ThaiPublica > เกาะกระแส > เกาะกระแสเศรษฐกิจ > ธปท.แจงความคืบหน้า “National e-Payment” – เร่งยกร่าง พ.ร.บ.ระบบชำระเงิน > ทองอุไร ลิ้มปิติ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

ทองอุไร ลิ้มปิติ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

8 มีนาคม 2016


ป้ายคำ :