ThaiPublica > เกาะกระแส > ประธานสหกรณ์ฯคลองจั่น “เผด็จ มุ่งธัญญา” ลาออกหลังอาสาสมัครทำงาน 15 เดือน แจงสะสางปัญหา-เดินหน้าฟื้นฟูกิจการได้แล้ว

ประธานสหกรณ์ฯคลองจั่น “เผด็จ มุ่งธัญญา” ลาออกหลังอาสาสมัครทำงาน 15 เดือน แจงสะสางปัญหา-เดินหน้าฟื้นฟูกิจการได้แล้ว

1 สิงหาคม 2014


นายเผด็จ มุ่งธัญญา
นายเผด็จ มุ่งธัญญา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นได้ติดประกาศจดหมายลาออกของ นายเผด็จ มุ่งธัญญา ประธานดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น (ชุดที่30) ซึ่งเข้าบริหารสหกรณ์เมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา ประกาศขอลาออกจากตำแหน่ง โดยนายเผด็จชี้แจงสาเหตุที่ลาออกว่าได้ดำเนินการแก้ปัญหาหลายอย่างจนเชื่อได้ว่าสหกรณ์ฯคลองจั่นจะไม่ล้มละลาย และจะใช้แนวทางขอฟื้นฟูกิจการพักชำระหนี้แทน อีกทั้งไม่อยากให้สมาชิกยึดติดกับตัวบุคคลเหมือนเมื่อก่อน เพราะเชื่อว่ายังมีสมาชิกที่มีความเหมาะสมบริหารสหกรณ์ต่อไป

ทั้งนี้นายเผด็จระบุว่าได้ปฏิบัติงานตามเป้าหมายทั้ง 4 ประการที่ตั้งเอาไว้แล้วได้แก่ 1. คณะกรรมการฯสหกรณ์ ยื่นขอฟื้นฟูกิจการสหกรณ์ฯคลองจั่น ต่อศาลล้มละลายกลาง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 โดยศาลล้มละลายกลางวินิจฉัยรับเรื่องโดยไม่ยกคำร้อง และให้รอการออกกฎกระทรวง ของกระทรวงยุติธรรม เรื่องเพิ่มประเภทนิติบุคคลอื่นไว้ในประเภทกิจการที่สามารถฟื้นฟูกิจการได้ รวมทั้งกิจการสหกรณ์ จากเดิมที่มีเพียงบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนเท่านั้น ให้เสร็จสิ้นก่อนเพื่อประกอบการพิจารณา

2. การออกกฎกระทรวง มีแนวโน้มจะออกได้สำเร็จ เนื่องจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)พิจารณาอนุมัติไปเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 จึงเชื่อได้ว่าสหกรณ์ฯคลองจั่น จะสามารถเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการได้โดยมีกฎหมายรองรับ

3. คณะกรรมการสหกรณ์ฯคลองจั่น ปรับปรุงแผนฟื้นฟูกิจการ ที่เดิมจัดทำโดยคณะกรรมการชุดที่ 29 และชุดชั่วคราว จนกระทั่งแผนฟื้นฟูฯปัจจุบันได้รับความเห็นชอบจากส่วนราชการทั้ง คสช. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย โดยในแผนจะต้องจัดสรรงบประมาณตามแผนมูลค่า 5 พันล้านบาทใช้ในการดำเนินกิจการ แต่รายละเอียดของแหล่งที่มาเงินยังต้องรอความชัดเจนอีกครั้ง

4. คณะกรรมการฯสหกรณ์ ดำเนินคดีอดีตกรรมการสหกรณ์และผู้ร่วมกระทำความผิด ที่มีส่วนในการยักยอก ฉ้อโกง โดยฟ้องศาลแพ่ง ร้องเรียนผ่านหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และสำนักอัยการสูงสุด ซึ่งการดำเนินคดีต้องใช้เวลาตามกระบวนการ

อ่านเพิ่มเติมซีรี่ส์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น