ThaiPublica > ประเด็นสืบสวน > ปปง. สั่งยึดทรัพย์ เครือข่าย “ศุภชัย ศรีศุภอักษร” เพิ่ม 192 รายการ มูลค่า 7,000 ล้าน เตรียมส่งมอบทรัพย์กว่า 10,000 ล้านคืนสมาชิกสหกรณ์ฯ

ปปง. สั่งยึดทรัพย์ เครือข่าย “ศุภชัย ศรีศุภอักษร” เพิ่ม 192 รายการ มูลค่า 7,000 ล้าน เตรียมส่งมอบทรัพย์กว่า 10,000 ล้านคืนสมาชิกสหกรณ์ฯ

19 มีนาคม 2015


หลังจากที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ทยอยดำเนินคดีกับนายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น และเครือข่ายบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการยักยอกทรัพย์สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น 16,000 ล้านบาท

วันที่ 18 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น. พ.ต.อ. สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการ ปปง. แถลงข่าวผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 4/2558 ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่มา : http://www.amlo.go.th/
วันที่ 18 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น. พ.ต.อ. สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการ ปปง. แถลงข่าวผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 4/2558 ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ที่มา: http://www.amlo.go.th/

ล่าสุด เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น. พ.ต.อ. สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการ ปปง. แถลงผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ 4/2558 ที่ประชุมมีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สินกลุ่มบุคคล 8 รายที่รับโอนทรัพย์สินจากนายศุภชัย ศรีศุภอักษร ผู้ต้องหาคดียักยอกทรัพย์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น เพิ่มเติมอีก 192 รายการ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 7,000 ล้านบาท มีรายชื่อดังนี้ 1. นายสถาพร วัฒนาศิรินุกุล 2. นางรินนา วัฒนาศิรินุกุล 3. นายกิตติธัช วัฒนาศิรินุกุล 4. นายวัฒน์ชานนท์ นวอิสรารักษ์ 5. นางสิริกร นวอิสรารักษ์ 6. น.ส.อริสรา นวอิสรารักษ์ 7. นายอภิชัย ศรีม่วงงาม และ 8. นายธวัช ฮ่วนสกุล ซึ่งรายการทรัพย์สินที่ ปปง. มีคำสั่งยึดอายัดประกอบด้วย

1. หุ้นของบริษัท เอส.ดับบลิว.โฮลดิ้งกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เอส.ดับบลิว.ภูเก็ตกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เอส.ดับบลิว.ลันตากรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด รวม 11 รายการ มูลค่า 6,600 ล้านบาท
2. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นสำนักงานบริษัท เอส.ดับบลิว.โฮลดิ้งกรุ๊ป จังหวัดปทุมธานี 7 รายการ และโฉนดที่ดินอีก 24 รายการ
3. รถยนต์นั่งส่วนบุคคล 4 คัน
4. บัญชีเงินฝากธนาคารพณิชย์ 18 บัญชี มียอดเงินฝากคงเหลือ 194,205 บาท
5. หุ้นบริษัท จีแอลโอดับบลิว ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด 3 รายการ มูลค่า 500 ล้านบาท ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 บริษัทที่อยู่ในเครือกลุ่มรัฐประชา ทำธุรกิจตลาดนัดรัฐประชามาร์เก็ต มีสถานประกอบการอยู่ที่ตลาดสนามหลวง 2
6. ทองรูปพรรณ พระเครื่องชุดเบญจภาคี วัตถุมงคลอื่นๆ เครื่องประดับ นาฬิกา อาวุธปืน กรมธรรม์ และบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์รวมทั้งสิ้น 125 รายการ

พระเครื่อง

“จากการติดตามเส้นทางการเงิน พบว่านายศุภชัยนำเงินและทรัพย์สินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น โอนต่อไปให้บุคคลอื่น 2 เครือข่ายใหญ่ คือ กลุ่มบริษัท เอส.ดับบลิว. โฮลดิ้ง ของนายสถาพร วัฒนาศิรินุกุล และเครือข่ายรัฐประชา ของนายวัฒน์ชานนท์ นวอิสรารักษ์มีมูลค่า 7,000 ล้านบาท จึงเร่งเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรม เพื่อให้มีมติยึดและอายัดทรัพย์สินของกลุ่มบุคคลดังกล่าว หากนำไปรวมกับทรัพย์สินของนายศุภชัยที่ถูกยึดอายัดไว้ก่อนหน้านี้เกือบ 4,000 ล้านบาท ณ ขณะนี้มีทรัพย์สินของนายศุภชัยและเครือข่ายที่ถูกอายัดกว่า 10,000 ล้านบาท ซึ่ง ปปง. พร้อมส่งมอบทรัพย์สินทั้งหมดให้กับพนักงานสอบสวน เพื่อส่งต่อให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นนำไปคืนให้กับสมาชิกสหกรณ์” พ.ต.อ. สีหนาทกล่าว

พ.ต.อ. สีหนาทกล่าวต่อว่า ผลการเจรจาไกล่เกลี่ยระหว่างสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นกับวัดพระธรรมกายที่ศาลจังหวัดธัญบุรีได้ข้อสรุปว่า ทางศิษยานุศิษย์ของวัดพระธรรมกายคืนเงินสหกรณ์ฯ 684 ล้านบาท ไม่มีผลทำให้การติดตามเส้นทางการเงินวัดพระธรรมกายยุติลง หากมีทรัพย์สินอื่นๆ ที่วัดได้รับโอนจากนายศุภชัยอีก ต้องติดตามยึดหรือขอคืนเพื่อส่งคืนทรัพย์สินกลับสู่สหกรณ์ต่อไป และยืนยันว่าหลักในการยึดทรัพย์ภายใต้กฎหมาย ปปง. คือมีการรับโอนทรัพย์สินจากการกระทำความผิด และถ้าหากผู้รับโอนทราบว่าทรัพย์ดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดด้วย ก็จะถูกดำเนินคดีในข้อหาฟอกเงินด้วย ส่วนการจะดำเนินคดีอาญากับวัดพระธรรมกายต่อไปหรือไม่เป็นหน้าที่ของ DSI