ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > ธพว. เชิญชวน “คนขับแท็กซี่” แสดงเจตจำนงเข้าร่วม “โครงการฮัก TAXI” ณ เมืองทองธานี 27 ธ.ค.นี้

ธพว. เชิญชวน “คนขับแท็กซี่” แสดงเจตจำนงเข้าร่วม “โครงการฮัก TAXI” ณ เมืองทองธานี 27 ธ.ค.นี้

25 ธันวาคม 2018


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายมงคล ลีลาธรรม
กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ “SME Development Bank” กล่าวว่า ธนาคารจะเปิดให้ผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ แสดงเจตจำนงความต้องการพัฒนาการประกอบอาชีพแท็กซี่และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยจะรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นเพื่อจัดทำโครงการ “ฮัก TAXI” เสริมแกร่งแท็กซี่ไทย ตามแนวทางอัตราเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เงื่อนไขผ่อนปรน ผ่อนสบาย ผู้กู้สามารถเลือกระยะเวลาการผ่อนชำระได้ เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และมีโปรแกรมเสริมแกร่ง จัดฝึกอบรมทักษะในการประกอบอาชีพ และจัดหาสวัสดิการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ระบบประกันสังคม การออมเพื่อประโยชน์ในวัยเกษียณ เป็นต้น ซึ่งแนวทางดังกล่าวข้างต้น จะต้องมีการสำรวจข้อมูลและความต้องการเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์สินเชื่อนำไปสู่การพัฒนาเสริมแกร่งการประกอบอาชีพแท็กซี่ไทยให้พร้อมสำหรับการให้บริการที่ดีและเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น โดยเบื้องต้นจะใช้สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan) เงินผ่อนชำระต่อเดือนขึ้นอยู่กับวงเงินกู้และขีดความสามารถของผู้กู้ โดยกำหนดเปิดให้มีการแสดงเจตจำนงในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้อง Sapphire 116,117 อาคาร IMPACT FORUM เมืองทองธานี ใช้เอกสารเพียงบัตรประชาชน กับใบขับขี่รถสาธารณะ รวมถึงสามารถแสดงเจตจำนงผ่านเว็บไซต์ธนาคารwww.smebank.co.th , เฟซบุ๊กธนาคาร และ แอปพลิเคชัน SME D Bank ได้ทุกที่ทุกเวลา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1357