ThaiPublica > เกาะกระแส > ดีเอสไอสรุปสำนวนคดีสอบเส้นทางเช็คสหกรณ์คลองจั่น 787 ฉบับ 11,367 ล้าน ชงอัยการพิเศษดำเนินคดี 7 กลุ่ม “ธัมมชโย-วัดธรรมกาย” โดนด้วย

ดีเอสไอสรุปสำนวนคดีสอบเส้นทางเช็คสหกรณ์คลองจั่น 787 ฉบับ 11,367 ล้าน ชงอัยการพิเศษดำเนินคดี 7 กลุ่ม “ธัมมชโย-วัดธรรมกาย” โดนด้วย

29 ตุลาคม 2015


พระธัมมชโยเซ็นเอกสารบางอย่าง ระหว่างให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนของดีเอสไอ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558
พระธัมมชโยเซ็นเอกสารบางอย่าง ระหว่างให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนของดีเอสไอ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558

กรมสบสวนคดีพิเศษแถลงความคืบหน้าการสอบสวนคดีพิเศษที่ 146/2556กรณีนายศุภชัย ศรีศุภอักษร และนางสาวศรัณยา มานหมัด สั่งจ่ายเงินตามเช็คสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ให้กับบุคคลและนิติบุคคลจำนวน 787 ฉบับ จำนวนเงิน 11,367 ล้านบาท

เมื่อวันที 29 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 น. พันตำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้ พันตำรวจโท ปกรณ์ สุชีวกุล ผู้บัญชาการสำนักคดีการเงินการธนาคาร/หัวหน้าชุดตรวจสอบเส้นทางการเงิน แถลงความคืบหน้าผลการสอบสวนกลุ่มผู้รับเช็คสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำนวน 787 ฉบับ จำนวนเงิน 11,367 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มนิติบุคคลที่มีมูลหนี้, กลุ่มวัดพระธรรมกาย พระเทพญานมหามุณี, มูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ และพระเครือข่าย, กลุ่มสหกรณ์อื่นๆ, กลุ่มผู้ต้องหา และผู้อยู่ในข่ายผู้ต้องหา, กลุ่มบุคคล, กลุ่มนายหน้าที่ดิน และกลุ่มนิติบุคคลที่ไม่มีมูลหนี้ การสอบสวนที่พบว่าบุคคลหรือนิติบุคคลใดที่รับเช็คจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นโดยไม่มีมูลหนี้ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะได้เสนอให้พนักงานอัยการคดีพิเศษ พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

สำหรับกลุ่มวัดพระธรรมกาย, พระเทพญาณมหามุณี (พระธัมมชโย) และมูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ซึ่งอยู่ในความสนใจของประชาชนนั้น พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชุดตรวจสอบเส้นทางการเงินได้สอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว และได้สรุปผลการสอบสวน โดยพบว่าตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2552 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 รับเช็คจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น รวมจำนวน 21 ครั้ง เป็นเงินจำนวน 1,205,160,000 บาท (หนึ่งพันสองร้อยสิบห้าล้านหนี่งแสนหกหมื่นบาท) โดยไม่มีมูลหนี้กับทางสหกรณ์ฯ คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้หารือร่วมกับนายขจรศักดิ์ พุทธานุภาพ หัวหน้าพนักงานอัยการร่วมสอบสวนแล้ว พิจารณาเห็นว่าพฤติการณ์ดังกล่าวของพระเทพญาณมหามุณีกับพวก อาจมีส่วนเป็นผู้สนับสนุนนายศุภชัยฯ ในการยักยอกทรัพย์ของสหกรณ์ หรือ สนับสนุนให้ลักทรัพย์นายจ้าง หรือรับของโจร,ความผิดฐานฟอกเงินและความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต

คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ จะได้นำผลการสอบสวนปากคำพยาน พร้อมเอกสารทางการเงินเกี่ยวกับผู้รับเช็คทั้ง 878 ฉบับ ส่งมอบให้กับพนักงานอัยการคดีพิเศษ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของพนักงานอัยการคดีพิเศษว่าจะเห็นพ้องต้องกันหรือไม่ อย่างไร