ThaiPublica > สัมมนาเด่น > เค้าโครงเศรษฐกิจ จากปี 2475 ถึง 2556 “ปฏิรูปที่ดิน” เป็นได้แค่ความหวัง? > การอภิปราย 80 ปีเค้าโครงการเศรษฐกิจ ที่สถาบันปรีดี พนมยงค์

การอภิปราย 80 ปีเค้าโครงการเศรษฐกิจ ที่สถาบันปรีดี พนมยงค์

25 มิถุนายน 2013


การอภิปราย 80 ปีเค้าโครงการเศรษฐกิจ ที่สถาบันปรีดี พนมยงค์

ป้ายคำ :