มิตต์ รอมนีย์ ที่มาภาพ : http://resources3.news.com.au/images/2011/04/12/1226037/610043-110412-mitt-romney-ap.jpg

มิตต์ รอมนีย์ ที่มาภาพ : http://resources3.news.com.au/images/2011/04/12/1226037/610043-110412-mitt-romney-ap.jpg

มิตต์ รอมนีย์ ที่มาภาพ : http://resources3.news.com.au/images/2011/04/12/1226037/610043-110412-mitt-romney-ap.jpg