฟรี! ผ่าน Line KBank Live ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 15 มีนาคม 2563 ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนก่อนหน้านี้ จะได้รับการขยายความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ

สำหรับความคุ้มครองที่ได้ ประกอบด้วย 1) คุ้มครองชีวิตสูงสุด 100,000 บาท 2) ชดเชยรายวัน 1,000 บาท ต่อวัน สูงสุด 15 วัน
3) ระยะเวลาเอาประกัน 90 วัน 4) จำกัด 1 คน ต่อ 1 สิทธิ์ โดยลงทะเบียนรับสิทธิ์ (ไม่จำกัดจำนวน) ได้ที่ https://kbank.co/LINEfriend

รายละเอียดเพิ่มเติม https://kbank.co/3ciZWWn ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด รับประกันชีวิต โดย บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต

เมืองไทยประกันชีวิตเพิ่มความคุ้มครองฟรีผ่าน MTL Click

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ทางด้านบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)โดยนายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยในวันที่ 2 มีนาคม 2563 ว่า บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อผู้เอาประกันภัย จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในขณะนี้ อย่างไรก็ตามสำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีการซื้อสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็น สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ โครงการเอ็กซ์ตร้า แคร์ พลัส และสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ สมาร์ทเฮลธ์ รวมไปถึงสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพอื่นๆ หากผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยโดยมีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) บริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองตามจำนวนเงินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์สัญญาเพิ่มเติมประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยสามารถศึกษาได้จากรายละเอียดกรมธรรม์ที่ตนเองทำไว้

ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัสดังกล่าวยังมีอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการมอบความอุ่นใจให้แก่ลูกค้าของเมืองไทยประกันชีวิต ทั้งประกันภัยรายเดี่ยวและประกันกลุ่ม บริษัทฯ จึงได้มอบความคุ้มครองเพิ่มเติมจากสิทธิ์ตามกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอยู่ ฟรี เพียงดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน

“MTL Click” พร้อมลงทะเบียนและเพิ่มกรมธรรม์ที่มีอยู่แล้ว จะได้รับสิทธิความคุ้มครองทันที โดยคุ้มครองกรณีเสียชีวิต ที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) รับเงินชดเชย 100,000 บาท หรือรับเงินชดเชยรายวัน 1,000 บาทต่อวัน เมื่อเข้าพักรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล ที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) สูงสุดไม่เกิน 30 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง เพียงครั้งเดียว โดยให้ความคุ้มครองทันทีตั้งแต่วันที่ดาวน์โหลดและเพิ่มกรมธรรม์เสร็จสมบูรณ์ ดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน “MTL Click” ได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 และรับความคุ้มครองได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

โดยลูกค้าสามารถดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน “MTL Click” ได้ฟรีทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android จากนั้นสามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานครั้งแรกด้วย 6 ขั้นตอนง่าย ๆ ประกอบด้วย
ขั้นตอนที่ 1 คลิกสร้างบัญชีใหม่
ขั้นตอนที่ 2 กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ต้องการ
ขั้นตอนที่ 3 กรอกเบอร์มือถือและรับเลข OTP เพื่อกรอกยืนยันตัวตน
ขั้นตอนที่ 4 เลือกวิธีเข้าระบบที่ต้องการ เช่น Face ID สแกนลายนิ้วมือ หรือ รหัส 6 หลัก
ขั้นตอนที่ 5 คลิกเพิ่มกรมธรรม์
ขั้นตอนที่ 6 กรอกรายละเอียด ในกรณีเป็นลูกค้าประกันรายเดี่ยว ให้กรอกเลขประจำตัวผู้เอาประกันภัย และเลขบัตรประจำตัวประชาชน ในกรณีเป็นลูกค้าประกันกลุ่ม ให้กรอกเลขผู้เอาประกันภัยกลุ่ม วันเดือนปีเกิด และเลขบัตรประจำตัวประชาชน

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนจะได้รับความคุ้มครองไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทันที สำหรับลูกค้าที่ดาวน์โหลด แอปพลิ เคชัน “MTL Click” ก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ทำการลงทะเบียนและเพิ่มกรมธรรม์เสร็จสมบูรณ์ จะได้รับความคุ้มครองทันที

ลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิต สามารถดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน “MTL Click” ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ โทร. 1766 หรือ www.muangthai.co.th ทั้งนี้ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

ก่อนหน้านี้ธุรกิจผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ คือ เอไอเอส ได้ให้ลูกค้า AIS ลงทะเบียนรับสิทธิ์ความคุ้มครองประกันชีวิตไวรัสโคโรนาฟรี ด้วยการคลิก http://m.ais.co.th/pltcovid19 ภายในวันที่ 29 ก.พ. 2563 เท่านั้น ซึ่งผู้ที่ได้รับสิทธิจะได้ข้อความผ่านมือถือว่าได้รับความคุ้มครองค่าชดเชยรายวัน 1,000 บาทต่อวัน (สูงสุด 15 วัน) กรณีเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 และ 50,000 บาทกรณีเสียชีวิต โดยคุ้มครอง 30 วันเริ่ม 18 ก.พ. 2563 ถึง 18 มี.ค. 2563 จากการรับประกันภัยจากพรูเด็นเชียลประกันภัย

อย่างไรก็ตาม จากการคลิกไปที่ลิงก์ดังกล่าวนั้น ปรากฏข้อความว่า ขณะนี้มีผู้ใช้สิทธิ์ลงทะเบียนครบตามจำนวนแล้ว

ประชาชนเองได้ตระหนัก ตื่นตัว นอกจากจะสวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ใช้ช้อนกลาง เพื่อป้องกันตัวเองแล้ว ยังทำประกันเพื่อคุ้มครองชีวิตและสุขภาพเพิ่มขึ้นด้วย โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ปกครองที่มีเด็กไปโรงเรียนตามปกติและเรียนพิเศษช่วงเสาร์-อาทิตย์ตามโรงเรียนกวดวิชาที่ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในแหล่งศูนย์การค้าและย่านธุรกิจ

ผู้ปกครองรายหนึ่งซึ่งมีลูกเรียนที่โรงเรียนหอวังเปิดเผยกับไทยพับลิก้าว่า ได้ซื้อประกันคุ้มครองการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ให้กับเด็กในปกครอง เนื่องจากต้องไปเรียนพิเศษกับโรงเรียนกวดวิชา แม้ได้งดกิจกรรมอื่นเพื่อลดความเสี่ยง โดยได้ซื้อจากตัวแทนประกันซึ่งได้ใช้บริการกันมาก่อนแล้ว

ขณะเดียวกันบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันสุขภาพได้พัฒนาแบบประกันภัยไวรัสโคโรนาที่ให้ความคุ้มครอง กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่มาตอบสนองความต้องการของประชาชน

จากการสำรวจของสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า พบว่ามีหลายบริษัทประกันภัยและประกันชีวิตนำเสนอความคุ้มครองจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 มากขึ้น ทั้งผ่านตัวแทนและนำเสนอบนเว็บไซต์

เมืองไทยประกันชีวิตจ่าย 100% ทันที

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้นำเสนอประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม การติดเชื้อโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019(COVID-19) สำหรับลูกค้าประกันกลุ่ม หากตรวจพบและนอนโรงพยาบาล จ่าย 100% ทันที วงเงินสูงสุด 100,000 บาท ผ่านช่องทางไลน์ โดยสำหรับลูกค้าเดิมที่มีประกันกลุ่มอยู่แล้ว มี 4 แผนประกันให้เลือก

