ThaiPublica > เกาะกระแส > 4 บริษัท ซื้อซองประมูล “ดิวตี้ฟรี” สนามบินภูเก็ต-หาดใหญ่-เชียงใหม่

4 บริษัท ซื้อซองประมูล “ดิวตี้ฟรี” สนามบินภูเก็ต-หาดใหญ่-เชียงใหม่

26 เมษายน 2019


นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ “ทอท.” เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น. หลังปิดการขายซองประมูลสิทธิประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานภูมิภาค 3 แห่ง ประกอบด้วย ท่าอากาศยานภูเก็ต , ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานหาดใหญ่ มีผู้มาซองประมูลทั้งสิ้น 4 ราย ได้แก่

  1. บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด

  2. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

  3. บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด เชอร์ราตัล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  4. บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด

ทั้งนี้ ผู้ที่จะยื่นซองประมูลจะต้องแจ้งรายชื่อ นิติบุคคลหลายรายที่รวมกลุ่มกันเข้ามายื่นข้อเสนอในลักษณะของกิจการร่วมค้า (Joint Venture) กับ ทอท. ก่อนถึงกำหนดวันยื่นซองในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ หรือ ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562) โดย ทอท. ได้เชิญสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เข้าร่วมสังเกตุการณ์ทั้งในวันชี้แจงคุณสมบัติ และวันเปิดซอง เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาลที่ ทอท. ดำเนินการมาโดยตลอด

 • ทอท.เปิดคัดเลือกเอกชนรายเดียว ผูกขาดสัมปทานดิวตี้ฟรี – พื้นที่เชิงพาณิชย์ 10 ปี เปิดขายซอง 19 มี.ค.นี้
 • นายกฯสั่ง “บอร์ดทอท.” ทบทวนประมูลดิวตี้ฟรี – รายเดียว ผูกขาด 4 สนามบิน
 • “อาคม” สั่ง AOT ชะลอประมูลดิวตี้ฟรี 4 สนามบิน เคลียร์ปม พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ – ทบทวนรูปแบบสัมปทานรายเดียว
 • คำต่อคำ! “นิตินัย” (ตอน1) : ติวสื่อ จั่วหัวข่าว เหตุเลือกโมเดลสัมปทานดิวตี้ฟรีรายเดียว – ระบุหลังเปิดเสรี pick-up counter เวลาผูกขาดดิวตี้ฟรีหมดลงแล้วจริงๆ
 • คำต่อคำ! คำถาม- คำตอบกับ“นิตินัย”(ตอนจบ) เหตุเลือกโมเดลสัมปทานดิวตี้ฟรีรายเดียว มั่นใจแจงชัดทุกประเด็นหากหักล้างฟังไม่ขึ้นพร้อมเดินหน้าประมูลทันที – ตั้งข้อสงสัยสื่อที่ตีข่าวนี้ถูกซื้อ
 • สมาคมผู้ค้าปลีกไทยหักล้าง ข้อมูล ทอท. กรณี “TOR ดิวตี้ฟรีรายเดียว รวบ 4 สนามบิน ” ทุกประเด็น ติงอย่าใช้เกณ์ “เอาคนที่ทำคะแนนไม่ดีรวมกับคนที่ทำคะแนนไม่ดี”
 • “วรวุฒิ อุ่นใจ” ประธานสมาคมค้าปลีกคนใหม่ ชู 3 แนวทาง สลายผูกขาด “ธุรกิจดิวตี้ฟรี”
 • ส.ผู้ค้าปลีกไทย จี้ AOT ปลดล็อคประมูลสัมปทาน “ดิวตี้ฟรี” แยกตามหมวดสินค้า สลายผูกขาด – เพิ่มรายได้ประเทศ
 • ผลประโยชน์ของประเทศ… ข้อเท็จจริงที่ควรรู้เกี่ยวกับ “สัมปทานดิวตี้ฟรี”
 • อ่านซีรี่ย์เจาะธุรกิจดิวตี้ฟรีไทย