ThaiPublica > เกาะกระแส > เกาะกระแสเศรษฐกิจ > มูลค่าการส่งออกมิ.ย.หดตัวลงถึง 7.9 % แรงสุดในรอบ 3 ปี

มูลค่าการส่งออกมิ.ย.หดตัวลงถึง 7.9 % แรงสุดในรอบ 3 ปี

27 กรกฎาคม 2015


ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ วิเคราะห์ “มูลค่าการส่งออกในเดือนมิถุนายนหดตัวลงรุนแรงมากถึง 7.9 %”เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557

กระทรวงพาณิชย์รายงานมูลค่าการส่งออกไทยเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 18,161.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หดตัวลงถึง 7.9 % เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งรุนแรงที่สุดในรอบกว่า 3 ปี ส่งผลให้ในครึ่งแรงของปีนี้ส่งออกไทยหดตัวแล้วกว่า 4.8 % เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ด้านมูลค่าการนำเข้าเดือนมิถุนายนนั้นอยู่ที่ 18,011.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หดตัวลงเล็กน้อยที่ 0.2 % เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ทำให้ในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้มูลค่าการนำเข้าหดตัวลงราว 7.9% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ด้านดุลการค้าเดือนมิถุนายนยังคงเกินดุลต่อเนื่องมาจากเมื่อเดือนก่อนหน้า โดยอยู่ที่ 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลให้ในครึ่งแรกของปีไทยเกินดุลการค้า 3,472.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

Flash THA Trade 150727