ThaiPublica > เกาะกระแส > ประเด็นฮอตรอบสัปดาห์ > ประเด็นฮอตรอบสัปดาห์ : “มติเอกฉันท์ ศาล รธน. วินิจฉัยสถานะ ‘ธนาธร’ ปมถือหุ้นสื่อ สั่งยุติปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.” และ “อินโดฯ จลาจลหลังเลือกตั้ง ตาย 6 เจ็บ 200”

ประเด็นฮอตรอบสัปดาห์ : “มติเอกฉันท์ ศาล รธน. วินิจฉัยสถานะ ‘ธนาธร’ ปมถือหุ้นสื่อ สั่งยุติปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.” และ “อินโดฯ จลาจลหลังเลือกตั้ง ตาย 6 เจ็บ 200”

25 พฤษภาคม 2019


ประเด็นฮอตรอบสัปดาห์ประจำวันที่ 18-24 พ.ค. 2562

 • มติเอกฉันท์ ศาล รธน.รับคำร้องวินิจฉัยสถานะ “ธนาธร” ปมถือหุ้นสื่อ สั่งยุติปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.
 • “มิ่งขวัญ” ลาออกหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่
 • เริ่มแล้ว ขายลอตเตอรี่เกินราคาจับปรับหนึ่งหมื่นบาท
 • น้ำเน่าทะลักหาดจอมเทียนเปลี่ยนทะเลเป็นสีดำ เหตุระบบบำบัดเสีย
 • อินโดฯ จลาจลหลังเลือกตั้ง ตาย 6 เจ็บ 200
 • มติเอกฉันท์ ศาล รธน.รับคำร้องวินิจฉัยสถานะ ‘ธนาธร’ ปมถือหุ้นสื่อ พร้อมสั่งยุติปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.

  นายธนาธร จึงรุงเรืองกิจ ที่มาภาพ : https://www.facebook.com/FWPthailand/photos/a.1657824830959771/2192898874119028/?type=3&theater

  วันที่ 23 พ.ค. 2562 เว็บไซต์ไทยพับลิก้ารายงานว่า ศาลรัฐธรรมนูญได้มีมติเป็นเอกฉันท์รับคำร้องที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 เนื่องจากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา 98 (3) กรณีถือครองหุ้นบริษัทวี-ลัค มีเดีย จำกัด อยู่ในวันที่สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ทำให้อาจขาดคุณสมบัติ ในการดำรงตำแหน่ง ส.ส.ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) ไว้พิจารณาวินิจฉัย ขณะเดียวกันก็มีมติเสียงข้างมาก 8 ต่อ 1 ให้นายธนาธรหยุดการปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.ไว้จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัย

  โดยศาลให้เหตุผลว่า คดีนี้ กกต.ได้ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้นายธนาธรหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 วรรคสอง และปรากฏข้อมูลจากเอกสารประกอบคำร้องว่า ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นทุกครั้งจะส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นระบุวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมมีหนังสือนำส่งนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครในเวลาใกล้ชิดกัน แตกต่างจากการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นในคดีนี้ ตามเอกสารประกอบคำร้องไม่ปรากฏว่ามีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น จึงปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่านายธนาธรมีกรณีตามที่ถูกร้อง ประกอบกับการปฏิบัติหน้าที่ของนายธนาธร อาจก่อให้เกิดปัญหาข้อกฎหมายและการคัดค้านโต้แย้งเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานสำคัญของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ และเมื่อศาลได้มีคำสั่งให้นายธนาธรหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้ว จึงไม่มีเหตุจำเป็นที่ศาลต้องกำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราว ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา 71 ตามที่ กกต.ร้องขอ

  ทั้งนี้ ตามคำร้องของ กกต. นายธนาธรถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทวี-ลัคมีเดีย จำกัด ซึ่งประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ จำนวน 675,000 หุ้น เลขหมายใบหุ้นตั้งแต่ 1350001-2025000

  นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญยังมีมติไม่รับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีเสนอเรื่องให้ศาลพิจารณาตามมาตรา 231 (1) ว่า คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 1/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ฉบับลงวันที่ 8 ก.พ. 2562 มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 31 วรรคสอง และมาตรา 269 (1) (ข) และ (ค) หรือ ไม่ โดยศาลเห็นว่าคำสั่ง คสช.ดังกล่าวเป็นเพียงคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการกลั่นกรอง เสนอรายชื่อ สมาชิกวุฒิสภาชุดแรกตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ เพื่อให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา 269 เท่านั้น ไม่ใช่เป็นการออกกฎเกณฑ์ที่มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป จึงไม่ใช่เป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ตามความหมายของรัฐธรรมนูญ มาตรา 231 (1) ที่ศาลจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัยได้

