ThaiPublica > เกาะกระแส > มูลค่าการทำงานบ้าน อังกฤษ 1.2 ล้านล้านปอนด์ต่อปี – เกาหลี 24.3 % ของจีดีพี

มูลค่าการทำงานบ้าน อังกฤษ 1.2 ล้านล้านปอนด์ต่อปี – เกาหลี 24.3 % ของจีดีพี

22 ตุลาคม 2018


สุนิสา กาญจนกุล รายงาน

ที่มาภาพ: https://www.thesun.co.uk/news/2157684/how-much-your-time-worth-interactive-charge-gives-the-value-of-housework-and-childcare/

ซักผ้า กวาดบ้าน ล้างจาน และงานบ้านอื่นๆ เป็นงานที่ถูกมองข้ามมาตลอด ในแทบทุกประเทศ ผู้หญิงเป็นฝ่ายที่ทำงานบ้านมากกว่าผู้ชายเสมอ และประเทศที่ร่ำรวย เช่น สหรัฐฯ มักจะมีตัวเลขความแตกต่างของชั่วโมงการทำงานบ้านระหว่างชายหญิงน้อยกว่าในประเทศที่ยากจน เช่น อินเดีย ยกเว้นประเทศที่มีการปลูกฝังทางวัฒนธรรมมาโดยตลอดว่างานบ้านเป็นงานของเพศหญิง เช่น ญี่ปุ่น

จนกระทั่งผู้หญิงออกมาทำงานนอกบ้านมากขึ้น ทำให้มีเวลาทำงานบ้านน้อยลงและบางครั้งต้องจ้างผู้อื่นมาทำงานบ้านแทน มูลค่าของการทำงานบ้านจึงเป็นสิ่งที่ถูกจับตามองมากขึ้นเรื่อยๆ และเมื่อมีการศึกษาวิจัยอย่างจริงจังเพื่อประเมินมูลค่าที่แท้จริง กลับพบว่างานบ้านมีมูลค่ามหาศาลกว่าที่คาดคิด

สำนักงานสถิติแห่งชาติของอังกฤษคำนวณว่าการทำงานบ้านในปีที่ผ่านมามีมูลค่ามากถึง 1.24 ล้านล้านปอนด์ งานที่มีมูลค่าสูงที่สุดคือการขับรถรับส่งลูกๆ ซึ่งหากมีการคิดค่าจ้างจะเทียบเท่ากับ 358 พันล้านปอนด์ ตามด้วยค่าจ้างดูแลเด็ก 352 พันล้านปอนด์ ค่าทำอาหารและเสิร์ฟอาหาร 158 พันล้านปอนด์ และค่าซักรีด 89 พันล้านปอนด์

งานบ้านที่ไม่มีการจ่ายค่าจ้างเหล่านี้มีมูลค่าสูงกว่าผลผลิตจากภาคการผลิตและการค้าปลีกของอังกฤษรวมกันด้วยซ้ำ และตัวเลขระหว่างปี 2005 – 2016 ก็เพิ่มสูงขึ้นถึง 80 % จาก 684.87 ล้านล้านปอนด์ เป็น 1.24 ล้านล้านปอนด์

สำนักงานสถิติแห่งชาติของอังกฤษอธิบายว่า โดยทั่วไปแล้ว การวัดขนาดเศรษฐกิจจะคำนวณจากกิจกรรมที่มีการจ่ายเงินเป็นหลัก เช่น การจ้างพี่เลี้ยงเด็ก การใช้บริการวางแผนการเดินทางจากตัวแทนท่องเที่ยว ฯลฯ แต่เมื่อคนในครอบครัวเป็นผู้ทำงานลักษณะนี้โดยไม่ได้รับค่าจ้าง กลับไม่มีการนำไปคำนวณรวมด้วย การศึกษาวิจัยเรื่องนี้จึงช่วยสะท้อนให้เห็นขนาดและลักษณะของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ได้อย่างแท้จริงและครบถ้วนยิ่งขึ้น

อังกฤษ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์และอีกหลายประเทศมีการเก็บสถิติเกี่ยวกับมูลค่าของการทำงานบ้านมาหลายปีแล้ว ในขณะที่ประเทศเกาหลีเพิ่งประกาศสถิติเป็นครั้งแรกในปีนี้ โดยระบุว่าการทำงานบ้านต่างๆ ในเกาหลีมีมูลค่าประมาณปีละ 352 ล้านล้านวอน หรือเทียบเท่ากับ 24.3 % ของจีดีพีเลยทีเดียว ส่วนนักวิจัยในสหรัฐฯ เชื่อว่าหากรวมมูลค่าของการทำงานบ้านเข้าไปด้วย จีดีพีของสหรัฐฯ ก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอีกราวๆ 3.8 ล้านล้านเหรียญ

รัฐวิกตอเรียของออสเตรเลียก็เล็งเห็นความสำคัญของเรื่องนี้เช่นกัน โดยว่าจ้างให้ดีลอยท์ แอคเซส อีโคโนมิกส์ รวบรวมข้อมูลสถิติมูลค่าการทำงานบ้านในรัฐวิกตอเรียและพบว่ามีมูลค่าสูงถึง 205 พันล้านเหรียญ หรือเทียบเท่ากับครึ่งหนึ่งของผลิตภัณฑ์มวลรวมในรัฐวิกตอเรีย

ในเมื่องานก็คืองาน ไม่ว่าจะเป็นงานในบ้านหรือนอกบ้าน แต่งานบ้านที่ไม่ได้รับค่าจ้างเหล่านี้ก็ถูกมองว่ามีความสำคัญน้อยกว่างานที่ได้รับค่าจ้างมาโดยตลอด แม้จะมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อมก็ตาม การตีราคาของงานบ้านออกมาเป็นตัวเลขทางเศรษฐกิจให้เห็นอย่างเด่นชัดจึงอาจจะเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยสะท้อนความสำคัญของงานบ้านและผู้ทำงานบ้านให้เห็นได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

แหล่งข้อมูล
1.https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/uk-unpaid-housework-british-people-ons-cooking-laundry-driving-a8566031.html
2.http://english.donga.com/Home/3/all/26/1495458/1
3.https://thewest.com.au/business/economy/womens-unpaid-work-worth-billions-study-ng-s-1898514
4.https://www.marketwatch.com/story/the-economic-value-of-housework