บางทัศนะของผู้ไม่เห็นด้วยกับการแก้มาตรา 112 – เสนออย่างโต้อย่าง?

สฤณี อาชวานันทกุล

ข้อเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ของคณะนิติราษฎร์ มีผู้ไม่เห็นด้วยจำนวนมาก แต่ในจำนวนนี้มีกี่รายที่โต้ตรงประเด็น? ผู้เขียนรวบรวมทัศนะของผู้ไม่เห็นด้วยบางท่านมานำเสนอ หลังจากที่ได้นำเสนอบางทัศนะของผู้ที่เห็นด้วยว่าควรแก้ไขกฎหมายมาตรานี้ไปในตอนที่แล้ว

(คลิกที่รูปเพื่อขยาย)

6infofun