ThaiPublica > ThaiPublica Channel > ปาฐกถาพิเศษ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ งาน “Thailand SDGs Forum 2017#3 : Positioning Thailand on SDG Map”

ปาฐกถาพิเศษ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ งาน “Thailand SDGs Forum 2017#3 : Positioning Thailand on SDG Map”

9 กันยายน 2017


เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 มูลนิธิมั่นพัฒนาร่วมกับสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า จัดงาน “Thailand SDGs Forum 2017#3: Positioning Thailand on SDG Map” โดยในช่วงเช้า ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะเจ้าภาพหลักในการกำกับดูแลการขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “Positioning Thailand on SDG Map” หรือปักหมุดประเทศไทยบนแผนที่ของ SDG ว่า…