ThaiPublica > ประเด็นสืบสวน > คลังออกจม.เวียน จี้ทุกหน่วยงาน รายงานข้อมูลรูดปื๊ดข้าราชการ จัดสัมมนา-ดูงานต่างประเทศ

คลังออกจม.เวียน จี้ทุกหน่วยงาน รายงานข้อมูลรูดปื๊ดข้าราชการ จัดสัมมนา-ดูงานต่างประเทศ

28 ตุลาคม 2011


น.ส.สุภา ปิยะจิติ รองปลัดกระทรวงการคลัง  กระทรวงการคลัง
น.ส.สุภา ปิยะจิติ รองปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง

น.ส.สุภา ปิยะจิติ รองปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า หลังจากที่กรมบัญชีกลางได้เริ่มดำเนินโครงการบัตรเครดิตราชการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 มาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 7 ปี ปรากฏว่ากรมบัญชีกลางยังไม่มีฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับโครงการนี้เลย เนื่องจากการอนุมัติให้ข้าราชการทำบัตรเครดิตราชการ อยู่ในความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการแต่ละแห่ง เมื่อข้าราชการนำบัตรเครดิตไปใช้จ่าย ก็จะนำใบเสร็จมาตั้งเรื่องขอเบิกเงินทดลองจ่ายกับส่วนราชการ จากนั้นหัวหน้าส่วนราชการมาเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมสัมมนากับกรมบัญชีกลางเป็นวงเงินรวม ทำให้กรมบัญชีกลางไม่ทราบข้อมูลรายละเอียดว่าปัจจุบันมีข้าราชการที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการให้ไปทำบัตรเครดิตราชการทั่วประเทศมีจำนวนเท่าไหร่ มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ได้รับความนิยมแค่ไหน และมีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตอย่างไร

ดังนั้นเมื่อวันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา ทางกรมบัญชีกลางได้ออกหนังสือเวียนแจ้งไปยังหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศให้รายงานข้อมูลการใช้บัตรเครดิตมาที่กรมบัญชีกลาง หรือที่สำนักงานคลังจังหวัดทุกๆ 6 เดือน โดยรอบแรกเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม ส่วนรอบ 2 เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน – 30 กันยายนของทุกปี

“การที่กระทรวงการคลังขอให้ส่วนราชการทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น รายงานผลการใช้จ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตราชการในครั้งนี้ ไม่ได้มีเจตนาที่จะไปจ้องจับผิด หรือ ตรวจสอบว่ามีการใช้จ่ายเงินเกินตัวหรือไม่ ซึ่งวัตถุประสงค์หลักคือต้องการข้อมูลที่จะนำไปพัฒนาบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเท่านั้น” น.ส.สุภา กล่าว

น.ส.สุภา กล่าวต่อไปอีกว่า ที่ผ่านมากรมบัญชีกลางมีระเบียบในการควบคุมการใช้จ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตดีอยู่แล้ว อย่างเช่นในการขอเปิดวงเงินกับแบงก์ หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้อนุมัติตามประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดงานฝึกอบรมและสัมมนา เมื่อแบงก์อนุมัติวงเงินมาให้แล้ว มีการกำหนดระยะเวลาในการใช้จ่ายเงินล็อคไว้อีกชั้นหนึ่ง หากพ้นกำหนดระยะเวลาที่ได้รับการอนุมัติจากแบงก์ วงเงินก็จะสลายไปโดยอัตโนมัติ และถ้าจะจัดงานสัมมนาใหม่ ก็ต้องทำเรื่องขออนุมัติกันใหม่ หรือพิจารณากันเป็นคราวๆไป

บัตรเครดิตหน่วยงานข้าราชการ
บัตรเครดิตหน่วยงานข้าราชการ

“ก่อนที่จะเริ่มทำโครงการนี้ มีประเด็นที่เป็นปัญหาหลายด้าน อย่างเช่น เวลาเจ้าหน้าที่จะเดินทางไปติดต่อราชการในต่างประเทศเป็นหมู่คณะ ก็ต้องมาทำเรื่องขอเบิกเงินทดลองราชการ จากนั้นก็ต้องแบกเงินสดขึ้นเครื่องบินพกติดตัวไป ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่รายนี้ถูกล้วงกระเป๋า หรือทำเงินหายไป 1 ล้านบาท กลับมาต้องมานั่งใช้หนี้กันหัวโต”

อีกกรณีคือไปปฎิบัติราชการในต่างประเทศ บางครั้งก็ต้องมีเลี้ยงรับรองแขก หรือดูแลผู้ใหญ่ระหว่างเดินทาง เงินทดลองราชการที่เบิกไปมีไม่พอ ก็เอาบัตรเครดิตส่วนตัวรูดไปก่อน แล้วมาตั้งเรื่องเบิกในภายหลัง กว่าเอกสารเซลสลิปจะส่งมาที่บ้านต้องรอ 45 วัน จากนั้นก็เอาเซลสลิปมาทำเรื่องขอเบิกอีก กว่าจะได้เงินไปใช้หนี้ ก็โดนแบงก์คิดดอกเบี้ยพอดี รายจ่ายส่วนนี้ก็ต้องรับผิดชอบกันเอาเอง ทำให้กระทรวงการคลังต้องหาวิธีที่จะมาแก้ไขปัญหานี้ โดยอนุญาตให้ส่วนราชการทำบัตรเครดิตให้กับข้าราชการใช้ถือแทนเงินสด

ผู้สื่อข่าวถามว่าขณะนี้ตลาดบัตรเครดิตมีการแข่งขันกันอย่างดูเดือด โดยมีการจัดแคมเปญมอบสิทธิพิเศษ รางวัลจูงใจให้กับส่วนราชการมากมาย บางแบงก์มีการเปิดวงเงินให้สูงสุดถึง 100 ล้านบาท สำหรับการเดินทางเป็นหมู่คณะ น.ส.สุภากล่าวว่า “ตอนนี้กรมบัญชีกลางไม่มีข้อมูลอะไรเลย จึงต้องออกหนังสือเวียนไปถามส่วนราชการไงล่ะ”

(อ่านรายละเอียดหนังสือเวียน และข่าวก่อนหน้านี้: แกะงบประมาณ 10 ปี รายจ่ายอื่นๆ เพิ่มสูงสุด 19% ดูงานต่างประเทศเยอะสุด, แกะรอยงบประมาณ 10 ปี “อปท.” สตง. ลุยสอบถ่ายโอนงาน-ภารกิจหลุดเป้า (2))