ThaiPublica > ประเด็นสืบสวน > คำแถลงนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

คำแถลงนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

12 กันยายน 2014


คำแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันที่ 12 กันยายน 2557

คำแถลงนโยบายครม.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา