ข่าว: ความยั่งยืน

ประเทศไทยในกระแส AEC: มายาคติ ความเป็นจริง โอกาส และความท้าทาย

28 พฤศจิกายน 2012

ประเทศไทยในกระแส AEC: มายาคติ ความเป็นจริง โอกาส และความท้าทาย

สศช. ประเมินค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท ดันค่าจ้างที่แท้จริงเพิ่ม 10% แต่ต้นทุนเอสเอ็มอีพุ่ง 65%

27 พฤศจิกายน 2012

สภาพัฒน์ฯ ประเมินผลกระทบค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ 300 บาททั่วประเทศ เอสเอ็มอีกระทบหนักสุด แบกภาระต้นทุนเพิ่ม 65% และห่วงปัญหาแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองมากขึ้น เนื่องจากค่าจ้างของไทยที่สูงกว่าอาเซียน รวมถึงกังวลต้นทุนแพงกดดันเงินเฟ้อเพิ่ม

30 ปี โครงการอีสเทิร์นซีบอร์ด : การพัฒนาที่่ยั่งยืน?

13 พฤศจิกายน 2012

ย้อนรอย 30 ปี โครงการอีสเทิร์นซีบอร์ด การพัฒนาสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน?

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่รับผิดชอบ (2): การเปิดเผยเงื่อนไขสินเชื่อ

1 พฤศจิกายน 2012

การคำนวณและเปิดเผยเงื่อนไขสินเชื่อ รวมถึง “มาตรฐานขั้นต่ำ” ในการปล่อยสินเชื่อ ควรจะได้รับการอภิปรายอย่างกว้างขวางในสังคมและบัญญัติเป็นกฏเกณฑ์ต่อไป ในฐานะ “กลไกคุ้มครอง” ผู้ใช้บริการทางการเงินซึ่งทวีความจำเป็นขึ้นเรื่อยๆ ในศตวรรษที่ 21

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่รับผิดชอบ (1): หลักคิดกับธรรมชาติมนุษย์ (อีกครั้ง)

10 ตุลาคม 2012

การให้ความรู้ทางการเงินในฐานะกิจกรรมซึ่งเป็นเอกเทศจากธุรกิจหลักเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการให้คนจัดการเงินเป็น สถาบันการเงินควรออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างรับผิดชอบด้วย นั่นหมายถึงการบูรณาการความรู้ทางการเงินให้เป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ต้นทาง และรัฐควรกำหนด “ค่าตั้งต้นที่มีเหตุมีผล” สำหรับประชาชน

อนาคตประเทศไทยบนเส้นทางสีเขียว (จบ): นวัตกรรมการมีส่วนร่วม หนทางสู่ Eco Industrial Town

15 กันยายน 2012

อนาคตประเทศไทยบนเส้นทางสีเขียว (จบ): นวัตกรรมการมีส่วนร่วม หนทางสู่ Eco Industrial Town

อนาคตประเทศไทยบนเส้นทางสีเขียว (2) : นวัตกรรมการมีส่วนร่วม หนทางสู่ Eco Industrial Town

10 กันยายน 2012

อนาคตประเทศไทยบนเส้นทางสีเขียว (2): นวัตกรรมการมีส่วนร่วม หนทางสู่ Eco Industrial Town

อนาคตประเทศไทยบนเส้นทางสีเขียว (1): นวัตกรรมการมีส่วนร่วม หนทางสู่ Eco Industrial Town

8 กันยายน 2012

อนาคตประเทศไทยบนเส้นทางสีเขียว (1): นวัตกรรมการมีส่วนร่วม หนทางสู่ Eco Industrial Town

ธนาคารไทย “นำ” หรือ “ตาม” การพัฒนา?

6 กันยายน 2012

ธนาคารพาณิชย์ไทยนอกจากจะ “ตามหลัง” การพัฒนาแล้ว ยังมีส่วนตอกตรึงและขยับขยายความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยเฉพาะระหว่างกรุงเทพฯ กับต่างจังหวัดอย่างมีนัยสำคัญ ไม่เคยมีบทบาท “นำ” การพัฒนาเอง หลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 ยิ่งไม่เหลียวแลชนบทไทยเพราะภาครัฐใช้วิธีขอร้องมากกว่าบังคับ

กรณีศึกษา “ธนาคารที่ยั่งยืน” : แซคแบงก์แห่งมองโกเลีย

9 สิงหาคม 2012

ตัวอย่างธนาคารที่ดำเนินธุรกิจตามหลัก “ธนาคารที่ยั่งยืน” คือธนาคาร แซคแบงก์ (XacBank) แห่งมองโกเลีย ลูกหลานเจงกิสข่านที่กำลังพยายามล่องกระแสโลกาภิวัตน์ ประเทศที่ราบสูงซึ่งมีประชากรอยู่อาศัยเพียง 1.77 คนเฉลี่ยต่อหนึ่งตารางกิโลเมตร และยังมีคนจนเกินร้อยละ 30 ของประชากรทั้งประเทศ