ThaiPublica > เกาะกระแส > เครดิตบูโรจับมือกับ AMC ชั้นนำ 8 แห่ง ช่วยเหลือลูกหนี้ขอแก้ไขข้อมูลเครดิต

เครดิตบูโรจับมือกับ AMC ชั้นนำ 8 แห่ง ช่วยเหลือลูกหนี้ขอแก้ไขข้อมูลเครดิต

21 มกราคม 2015


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสุรพล โอภาสเสถียร (นั่งกลาง) ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด และผู้บริหารระดับสูงบริษัทบริหารสินทรัพย์ หรือ AMC ชั้นนำ 8 แห่ง ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันใน “พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่ยื่นขอแก้ไขข้อมูลเครดิตเมื่อมีการชำระหนี้เสร็จสิ้น”  เมื่อเร็วๆ นี้
นายสุรพล โอภาสเสถียร (นั่งกลาง) ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด และผู้บริหารระดับสูงบริษัทบริหารสินทรัพย์ หรือ AMC ชั้นนำ 8 แห่ง ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันใน “พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่ยื่นขอแก้ไขข้อมูลเครดิตเมื่อมีการชำระหนี้เสร็จสิ้น” เมื่อเร็วๆ นี้

บริษัทบริหารสินทรัพย์ หรือ AMC 8 รายใหญ่ ได้แก่ AMC กรุงเทพพาณิชย์ (BAM) AMC สุขุมวิท (SAM) AMC สาทร (STAMC) AMC พญาไท (PAMC) AMC กรุงศรีอยุธยา(KAMC) AMC เอ็น เอฟ เอส (NFS) AMC ไอคอนแคปปิตอล (AIQON) AMC ชโย (CHAYO) และบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ได้จัดให้มีงาน “พิธีลงนาม MOU : บันทึกความร่วมมือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกหนี้ในการขอแก้ไขข้อมูลเมื่อชำระหนี้เสร็จสิ้น” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกหนี้ที่สมาชิกเครดิตบูโรได้โอนขายไปยัง AMC และต่อมาลูกหนี้รายนั้นได้ชำระหนี้แก่ AMC ผู้ที่รับโอนหนี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว ทำให้เครดิตบูโรสามารถปรับปรุงสถานะบัญชีในรายงานเครดิตบูโรของลูกหนี้รายดังกล่าวตามความเป็นจริงเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ลูกหนี้ และสร้างโอกาสในการไปขอสินเชื่อใหม่ ตามที่กฎหมายกำหนด

นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร เปิดเผยว่า “ปัจจุบันมีสมาชิกเครดิตบูโรหลายแห่งได้โอนขายหนี้ให้กับ AMC ต่างๆ และลูกหนี้ที่ถูกโอนขายหลายรายก็ได้ไปชำระหนี้ให้กับ AMC เหล่านั้นเสร็จสิ้นแล้ว หากแต่ข้อมูลในรายงานเครดิตบูโรของลูกค้ายังคงปรากฏ รหัสสถานะบัญชีว่า โอนขายหนี้ อยู่โดยไม่มีการปรับปรุง ประกอบกับ AMC ผู้รับโอนหนี้ในเวลานี้ยังไม่ได้เป็นสมาชิกของเครดิตบูโร จึงไม่สามารถนำส่งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันตามข้อเท็จจริงว่ามีการชำระหนี้เสร็จสิ้นแล้วเพื่อปรับปรุงแก้ไขรหัสสถานะบัญชีให้ตรงตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นได้ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต

เครดิตบูโรและ AMC ทั้ง 8 รายที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจรับโอนหนี้จากสถาบันการเงินชั้นนำ จึงตกลงร่วมกันที่จะอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ได้ชำระหนี้ให้แก่ AMC เรียบร้อยแล้วสามารถยื่นเรื่องผ่าน AMC ขอปรับปรุงสถานะใหม่ตามข้อเท็จจริงว่า มีการโอนขายหนี้และได้มีการปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วเพื่อเปิดโอกาสให้กับลูกค้าในกรณีที่จะไปติดต่อกับสถาบันการเงินว่าได้มีการชำระหนี้เสร็จสิ้นกับ AMC ผู้รับโอนหนี้แล้ว ส่วนจะได้รับสินเชื่อหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ของสถาบันการเงินแต่ละแห่ง การเซ็น MOU ในครั้งนี้ เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าในการชำระหนี้ โดยมี AMC 8 รายใหญ่ เป็นสื่อกลางในการให้ข้อมูลดังกล่าว ซึ่งถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า และเครดิตบูโรอีกทางหนึ่ง รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้ AMC ในการชำระหนี้ของลูกค้า”

“ทั้งนี้ เครดิตบูโรเห็นว่าจุดแข็งของ AMC รายใหญ่ ที่มีประสบการณ์สูงในการบริหารหนี้ และรับซื้อหนี้จากสถาบันการเงินมาบริหารในพอร์ตเป็นจำนวนมาก ซึ่งสถาบันการเงินเหล่านั้นก็เป็นสมาชิกกับเครดิตบูโรอยู่แล้ว ดังนั้น การที่ลูกค้าชำระหนี้เข้ามาที่ AMC ดังกล่าว ก็สามารถมั่นใจได้ว่า ข้อมูลดังกล่าวจะมีสถานะเป็นปัจจุบันกับเครดิตบูโรอย่างแน่นอน และด้วยปัจจัยดังกล่าว ทำให้ AMC ทั้ง 8 ราย มีทั้งที่เป็นรัฐวิสาหกิจและเป็นบริษัทในเครือสถาบันการเงิน มีสัดส่วนการตลาดที่สูงมากของระบบการบริหารหนี้ ได้เซ็น MOU กับเครดิตบูโร ในการอำนวยความสะดวกให้เจ้าของข้อมูลยื่นขอแก้ไขรหัสสถานะบัญชีสินเชื่อในครั้งนี้” นายสุรพลกล่าว