ThaiPublica > เกาะกระแส > จัดอันดับ 5 นายกฯตอบกระทู้ถามสด “ยิ่งลักษณ์” ตามรอยพี่ชาย “ทักษิณ” ส่วน “อภิสิทธิ์” แพ้ทาง “สมัคร” แจงสภาอันดับ 1

จัดอันดับ 5 นายกฯตอบกระทู้ถามสด “ยิ่งลักษณ์” ตามรอยพี่ชาย “ทักษิณ” ส่วน “อภิสิทธิ์” แพ้ทาง “สมัคร” แจงสภาอันดับ 1

3 กรกฎาคม 2012


ที่มาภาพ : http://www.matichon.co.th/online

ที่ผ่านมา ประชาชนคนไทยคงคุ้นชินกับภาพและบรรยากาศประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีทั้งการตะลุมบอน ด่าทอกันไปมา และเมื่อไหร่ที่นับองค์ประชุม สภามักจะล่มอยู่บ่อยครั้ง เพราะไม่ครบองค์ประชุม สำนักข่าวไทยพับลิก้าจึงรวบรวมผลงานการตอบกระทู้สดของนายกรัฐมนตรีแต่ละสมัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นบทบาทของผู้แทนราษฎรและการให้ความสำคัญของการประชุมสภา ดังสิ่งที่เห็นและเป็นอยู่จากข้อมูลต่อไปนี้

“พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร”

พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2544 – 19 กันยายน 2549 โดยพรรคไทยรักไทย ภายใต้การนำของ พ.ต.ท.ทักษิณ หัวหน้าพรรคในขณะนั้น ได้นำ ส.ส.พรรคไทยรักไทยเข้าสภาด้วยเสียงข้างมากเป็นประวัติการณ์ โดยเฉพาะในการเลือกตั้งทั่วไปปี 2548 ที่ได้ ส.ส. ถึง 375 ที่นั่ง

จากการตรวจสอบเอกสารสรุปผลงานของสภาผู้แทนราษฎรที่จัดทำโดยสำนักการประชุม สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในช่วงเวลาที่ พ.ต.ท.ทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรี พบว่า มีการตั้งกระทู้ถามสดจำนวน 378 เรื่อง พ.ต.ท.ทักษิณตอบกระทู้ถามสดเพียง 6 เรื่องในสมัยสามัญทั่วไปเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในเอกสารผลงานของสภาผู้แทนราษฎรไม่ปรากฏข้อมูลว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งกระทู้ถามถึงนายกรัฐมนตรีโดยตรงจำนวนกี่กระทู้

พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ที่มาภาพ : http://resources1.news.com.au
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ที่มาภาพ : http://resources1.news.com.au

กระทู้ถามสดที่ พ.ต.ท.ทักษิณตอบด้วยตัวเองทั้ง 6 เรื่อง ประกอบด้วย 1. กรณีสถานทูตไทยและสถานประกอบการของนักธุรกิจไทยในราชอาณาจักรกัมพูชาที่นายวิทยา บุรณศิริ ส.ส.พระนครศรีอยุธยา พรรคไทยรักไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม 2. การส่งเสริมอุตสาหกรรมไม้ยางพาราครบวงจร ที่นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม 3. การคุกคามต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริหารท้องถิ่น มีนายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา พรรคไทยรักไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม 4. การคุกคามแทรกแซงการทำงานของสื่อมวลชน มีนายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ส.ส.กทม. พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม 5. การขยายโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อประชาชน มีนายวัฒนา เซ่งไพเราะ ส.ส.กทม. พรรคไทยรักไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม และ 6. มาตรการในการคุ้มครองพยาน มีนายศิริโชค โสภา ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม

ทั้งนี้ หากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ในการตอบกระทู้ถามสดของ พ.ต.ท.ทักษิณจากจำนวนกระทู้ถามสดทั้งหมด พบว่า นายกรัฐมนตรีคนที่ 23 ของไทย ตอบกระทู้ถามสดเพียง 1.58 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น โดยเป็นสัดส่วนที่น้อยที่สุดในบรรดานายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งทั้ง 5 คนนับตั้งแต่ปี 2544 ถึงปัจจุบัน

“สมัคร สุนทรเวช”

