ที่มาภาพ : http://www.marketoracle.co.uk/images/bad_economics.gif