 • แผนแรก กรณีเข้าพักรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาลที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019(COVID-19)คุ้มครอง 30,000 บาท รับเงินชดเชยรายวันต่อวันสูงสุดไม่เกิน 15 วัน วันละ 300 บาท ต่อการเข้าพักรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง เพียงครั้งเดียวและคุ้มครองกรณีเสียชีวิตที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019(COVID-19) 300,000 บาท ค่าเบี้ย 270 บาทต่อปี
 • แผนสอง กรณีเข้าพักรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาลที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019(COVID-19)คุ้มครอง 50,000 บาท รับเงินชดเชยรายวันต่อวันสูงสุดไม่เกิน 15 วัน วันละ 500 บาท ต่อการเข้าพักรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง เพียงครั้งเดียว และคุ้มครองกรณีเสียชีวิตที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019(COVID-19) 500,000 บาท ค่าเบี้ย 450 บาทต่อปี
 • แผนสาม กรณีเข้าพักรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาลที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019(COVID-19)คุ้มครอง 80,000 บาท รับเงินชดเชยรายวันต่อวันสูงสุดไม่เกิน 15 วัน วันละ 800 บาท ต่อการเข้าพักรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง เพียงครั้งเดียว และคุ้มครองกรณีเสียชีวิตที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019(COVID-19) 800,000 บาท ค่าเบี้ย 720 บาทต่อปี
 • แผนสี่ กรณีเข้าพักรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาลที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019(COVID-19)คุ้มครอง 100,000 บาท รับเงินชดเชยรายวันต่อวันสูงสุดไม่เกิน 15 วัน วันละ 1,000 บาท ต่อการเข้าพักรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง เพียงครั้งเดียวและคุ้มครองกรณีเสียชีวิตที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019(COVID-19) 1,000,000 บาท ค่าเบี้ย 900 บาทต่อปี
 • ทั้งนี้มีเงื่อนไข ว่า 1) เป็นองค์กรหรือหน่วยงานที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ที่มีจำนวนผู้เอาประกันภัยขั้นต่ำ 3 คน 2) ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 2 สัปดาห์ ถึง 70 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่เอาประกันภัย 3) สัญญาเพิ่มเติมนี้เป็นสัญญาแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม ซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องเอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มก่อน 4) ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี ไม่สามารถต่ออายุความคุ้มครองได้ ทั้งนี้ต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบอยู่ 5) ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ ณ วันเริ่มทำประกันภัย และอยู่ในสภาพที่บริษัทรับประกันภัยได้ 6) จำกัดการซื้อ 1 คน ไม่เกิน 1 กรมธรรม์ และจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 1 ล้านบาท และ/หรือ ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 1 แสนบาท 7) เบี้ยประกันภัยเป็นแบบชำระรายปี ไม่สามารถต่ออายุความคุ้มครองได้ 8) นายจ้างเป็นผู้นำส่งเบี้ยประกันภัยของพนักงานรวมกัน โดยสั่งจ่ายในนาม บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต

  นอจากนี้มีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) โดย บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ สำหรับการเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 7 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้

  ส่วนบริษัทประกันชีวิตบางรายได้ร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อให้ความคุ้มครองเป็นการเฉพาะกลุ่ม โดยบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จับมือแกร็บมอบความคุ้มครองจากโควิด-19 แก่พาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่แกร็บ

  สินมั่นคงเบี้ยประกันเริ่มต้น 150 บาท

  บริษัทสินมั่นคงประกันกัยได้นำเสนอแบบประกันใหม่ ประกันภัยไวรัสโคโรนา แบบประกันที่จะให้ความคุ้มครองหากเกิดกรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา เนื่องจากหากตรวจพบว่าติดเชื้อจะต้องถูกกักตัวและเข้ารับการรักษาตัวจนกว่าจะหาย ซึ่งคำใช้จ่ายค่อนข้างสูง ด้วยวงเงินคุ้มครองสูงสุดถึง 100,000 บาท ภายในระยะเวลา 1 ปี ราคาเบี้ยเริ่มตันที่ 250 บาทต่อปี

