ตามล่าขุมทรัพย์เจ้าทะเลทรายกัดดาฟี

ข่าว

ผู้นำโกง: ตามล่าขุมทรัพย์เจ้าทะเลทรายกัดดาฟี (8) – ครอบครัวหมายเลขหนึ่งแห่งลิเบีย

8 กุมภาพันธ์ 2014

ผู้นำโกง: ตามล่าขุมทรัพย์เจ้าทะเลทรายกัดดาฟี (8) – ครอบครัวหมายเลขหนึ่งแห่งลิเบีย

ผู้นำโกง : ตามล่าขุมทรัพย์เจ้าทะเลทรายกัดดาฟี (7)

3 มกราคม 2014

ผู้นำโกง ตามล่าขุมทรัพย์เจ้าทะเลทรายกัดดาฟี (7)

ผู้นำโกง: ตามล่าขุมทรัพย์เจ้าทะเลทรายกัดดาฟี (6) – กองทุนลับแอฟริกาใต้

13 พฤศจิกายน 2013

ผู้นำโกง: ตามล่าขุมทรัพย์เจ้าทะเลทรายกัดดาฟี (6) – กองทุนลับแอฟริกาใต้

ผู้นำโกง :ตามล่าขุมทรัพย์เจ้าทะเลทรายกัดดาฟี(5) – ทรัพย์สินลับที่แอฟริกา

9 ตุลาคม 2013

ผู้นำโกง (5) :ตามล่าขุมทรัพย์เจ้าทะเลทรายกัดดาฟี – ทรัพย์สินลับที่แอฟริกา

ผู้นำโกง : ตามล่าขุมทรัพย์เจ้าทะเลทรายกัดดาฟี(4) – เปิดกรุสมบัติทรราชย์ในสวิสฯ

11 กันยายน 2013

ตามล่าขุมทรัพย์เจ้าทะเลทรายกัดดาฟี (4) :เปิดกรุสมบัติทรราชย์ในสวิสฯ

ผู้นำโกง: ตามล่าขุมทรัพย์เจ้าทะเลทรายกัดดาฟี (3)

31 กรกฎาคม 2013

ผู้นำโกง: ตามล่าขุมทรัพย์เจ้าทะเลทรายกัดดาฟี (3)

ผู้นำโกง-ตามล่าขุมทรัพย์เจ้าทะเลทรายกัดดาฟี (2)

2 กรกฎาคม 2013

ผู้นำโกง-ตามล่าขุมทรัพย์เจ้าทะเลทรายกัดดาฟี (2)

ผู้นำโกง – ตามล่าขุมทรัพย์เจ้าทะเลทรายกัดดาฟี (1)

11 มิถุนายน 2013

ผู้นำโกง – ตามล่าขุมทรัพย์เจ้าทะเลทรายกัดดาฟี (1)