รัฐบาลของนายสมัคร สุนทรเวช ถือเป็นรัฐบาลชุดแรกที่มาจากการเลือกตั้งหลังเหตุการณ์รัฐประหาร 19 กันยายน 2549 โดยก่อนหน้านี้งานในฝ่ายนิติบัญญัติเป็นหน้าที่ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ทั้งนี้ “สมัคร” ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม – 9 กันยายน 2551 โดยในช่วงระยะเวลาดังกล่าวตรงกับสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 23 ปีที่ 1 สมัยสามัญทั่วไป สมัยวิสามัญ และช่วงต้นของสมัยนิติบัญญัติ ปี 2551

โดยในสมัยรัฐบาลของ “สมัคร” นั้นมีการตั้งกระทู้ถามสดจำนวนทั้งสิ้น 40 กระทู้ โดยเป็นกระทู้ที่ถามถึงนายกรัฐมนตรีจำนวน 12 กระทู้ แต่ “สมัคร” ตอบด้วยตัวเอง 6 กระทู้ และมอบหมายให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องตอบแทนจำนวน 6 กระทู้

กระทู้ที่นายกรัฐมนตรีตอบด้วยตัวเองประกอบด้วย 1. การตั้งบ่อนกาสิโน มีนายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม 2. การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจ นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ส.ส.กทม. พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม 3. การแก้ปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ส.ส.สัดส่วนพรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม

4. การโยกย้ายข้าราชการตำรวจ มีนายถาวร เสนเนียม ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม 5. การทำความผิดตามพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2522 นายศิริโชค โสภา ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม และ 6. กรณีคำสัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับธนาคารพาณิชย์ที่มีปัญหา มีนายกรณ์ จาติกวณิช ส.ส.สัดส่วน พรรคประชาธิปัตย์เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม

ทั้งนี้ หากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ในการตอบกระทู้ถามสดของ “สมัคร” จากจำนวนกระทู้ถามทั้งหมดจะพบว่า ตอบกระทู้ถามด้วยตัวเอง 15 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม หากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เฉพาะกระทู้ที่ถามถึงนายกรัฐมนตรีโดยตรง “สมัคร” ตอบกระทู้ถามสดมากถึง 50 เปอร์เซ็นต์ ถือว่ามาตอบกระทู้ถามสดในสภาผู้แทนราษฎรเป็นอันดับที่1 นับตั้งแต่รัฐบาลของ พ.ต.ท.ทักษิณจนถึงรัฐบาลในปัจจุบัน

“สมชาย วงศ์สวัสดิ์”

รัฐบาลภายใต้การนำของ “สมชาย วงศ์สวัสดิ์” มีอายุเพียง 75 วันเท่านั้น โดย “สมชาย” เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน – 2 ธันวาคม 2551 ตรงกับช่วงปลายของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยนิติบัญญัติ ปี 2551

ทั้งนี้ พบว่าในช่วงเวลาดังกล่าวมีการตั้งกระทู้ถามสดจำนวน 11 กระทู้ เป็นกระทู้ที่ถามถึงตัวนายกรัฐมนตรี 5 กระทู้ นายกรัฐมนตรีชี้แจงด้วยตัวเอง 2 กระทู้ และมอบรัฐมนตรีอื่นชี้แจงแทน 3 กระทู้

สำหรับกระทู้ที่ “สมชาย” ชี้แจงเอง ได้แก่ 1. บทบาทและความรับผิดชอบของนายกรัฐมนตรีต่อเหตุการณ์เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2551 และเหตุการณ์เกี่ยวเนื่อง โดยมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผู้นำพรรคฝ่ายค้าน เป็นผู้ยื่นกระทู้ถาม และ 2. ปัญหาสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีนายเจะอามิง โตะตาหยง ส.ส.สัดส่วน พรรคเพื่อแผ่นดิน เป็นผู้ตั้งกระทู้

หากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จะพบว่า “สมชาย” ตอบกระทู้ถามในสภา 18 เปอร์เซ็นต์ ถ้าหากคิดเฉพาะในส่วนที่มีการตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีโดยตรงนั้นตอบกระทู้คิดเป็น 40 เปอร์เซ็นต์ อยู่ในอันดับที่ 3 จาก 5

“อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ”

