ThaiPublica > Sustainability > Global Issues > #ขอเชิญลงทะเบียนร่วมงาน Thailand SDGs Forum 2017#3: Positioning Thailand on SDGs Map

#ขอเชิญลงทะเบียนร่วมงาน Thailand SDGs Forum 2017#3: Positioning Thailand on SDGs Map

31 สิงหาคม 2017


สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าและมูลนิธิมั่นพัฒนา ขอเชิญลงทะเบียนร่วมงาน Thailand SDGs Forum 2017#3: Positioning Thailand on SDGs Map ในวันพฤหัสที่ 7 กันยายน 2560  เวลา 08:30-12:30 น. ณ ห้องประชุมบอลรูม 2-3 (ชั้น 4)  โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ

พบกับการกลับมาของเวทีสัมมนาใหญ่ประจำปี 2560 ของ Thailand SDGs Forum   พื้นที่กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง SDGs  ที่จัดขึ้นทุกปีเพื่ออัปเดตสถานการณ์ ข้อมูล และการสื่อสารองค์ความรู้ เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างมีส่วนร่วม โดยเวที Thailand SDGs Forum 2017#3: Positioning Thailand on SDGs Map ที่จะจัดขึ้นในวันที่  7 กันยายน 2560 นี้  เป็นอีกครั้งที่จะชักชวนทุกท่านมามองอย่างรอบด้านถึงความคืบหน้าล่าสุด เพื่อทบทวนและมองไปข้างหน้าถึงทิศทางที่จะก้าวต่อไปในการขับเคลื่อน SDGs ของประเทศไทย จากชุดข้อมูลที่เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับทั้งการทบทวนในระดับนโยบายและแนวทางสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับองค์กรธุรกิจด้วย

  • ฟังมุมมองจากปาฐกถาพิเศษของ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะเจ้าภาพหลักในการกำกับดูแลการขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการทบทวนและมองไปข้างหน้าในการวางตำแหน่งและขับเคลื่อน SDGs ของไทยในหัวข้อ “Positioning Thailand on SDGs Map”
  • การเปิดเผยรายงานและข้อเท็จจริงล่าสุดจากชุดข้อมูลวิชาการในระดับโลกและระดับประเทศ เกี่ยวกับสถานะที่แท้จริงของแต่ละเป้าหมาย SDGs ใน 17 เป้าหมาย และทิศทางการปรับตัวของธุรกิจในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
  • พร้อมเปิดเส้นทางละเอียดของบทเรียนจากองค์กรชั้นนำระดับโลกอย่าง “เทสโก้ โลตัส” โดย “คุณสลิลลา สีหพันธุ์” รองประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส ในฐานะที่เทสโก้เป็น Champion เป้าหมายที่ 12.3 ในระดับโลก และสร้างความเคลื่อนไหวสำคัญระดับโลกเรื่องการลดขยะอาหาร รวมทั้งเป็นกรณีศึกษาที่สามารถนำ SDGs มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างจุดเปลี่ยนสำคัญในอุตสาหกรรม
  • และล่าสุดกับวิสัยทัศน์ของ “คุณศุภชัย เจียรวนนท์” ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กับบทเรียนกว่า 2 ปีที่ผ่านมาที่เขาลุกขึ้นมาสร้างจุดเปลี่ยนเรื่อง “ความยั่งยืน” ในเครือซีพี ในปาฐกถาปิดงาน   “Business and Sustainability, the Hype and the Reality”

โดยมีรายละเอียดกำหนดการจัดงานดังนี้

กำหนดการงาน Thailand SDGs Forum 2017#3 : Positioning Thailand on SDGs Map
วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 (08:30 – 12:00 น.)
ณ ห้องประชุมบอลรูม 2-3 (ชั้น 4) โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ

08.30 – 09.00 น.    ลงทะเบียน

09.00 – 09.10 น.     กล่าวต้อนรับ โดยผู้แทนจากมูลนิธิมั่นพัฒนา

09.10 – 09.40 น.     กล่าวเปิดประชุมและปาฐกถาพิเศษ “Positioning Thailand on SDGs Map”

โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

09.40 – 10.00 น.     ปาฐกถาพิเศษ “Looking forward: SDGs and the development of Thailand”

โดย คุณมาร์ติน ฮาร์ท-แฮนเซ่น รองผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)

10.00 – 10.15 น.    พัก

10.15 – 11.00 น.    Session 1“Shaping Thailand, Unlocking Sustainable Growth

ร่วมเสวนาโดย

  • ดร.อำไพ หรคุณารักษ์ ผู้อำนวยการ ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน TDRI
  • คุณนัท วานิชยางกูร Managing Partner ERM-Siam, Co., Ltd.
  • อ.ชล บุนนาค คณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ และหัวหน้าโครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ ยั่งยืน (SDG Move)

ดำเนินรายการโดย   คุณธีระ ธัญญอนันต์ผล

11.00 – 12.00 น.   Session 2How Pioneer Companies Reshape & Become Future -Fit”

หัวข้อปาฐกถา

  1. Creating Value in Global Business Chain โดย คุณสลิลลา สีหพันธุ์ รองประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส
  2. Business and Sustainability, the Hype and the Reality โดย คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยผู้แสดงปาฐกถาทั้ง 2 ท่าน

ดำเนินรายการโดย   คุณธีระ ธัญญอนันต์ผล

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ https://goo.gl/forms/XyYSUsraaSHnjUnI2

***หลังจากลงทะเบียน ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมงานจะได้รับใบตอบรับเพื่อยืนยันการเข้าร่วมงานกลับไปภายในวันที่ 4 กันยายน 2560***