ThaiPublica > เกาะกระแส > กลุ่มกิจการร่วมค้าบริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร ยื่นศาลปกครองไม่เห็นด้วยมติคณะกรรมการคัดเลือกฯ กรณียื่นซองราคาประมูลสนามบินอู่ตะเภาไม่ทันเวลา

กลุ่มกิจการร่วมค้าบริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร ยื่นศาลปกครองไม่เห็นด้วยมติคณะกรรมการคัดเลือกฯ กรณียื่นซองราคาประมูลสนามบินอู่ตะเภาไม่ทันเวลา

1 พฤษภาคม 2019


สนามบินอู่ตะเภา ที่มาภาพ : https://www.eeco.or.th/

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 มีรายงานข่าวจากกลุ่มกิจการร่วมค้าบริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร ยื่นศาลปกครอง กรณีไม่เห็นพ้องด้วยกับมติและคำสั่งของคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก

โดยระบุว่า ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ได้แจ้งมติจากที่ประชุม และคำสั่งของคณะกรรมการคัดเลือกเอกชน มายังตัวแทนผู้เข้าร่วมประมูล ซึ่งมีข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อโครงการ (ไม่สามารถเปิดเผยได้ เนื่องจากข้อกำหนดโครงการฯ ให้ กระบวนการคัดเลือกเอกชนต้องเป็นความลับ) ดังนั้น กลุ่มกิจการค้าร่วมบริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัดและพันธมิตร ประกอบด้วย 1. บริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด 2. บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) 3. บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)4. บี.กริม จอยน์ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด และ 5. Orient Success International Limited ได้พิจารณาด้วยความรอบคอบเพื่อรักษาไว้ซึ่งความถูกต้องของกระบวนการพิจารณา จึงได้ใช้สิทธิยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับมติและคำสั่งของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ดังกล่าว

ทั้งนี้ กลุ่มกิจการร่วมค้าบริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร ยังคงมุ่งมั่นในการเข้าร่วมประมูลและเคารพในกฏระเบียบ กติกาและขั้นตอนที่ถูกต้อง โปร่งใส เพื่อรักษาไว้ซึ่งประโยชน์สูงสุดของประเทศ

อนึ่ง โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก มีกองทัพเรือเป็นเจ้าของโครงการ ได้เปิดขายซองประมูลเมื่อวันที่ 16-29 พฤศจิกายน 2561 เป็นการประมูลในลักษณะ International Bidding มีผู้สนใจซื้อซอง 42 ราย โครงการนี้มีมูลค่าลงทุนกว่า 200,000 ล้านบาท เป็นการก่อสร้าง

แหล่งข่าวจากผู้ร่วมเข้าร่วมประมูลโครงการนี้เปิดเผยว่าการฟ้องศาลปกครองครั้งนี้ เกิดจากกรณีที่กลุ่มกิจการร่วมค้าบริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตรได้ยื่นข้อเสนอซองที่ 3 ซึ่งเป็นซองราคาไม่ทันตามกำหนดเวลาตามเงื่อนไข แต่ทางคณะกรรมการคัดเลือกฯได้รับซองดังกล่าวไว้ ทั้งนี้มีการบันทึกเวลาพร้อมภาพถ่ายและวิดิโอเป็นหลักฐาน

“การยื่นซองประมูลไม่ทันเวลา เป็นเงื่อนไขหนึ่งในการพิจารณา และคณะกรรมการคัดเลือกฯก็มีตัวแทนจากหลายฝ่าย หนึ่งในนั้นมีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันเป็นกรรมการด้วย เท่าที่ทราบทางคณะกรรมการคัดเลือกฯยืนยันชัดเจนว่าต้องพิจารณาเรื่องการประมูลอย่างโปร่งใสและตรงไปตรงมา” แหล่งข่าวกล่าว

อ่านรายละเอียดประกาศเชิญชวนการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน