ThaiPublica > เกาะกระแส > “ไมเนอร์” ร้องคมนาคม – ทอท. จี้ทบทวน กรณีถูกตัดสิทธิประมูลร้านค้าในสนามบินสุวรรณภูมิ ยันคุณสมบัติครบตาม TOR

“ไมเนอร์” ร้องคมนาคม – ทอท. จี้ทบทวน กรณีถูกตัดสิทธิประมูลร้านค้าในสนามบินสุวรรณภูมิ ยันคุณสมบัติครบตาม TOR

27 พฤษภาคม 2019


เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ รองประธานเจ้าหน้าที่การเงินส่วนกลางและวางแผนกลยุทธ์ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณี ทอท. ปฏิเสธรับข้อเสนอประมูลพื้นที่เชิงพาณิชย์สนามบินสุวรรณภูมิ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 16 อาคารเบอลี่ ยุคเกอร์ (BJC)

จากกรณีที่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ “ทอท.” ปฏิเสธการรับข้อเสนอของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในการประมูลสิทธิบริหารจัดการพื้นที่กิจกรรมเชิงพาณิชย์ภายในอาคารผู้โดยสาร สนามบินสุวรรณภูมิ โดยให้เหตุผลว่าบริษัท ไมเนอร์ ฯ ไม่ผ่านคุณสบบัติ โดยขาดประสบการณ์ในการบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ ตามที่กำหนดในประกาศเชิญชวนเอกชนเข้าร่วมประมูลงาน หรือ TOR ข้อ 3 และ ข้อ 5 โดย TOR ข้อ 3 ระบุว่าผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีประสบการณ์

  1. บริหารห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าในประเทศไทย ซึ่งอยู่ในพื้นที่เดียวกันมีขนาดไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี

  2. มีประสบการณ์ธุรกิจค้าปลีก ขายสินค้า บริการ อาหารและเครื่องดื่มในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า หรือท่าอากาศยาน มีขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร อย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 5 ปี และยังเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน ส่วน TOR ข้อ 5 ระบุว่า ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นรายเดียวกับผู้ซื้อซองประมูลนั้น

นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ รองประธานเจ้าหน้าที่การเงินส่วนกลางและวางแผนกลยุทธ์ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) แถลงข่าวว่า ไม่เห็นด้วยกับกรณี ทอท. ปฏิเสธ ไม่ยอมรับข้อเสนอของบรฺิษัท ไมเนอร์ ฯ ในการยื่นประมูลพื้นที่บริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ภายในอาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยให้เหตุผลว่าบริษัท ไมเนอร์ ฯ ขาดประสบการณ์ ตามที่ระบุใน TOR ข้อ 3 และ ข้อ 5 ทางบริษัท ไมเนอร์ ฯ ยืนยันว่า ทางบริษัท ไมเนอร์ ฯ มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการธุรกิจร้านอาหาร เครื่องดื่ม และธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยตามที่กำหนดใน TOR ทั้งในการบริหารธุรกิจโดยตรง และดำเนินการผ่านบริษัทลูก ที่บริษัท ไมเนอร์ ฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน 80-90% ของทุนจดทะเบียน ดังนี้

  1. บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ผู้ดำเนินธุรกิจประเภทร้านอาหาร
  2. บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ผู้ดำเนินธุรกิจประเภทจัดจำหน่ายสินค้าด้านแฟชั่น และไลฟ์สไตล์
  3. บริษัท รอยัล การ์เด้น พลาซ่า จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจ ศูนย์การค้า รอยัล การ์เด้น พลาซ่า พัทยา และ ศูนย์การค้า เทอร์เทิล วิลเลจ พลาซ่า และ
  4. บริษัท เจ้าพระยา รีซอร์ท จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจ ศูนย์การค้า ริเวอร์ไซด์ พลาซ่า

“ตามข้อเท็จจริงนั้น บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และมีอำนาจในการควบคุมธุรกิจของบริษัทย่อยเหล่านี้ได้โดยตรง ทั้งนี้ ใน TOR ก็ไม่ได้กำหนดว่าต้องเป็นบริษัทลูก หรือ บริษัทแม่ไว้แต่อย่างใด โดย TOR ระบุว่าผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นคนเดียวกับผู้ที่ซื้อซอง และผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีประสบการณ์ตามที่กล่าวข้างต้น หากไปดูวาระการประชุมบอร์ดของบริษัท ไมเนอร์ ฯ ทุกไตรมาสจะเห็นว่า มีการกำหนดทิศทาง กลยุทธ์การบริหารธุรกิจค้าปลีก อาหาร เครื่องดื่ม ศูนย์การค้า โรงแรม ทั้งในส่วนของบริษัท ไมเนอร์ ฯ เองและ บริษัทในเครือ ทั้งหมดปรากฎอยู่ในหนังสือรับรองประสบการณ์ของบริษัท ฯ ที่ได้จัดส่งให้ ทอท. พิจารณาแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้เห็นภาพรวม หรือ อาณาจักรธุรกิจของบริษัท ไมเนอร์ ฯ ได้อย่างครบถ้วน ดังนั้น กรณี ทอท. ปฏิเสธไม่รับข้อเสนอของบริษัท ไมเนอร์ ฯ นั้น อาจจะไม่ถูกต้อง และไม่สอดคล้องกับ TOR ทางบริษัท ไมเนอร์ ฯ จึงขอให้ทอท.เร่งพิจารณาทบทวน ” นายชัยพัฒน์ กล่าว

นายชัยพัฒน์ กล่าวต่อว่า หลังจากบริษัท ไมเนอร์ ฯ ได้รับแจ้งจาก ทอท. ก็ได้ทำหนังสือถึงนายอาคม เต็มพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม , ทอท. โดยขอให้ ทอท. ทบทวนเรื่องนี้เป็นการเร่งด่วน ก่อนถึงที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะมีการนำเสนอผลงาน (Presentation) ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 และเปิดซองเสนอราคา ประกาศผลคะแนนวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ในระหว่างนี้ทางบริษัท ไมเนอร์ ฯ ก็คงต้องรอผลการพิจารณาของ ทอท. ทันทีที่ได้รับพิจารณาทบทวนให้ผ่านคุณสมบัติ ทางบริษัท ไมเนอร์ ฯ ก็พร้อมที่จะ Present ผลงานต่อคณะกรรมการคัดเลือก ซึ่งการแข่งขันจะทำให้ ทอท. ได้รับประโยชน์สูงสุด และด้วยประสบการณ์ของบริษัท ไมเนอร์ ฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มั่นใจว่าจะทำให้ทอท.บรรลุวัตถุประสงค์การบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์ในท่าอากาศยานได้

 • ทอท. เดินหน้าประมูลดิวตี้ฟรี – พื้นที่เชิงพาณิชย์ สนามบินสุวรรณภูมิ เลือกรายเดียว เปิดขายซอง 1 -18 เม.ย.นี้
 • อ่านซีรี่ย์เจาะธุรกิจดิวตี้ฟรีไทย