ThaiPublica > เกาะกระแส > กสิกรไทยเตรียมลงทุนในธนาคารเอแบงก์เมียนมา สื่อท้องถิ่นรายงานเล็งถือหุ้น 35%

กสิกรไทยเตรียมลงทุนในธนาคารเอแบงก์เมียนมา สื่อท้องถิ่นรายงานเล็งถือหุ้น 35%

14 มกราคม 2020


สำนักงานผู้แทนธนาคารกสิกรไทยในกรุงย่างกุ้ง ที่มาภาพ: https://www.muangthai.co.th/news/view/news019

แบงก์กสิกรไทยเตรียมลงทุนในธนาคารเอยาวดี ฟาร์มเมอร์ ดีเวลลอปเม้นท์แบงก์ หรือ เอแบงก์ ของเมียนมา สื่อท้องถิ่นรายงานเล็งถือหุ้น 35% และได้ขออนุญาตจากธนาคารกลางแห่งเมียนมาร์

นายภัทรพงศ์ กัณหสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวเรื่องธนาคารเอยาวดี ฟาร์มเมอร์ ดีเวลลอปเม้นท์แบงก์ หรือ เอแบงก์ และธนาคารกสิกรไทยเข้าพบธนาคารกลางแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เรื่องการเข้าร่วมลงทุนในธนาคารเอแบงก์นั้น ธนาคารกสิกรไทยขอแจ้งว่าการพบปะในครั้งนี้เป็นการหารือเพื่อพัฒนาธุรกิจของธนาคารในประเทศเมียนมา ซึ่งปัจจุบันตามประกาศของธนาคารกลางแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา นั้นสามารถเข้าไปดำเนินธุรกิจได้ใน 3 รูปแบบดังนี้

 • จัดตั้งธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ (Subsidiary)
 • จัดตั้งสาขาต่างประเทศของธนาคารกสิกรไทยในเมียนมา (Foreign Bank Branch)
 • การเข้าร่วมลงทุนในธนาคารท้องถิ่นในประเทศเมียนมา (Equity Participation)
 • ในเอกสารข่าวที่เผยแพร่โดยธนาคารกสิกรไทย ระบุว่าธนาคารอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ทั้ง 3 ทาง ในการที่จะเข้าไปทำธุรกิจ และจากเนื้อหาของข่าวเรื่องการเข้าพบทางธนาคารกลางแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาดังกล่าว ความเป็นไปได้ของการเข้าลงทุนยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนของการพิจารณาของธนาคารกลางแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา รวมทั้งธนาคารกำลังเจรจารูปแบบการลงทุนและโครงสร้างที่เหมาะสมที่การเข้าไปดำเนินธุรกิจในประเทศเมียนมาที่ใช้เงินลงทุนที่คุ้มค่า สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของธนาคารกลางแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ธนาคารแห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับธนาคารกลางแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าจะอนุมัติหรือไม่ และในรูปแบบใด

  สำหรับการขยายธุรกิจสู่ประเทศเมียนมานั้น ธนาคารมีความมุ่งมั่นที่ทำให้ประชาชนและธุรกิจในเมียนมาสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้มากขึ้น (Financial Inclusion) เสริมความแข็งแกร่งให้แก่เศรษฐกิจของเมียนมา ขยายโอกาสและความสัมพันธ์ให้แก่ธุรกิจข้ามระหว่างประเทศไทย-เมียนมาได้มากขึ้นด้วย

  ในวันนี้ สำนักข่าวเมียนมาไทมส์ มีรายงานว่า ธนาคารกสิกรไทยกำลังเตรียมที่จะลงทุนในธนาคารเอยาวดี ฟาร์เมอร์ ดีเวลลอปเม้นท์แบงก์ แห่งเมียนมา หรือเอแบงก์ โดยอ้างข้อมูลจากภาครัฐ

  รายงานระบุว่า ธนาคารกสิกรไทยจะลงทุน 35% ในเอแบงก์และได้ขออนุญาตจากธนาคารกลางแห่งเมียนมาร์

  การลงทุนครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ธนาคารกลางเมียนมาเปิดให้ธนาคารต่างชาติสามารถเข้าถือหุ้นธนาคารพาณิชย์ในประเทศได้ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2019 ปัจจุบันธนาคารกสิกรไทยมีสำนักงานผู้แทนในกรุงย่างกุ้ง

  การเข้าถือหุ้นในเอแบงก์จะทำให้ธนาคารกสิกรไทยสามารถต่อยอดขยายธุรกิจจากเครือข่ายของเอแบงก์ในเมียนมา ทั้งนี้เอแบงกก่อตั้งในปี 2014 มีสินทรัพย์รวม 314 พันล้านจ๊าด และมีทุนจดทะเบียน 40 พันล้านจ๊าด

  ธนาคารกสิกรไทยซึ่งให้บริการแก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งลูกค้ารายย่อยและดิจิทัลแบงกิ้ง จะสามารถขยายการให้บริการแก่ธุรกิจเมียนมารวมทั้งนักลงทุนไทยที่เข้าในเมียนมาได้ ผ่านเอแบงก์

  การลงทุนในธนาคารท้องถิ่นของธนาคารกสิกรไทย จะช่วยส่งเสริมการค้าระหว่างสองประเทศ