  เว็บไซต์บีบีซีไทยรายงานว่า นายธนาธรได้แสดงความไม่เห็นด้วยกับมติของศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการทำงานของ กกต.นั้นรีบร้อนผิดปกติ และมีแรงจูงใจทางการเมืองหรือไม่
  “คณะกรรมการสืบสวนข้อร้องเรียนกรณีที่ผมถือหุ้นสื่อยังคงดำรงสืบสวนอยู่จนถึงวันนี้ เหตุใด กกต.ชุดใหญ่ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน ถึงพิจารณาและส่งข้อร้องเรียนให้ศาลรัฐธรรมนูญในวันที่ 16 พ.ค. ทั้งที่ชุดเล็กยังแสวงหาข้อเท็จจริงยังไม่เสร็จสิ้น”

  พร้อมทั้งกล่าวด้วยว่า

  “ถึงแม้ว่าวันนี้ผมถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แต่ผมยังเป็นเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระหว่างรอการวินิจฉัยของศ่าล ผมจะยังคงทำงานกับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง ในเมื่อพวกเขาไม่ให้ผมเข้าสภา ผมก็จะอยู่กับประชาชน ผมจะทำงานในฐานะบุคคลที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน 6 ล้าน 3 แสน เสียง ทั่วประเทศ”

  “มิ่งขวัญ” ลาออกหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่

  วันที่ 23 พ.ค. 2562 นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ ได้ยื่นหนังสือถึงนายทะเบียนพรรคการเมือง เพื่อลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ โดยมีใจความว่า

  เนื่องจากการบริหารจัดการในพรรค ตามที่เคยแถลงไปแล้วก่อนหน้านี้ ว่าการบริหารจัดการในพรรคได้แบ่งแยกภารกิจการทำงานออกเป็น 2 ส่วน อย่างชัดเจน โดยข้าพเจ้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการร่างนโยบายระบบเศรษฐกิจใหม่ การออกไปพูดกับสาธารณะ และสื่อต่างๆ ส่วนการบริการกิจการภายในพรรค การรับสมัครสมาชิกพรรค คัดเลือกผู้สมัคร การระดมทุน และการบริหารจัดการทางการเงินทั้งหมด เป็นหน้าที่รับผิดชอบของนายสุภดิช อากาศฤกษ์ และทีมบริหารอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ดูแล บัดนี้ ได้ผ่านพ้นการเลือกตั้งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมจึงขอลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่

  การลาออกนี้เป็นการลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังคงสถานะสมาชิกภาพของพรรคเศรษฐกิจใหม่ และตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบบัญชีรายชื่อ

  ทั้งนี้ นายสุภดิช อากาศฤกษ์ รองหัวหน้าพรรคคนที่ 1 จะทำหน้าที่รักษาการแทนหัวหน้าพรรคตามข้อบังคับพรรคข้อ 14 ไปก่อนจนกว่าจะมีการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่

  อนึ่ง การที่พรรคเศรษฐกิจใหม่ได้รับเลือกเป็นผู้แทนราษฎรในระบบบัญชีรายชื่อมาทั้งหมด 6 คนนั้น ข้าพเจ้าและผู้แทนราษฎรทั้งหมดจะรักษาคำมั่นสัญญาที่ได้เคยให้ไว้กับประชาชน ตามที่เคยได้แถลงกับสื่อมวลชนในทุกๆ โอกาส ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ อย่างเต็มความสามารถ ต่อชาติ ศาสนา และเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หนังสือลาออกฉบับนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

  เริ่มแล้วขายลอตเตอรี่เกินราคาจับปรับหนึ่งหมื่นบาท

  เว็บไซต์ไทยพีบีเอสรายงานว่า วันที่ 22 พ.ค. 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 โดยระบุถึงเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับองค์ประกอบ การดำรงตำแหน่ง และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล อำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล การบัญชีของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และการแก้ไขการจัดสรรเงินจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล

  รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษสำหรับความผิดในกรณีการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล และกำหนดเพิ่มเติมความผิดในกรณีการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในสถานศึกษา และการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแก่บุคคลซึ่งมีอายุตำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เพื่อให้การดำเนินกิจการของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

  สำหรับสาระสำคัญ เช่น การออกประกาศกำหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและศึกษาผลกระทบทางสังคม เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาก่อนออกประกาศ รวมทั้งต้องให้ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ เข้าถึงการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วย 

  น้ำเน่าทะลักหาดจอมเทียนเปลี่ยนทะเลเป็นสีดำ เหตุระบบบำบัดเสีย


  ที่มา: เฟซบุ๊ก Lattapol Yambuppha

  วันที่ 18 พ.ค. 2562 ได้มีผู้โพสต์คลิปวิดีโอน้ำเสียมีสีดำถูกปล่อยลงสู่ทะเลบริเวณหาดจอมเทียน จังหวัดพัทยา จนทำให้น้ำทะเลกลายเป็นสีดำไปด้วย

  เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์รายงานว่า ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปตรวจสอบพบว่า บริเวณดังกล่าวเป็นโครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ชื่อโครงการระบบรวบรวมและบำบัดนำ้เสีย (ส่วนขยาย) ในวงเงินก่อสร้าง 124,860,000 บาท ซึ่งจุดดังกล่าวอยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมอย่างหนัก ไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งที่อยู่ในระยะการรับประกัน แต่กลับถูกปล่อยให้วัชพืชขึ้นรกร้าง ฝาปิดชำรุดพังเสียหาย บริเวณปากท่อระบายน้ำยังพบว่ามีคราบนำ้เน่าหลงเหลืออยู่ ส่วนบริเวณชายหาดพบขยะมูลฝอยลอยเข้ามาติดเป็นจำนวนมาก และยังส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั่วบริเวณ 

  ต่อมา วันที่ 21 พ.ค. 2562 เว็บไซต์เดลินิวส์รายงานว่า อนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานการประชุมร่วม 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี ร้อยรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพเรือ สภ.นาจอมเทียน ฝ่ายปกครอง สาธารณสุขอำเภอสัตหีบ และคณะทำงานเทศบาลฯ วางมาตรการร่วมเข้าตรวจสอบบ่อบำบัดน้ำเสีย สถานประกอบการ โรงแรม รีสอร์ท คอนโดมิเนียม และร้านอาหารที่มีขนาดใหญ่ในพื้นที่นาจอมเทียน รวม 33 แห่ง เพื่อวัดผลคุณภาพน้ำ ระบบ และตรวจสอบหาผู้กระทำผิดกฎหมาย ในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียไหลออกสู่ทะเล อย่างเร่งด่วนในวันจันทร์ที่ 28 พ.ค. 2562 โดยมีห้วงเวลาดำเนินการ 1 เดือน

  อินโดฯ จลาจลหลังเลือกตั้ง ตาย 6 เจ็บ 200

  วันที่ 22 พ.ค. 2562 เว็บไซต์บีบีซีไทยรายงานว่า หลังจากมีการประกาศผลว่านายโจโก วิโดโด หรือโจโกวี ชนะการเลือกตั้งในประเทศอินโดนีเซียและได้เป็นประธานาธิบดีต่อเป็นสมัยที่ 2 ก็เกิดการชุมนุมประท้วงไม่ยอมรับผลการเลือกตั้ง และกลายเป็นเหตุการณ์จลาจลที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต 6 คนและบาดเจ็บถึง 200 คน

  อนึ่ง จากการรายงานของบีบีซีไทย ติโต การ์นาเวียน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของอินโดนีเซีย ระบุว่า ประชาชนไม่ควรสรุปเอาเองว่า ตำรวจเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต รวมทั้งปฏิเสธว่าตำรวจไม่ได้ใช้กระสุนจริง และเรียกร้องให้ประชาชนอยู่ในความสงบ

  “บางคนมีแผลจากการถูกยิง บางคนมีแผลจากแรงปะทะ แต่เรายังต้องหาความชัดเจนในเรื่องนี้” เขากล่าว ซึ่งเขาหมายถึงผู้เสียชีวิต 6 คน ซึ่งเชื่อว่า ถูกสังหารในช่วงกลางคืนในกรุงจาการ์ตาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา

  นอกจากนี้ยังมีรายงานด้วยว่ามีการปืดกั้นโซเชียลมีเดียกั้นในหลายพื้นที่ เพื่อยุติการเผยแพร่ข่าวลือ และเจ้าหน้าที่ทางการก็ระบุว่า การประท้วงที่เกิดขึ้นมีการวางแผนไว้ก่อน ไม่ใช่ “เรื่องปุบปับ” พวกเขาระบุว่า กลุ่มที่ยุยงอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความรุนแรงขึ้น