  สำหรับเงื่อนไขการรับประกัน ผู้เอาประกันอายุ 1-99 ปี ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ต้องไม่ติดเชื้อหรือถูกสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนามาก่อนเอาประกันภัย (การถูกสงสัยว่าติดเชื้อ หมายถึง การที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการตรวจสอบ และ/หรือ ตรวจสุขภาพมาแล้วโดยแพทย์และถูกกักตัวไว้เพื่อดูอาการและ/หรือเพื่อการรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา) และ 1 คน ซื้อได้ 1 ฉบับเท่านั้น

  การคุ้มครองจะมีผลบังคับก็ต่อเมื่อผ่านการพิจารณารับประกันภัยแล้วเท่านั้น ส่วนการจ่ายสินไหมป็นแบบเหมาจ่าย คือ เจอ จ่าย จบ ซึ่งผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

  ที่มาภาพ: https://www.facebook.com/smkinsurance

  เอไอเอมอบผลประโยชน์เพิ่มเติม

  ทางด้านบริษัทเอไอเอระบุว่า เพื่อช่วยเหลือและลดความกังวลให้ผู้เอาประกันภัยเอไอเอ ขอมอบผลประโยชน์พิเศษเพิ่มเติม กรณีติดเชื้อ และหรือเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ไหม่ 2019 (COVID-19) สำหรับผู้เอาประกันภัยทั้งแบบรายเดี่ยวและประกันกลุ่ม จำนวน 1,000 บาทต่อวัน สูงสุดไม่กิน 30 วัน หากวินิจฉัยว่าติดเชื้อ COVID-19 และเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ปวยใน และ 50,000 บาทในกรณีเสียชีวิตเนื่องจากเชื้อ C0VID-19

  โดยผลประโยชน์พิเศษนี้ เพิ่มเติมจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์ที่ถืออยู่แล้ว และมีผลในช่วง 19 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 15 เมษายน 2563 ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ AA CALL CENTER โทร. 1581 ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้เงื่อนไขความคุ้มครองตามที่กรมธรรม์กำหนด

  ทิพยประกันชีวิตเสนอ 4 แผน

  เว็บไซต์บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) คุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนาด้วย 4 แผนประกัน โดยการเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือการเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือเป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา)

 • แผนแรก การเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ได้รับการคุ้มครองด้วยเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท การรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาต่อปี 10,000 บาท เบี้ยประกัน 150 บาท
 • แผนสอง การเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ได้รับการคุ้มครองด้วยเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท การรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาต่อปี 50,000 บาท เบี้ยประกัน 250 บาท
 • แผนสาม การเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ได้รับการคุ้มครองด้วยเงินเอาประกันภัย 500,000 บาท การรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาต่อปี 50,000 บาท เบี้ยประกัน 450 บาท
 • แผนสี่ การเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ได้รับการคุ้มครองด้วยเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท การรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาต่อปี 100,000 บาท เบี้ยประกัน 850 บาท
 • ที่มาภาพ: https://www.dhipaya.co.th/insurance/insurance.asp?ID=684&idMenu=636

  โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 1) ผู้เอาประกันภัยอายุระหว่าง 1 ปี – 99 ปี (ปี พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด) ณ วันที่ทำประกันภัย 2) ต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่พิการ ไม่เป็นโรคเรื้อรัง และผ่านการพิจารณารับประกันภัย 3) กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัย และยังมิได้รักษาให้หายขาด 4) จำกัดการซื้อ 1 คน ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 1 ล้านบาท และ/หรือค่ารักษาพยาบาลรวมกันไม่เกิน 1 แสนบาท 5) ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา

  กรุงเทพประกันชีวิตขยายความคุ้มครอง

  เว็บไซต์บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้ข้อมูลว่า บริษัทฯ ขยายความคุ้มครองด้านค่ารักษาพยาบาลชดเชยรายวันจากไวรัสโคโรนาเพิ่มเติมจากค่ารักษาพยาบาลที่ผู้เอาประกันได้ตามแผนประกันที่มีอยู่ สำหรับสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพและ/หรือสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลรายวันที่บริษัทขายอยู่ในปัจจุบัน

  ที่มาภาพ: https://www.bangkoklife.com/th/News/Detail/352

  โดย ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กรุงเทพประกันชีวิตติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาอย่างต่อเนื่อง และมีความเป็นห่วงพี่น้องชาวไทยทุกคน ประเทศไทยจะมีจำนวนผู้ติดเชื้อเป็นอันดับที่ 5 ของโลก กรุงเทพประกันชีวิตในฐานะผู้นำด้านประกันสุขภาพที่อยู่คู่คนไทยมากว่า 68 ปีจึงขอมอบความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลชดเชยรายวันจากไวรัสโคโรนา เพิ่มเติมจากประกันสุขภาพปกติที่คุ้มครองไวรัสโคโรนาอยู่แล้ว วันละ 2,000 บาท นานสูงสุด 15 วัน ให้กับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ที่สมัครทำประกันสุขภาพภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 เพื่อบรรเทาภาระค่ารักษาพยาบาลที่อาจเกิดขึ้นได้จากเหตุไม่คาดฝัน พร้อมพัฒนาความคุ้มครอง การบริการ และผลิตภัณฑ์ อย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อสอดรับกับสถานการณ์โลกทุกวินาที แทนความห่วงใย และใส่ใจในสุขภาพของคนไทยทุกคน”

  การขยายความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลชดเชยรายวันจากไวรัสโคโรนา เป็นความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลชดเชยที่ได้เพิ่มเติมให้สำหรับลูกค้าปัจจุบัน ที่ถือกรมธรรม์ที่มีสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ และ/หรือสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลรายวัน ได้แก่ บีแอลเอ เฮลธ์ พลัส, สุขภาพ 2011, สุขภาพ 2011 (มีความรับผิดส่วนแรก), ค่ารักษาพยาบาลรายวัน แบบปัญจรักษ์, บีแอลเอ รักษ์สุขภาพ, บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์, และบีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์ (พิเศษ) และสำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครทำประกันสุขภาพข้างต้น ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทขอมอบความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลชดเชยรายวันจากไวรัสโคโรนา จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

  ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน BLA Happy Life เพื่อดูรายละเอียดความคุ้มครองของกรมธรรม์ รวมทั้งบริการด้านสุขภาพในสถานพยาบาลทั่วประเทศ ได้ที่ลิงก์นี้ http://bit.ly/HappyLifeApp

  ทั้งนี้ บริษัทยังได้เพิ่มการบริการสำหรับลูกค้าที่มีกรมธรรม์ประกันสุขภาพ ด้วยบริการ BLA Every Care ที่ครอบคลุมการดูแลทั้งในช่วงปกติ ช่วงรักษาพยาบาล และช่วงพักฟื้น เพื่อให้ลูกค้าของกรุงเทพประกันชีวิตได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุมทั้งด้านการรักษาพยาบาลและการให้คำแนะนำดูแลตลอดเวลา ตามวิสัยทัศน์ของการเป็นผู้นำด้านประกันสุขภาพของกรุงเทพประกันชีวิต

  “บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต ในฐานะผู้นำด้านประกันสุขภาพที่อยู่ดูแลคนไทยมากว่า 68 ปี ขอแสดงความห่วงใยพี่น้องชาวไทย ขอความร่วมมือให้ทุกคนใส่หน้ากากอนามัยที่สามารถป้องกันไวรัส หลีกเลี่ยงการอยู่ในฝูงชน ล้างมือให้สะอาดเป็นประจำ เพื่อตัวเองและคนที่คุณรัก และเชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะสามารถผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้อย่างปลอดภัย” ม.ล.จิรเศรษฐกล่าวเพิ่มเติม

  แก้ไขล่าสุด วันที่ 2 มีนาคม 2563