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2551 – 5 สิงหาคม 2554 โดยในช่วงที่ “อภิสิทธิ์” เป็นนายกรัฐมนตรีนั้นในบันทึกการประชุมพบว่าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรตั้งกระทู้ถามสดจำนวน 160 กระทู้ ตกไปจำนวน 17 กระทู้ ตั้งกระทู้ถามไปยังนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีจำนวน 113 กระทู้ นายกรัฐมนตรีตอบเอง 53 กระทู้ ถามรองนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีมอบรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องตอบจำนวน 60 กระทู้

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่มาภาพ : http://www.siamrath.co.th
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่มาภาพ : http://www.siamrath.co.th

สำหรับกระทู้ที่ “อภิสิทธิ์” ตอบด้วยตัวเองจำนวน 53 กระทู้ อาทิ การดำเนินการกับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ส.ส.สัดส่วน พรรคพลังประชาชน เป็นผู้ถาม การบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี ที่นายจุมพฏ บุญใหญ่ ส.ส.สกลนคร พรรคพลังประชาชน เป็นผู้ถาม การแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ที่นายนคร มาฉิม ส.ส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ถาม

เรื่องผลกระทบที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ASEAN SUMMIT ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2552 ที่นายธนิตพล ไชยนันทน์ ส.ส.ตาก พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม เรื่องการเพิ่มเพดานการกู้ยืมเงินของรัฐบาลผู้ตั้ง ที่นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล ส.ส.เชียงใหม่ พรรคพลังประชาชน เป็นผู้ถาม และเรื่องการเสียชีวิตของพลทหารในบ้านพักแม่ทัพภาคที่ 1 ในภาวะบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉิน มีนายชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคพลังประชาชน เป็นผู้ถาม

ทั้งนี้ หากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ในการตอบกระทู้ถามสดทั้งหมดจะพบว่า “อภิสิทธิ์” ตอบกระทู้จำนวน 33 เปอร์เซ็นต์ แต่หากคิดเฉพาะกระทู้ที่ตั้งถามเฉพาะนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีนั้น “อภิสิทธิ์” ตอบกระทู้ด้วยตัวเองจำนวน 46.9 เปอร์เซ็นต์ มีสัดส่วนมากเป็นอันคับที่2 รองจาก “สมัคร”

“ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร”

รับตำแหน่งในวันที่ 5 สิงหาคม จนถึงปัจจุบัน โดยช่วงเวลาการบริหารราชการแผ่นดินภายใต้การนำของ “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” เริ่มต้นในช่วงการประชุมสภาสมัยทั่วไป ปี 2554 และการประชุมสภาสมัยนิติบัญญัติ ปี 2555 พบว่า กระทู้ถามสดที่มีการตั้งถามในสมัยรัฐบาล “ยิ่งลักษณ์” มีจำนวน 83 กระทู้ โดยเป็นกระทู้ที่ตอบแล้วจำนวน 73 กระทู้ ตกไป 9 กระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ถามขอถอน 1 กระทู้ แบ่งเป็นกระทู้ที่ถามนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีจำนวน 52 กระทู้ โดยนายกรัฐมนตรีตอบเพียง 2 กระทู้

แบ่งเป็นตอบในสมัยสามัญทั่วไป 1 กระทู้ ที่นายพายัพ ปั้นเกตุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ตั้งกระทู้ถามสดถึงนายกรัฐมนตรีเรื่องการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมในลุ่มเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554 และในสมัยนิติบัญญัติ 1 กระทู้ โดยเป็นกระทู้ถามสดที่ น.ส.รัชดา ธนาดิเรก ส.ส.กทม. พรรคประชาธิปัตย์ ถามถึงความเหมาะสมในการแต่งตั้ง น.ส.นลินี ทวีสิน เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 ที่เลื่อนการพิจารณามาจากการประชุมเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555 อ่านรายละเอียด

ทั้งนี้ คิดสัดส่วนที่ “ยิ่งลักษณ์” ตอบกระทู้ถามสดทั้งหมดคิดเป็น 2.4 เปอร์เซ็นต์ แต่หากคำนวนเฉพาะกระทู้ถามสดที่ถามถึงตัวนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีนั้นจะพบว่า “ยิ่งลักษณ์” ตอบกระทู้ถามสัดส่วน 3.84 เปอร์เซ็นต์ อยู่ในอันดับที่ 4 จาก 5