สำรวจโรงเรียนนอกระบบ “สอนภาษา” อีกธุรกิจที่ไม่ต่างจาก”กวดวิชา” แต่ไม่ต้องเสียภาษี พบเปิดสอนรวมกว่า 900 แห่ง

ไทยพับลิก้าสำรวจโรงเรียนนอกระบบที่อยู่นอกกลุ่ม “กวดวิชา” พบ ส่วนใหญ่เปิดโรงเรียนสอนภาษารวมกว่า 900 แห่ง ทั้งนี้มีโรงเรียนสอนภาษาที่เปิดมากกว่า 1 สาขา กว่า 30 แห่ง โดย “ภาษาและกวดวิชา อี ซี ซี” มีสาขามากที่สุดรวม 39 สาขาทั่วประเทศ สะท้อนได้ว่าโรงเรียนนอกระบบที่ได้รับการยกเว้นภาษี ไม่ได้มีแค่กลุ่มกวดวิชาเพียงกลุ่มเดียวที่เป็นธุรกิจแสวงกำไร

ว่าด้วยวัฒนธรรมไทยชื่อ “กวดวิชา”

หลังจากที่การศึกษาไทยสอบตกมาหลายครั้งหลายคราบนเวทีโลก นอกจากผู้ดูแลหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนรัฐบาลจะถูกเพ่งเล็งแล้ว โรงเรียนกวดวิชาก็ตกเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายจู่โจมของสังคมไทย ทั้งสองฝ่ายต่างตกเป็นเป้าหมายจู่โจมเพราะว่าสังคมมองว่ามีงบประมาณหรือรายได้มากแต่กลับดูเหมือนว่าไม่สามารถทำให้เด็กไทยมีศักยภาพเทียบเท่ามาตรฐานโลกได้ อีกทั้งการกวดวิชาอย่างเอาเป็นเอาตายยังเป็นการสร้างความเครียดให้กับเด็กๆ และภาระทางการเงินให้กับผู้ปกครองจำนวนมาก ในระยะหลังนี้โรงเรียนกวดวิชาจึงถูกมองว่าเป็นหนามเสี้ยนที่กัดกินระบบการศึกษาไทย

“อนุสรณ์ ศิวะกุล ” เจ้าของ”เคมี อ.อุ๊” เปิดใจเมื่อโรงเรียนกวดวิชาต้องเสียภาษีกับคำถาม”รวยพันล้าน”

“อนุสรณ์ ศิวะกุล ” เจ้าของ”เคมี อ.อุ๊” เปิดใจเมื่อโรงเรียนกวดวิชาต้องเสียภาษีกับคำถาม”รวยพันล้าน”

9 โรงเรียนกวดวิชายอดนิยมเน้นเปิดสอนคอร์สสอบเข้ามหาวิทยาลัยมากสุด ถ้าเรียนครบจะใช้เงินกว่า 30,000 บาทต่อเทอม

ไทยพับลิก้าสำรวจ 9 โรงเรียนกวดวิชาที่มีสาขามากที่สุดของไทย พบ ส่วนใหญ่เปิดสอนคอร์สเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยมากที่สุดและมีราคาแพงมากที่สุด รองลงมาคือคอร์สที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สะท้อนนักเรียนไทยให้ความสำคัญกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยมากที่สุด ซึ่งหากผู้เรียนเรียนครบทุกวิชาจะมีค่าใช้จ่ายสำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัยกว่า 30,000 บาทต่อเทอม

กรมสรรพากรแจกแจงผู้ประกอบการโรงเรียนกวดวิชากว่า 2,000 คน พร้อมเก็บภาษีกลางปี 2558

กรมสรรพากรจัดอบรมผู้ประกอบการโรงเรียนกวดวิชาเตรียมเสียภาษี พบ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจการทำบัญชีและระบบการเสียภาษีเนื่องจากขาดประสบการณ์ อีกทั้งยังคาใจทำใหม่โรงเรียนกวดวิชาต้องจ่ายภาษีทั้งๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการควบคุมผลกำไร

กลยุทธ์ติวเตอร์-รร.กวดวิชา นวัตกรรมสอนหนังสือใช้ครูน้อยลง-กลไกหาลูกค้า

ความต้องการเรียนกวดวิชาที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้นักเรียนเรียนกับครูน้อยลง โดยรูปแบบการเรียนการสอนส่วนใหญ่ในปัจจุบันของโรงเรียนกวดวิชาคือ นักเรียนเรียนกับวิดีโอและคอมพิวเตอร์ ในขณะที่การเรียนกวดวิชานอกโรงเรียนที่เรียกว่าสอนพิเศษตามบ้าน ก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในโลกออนไลน์ ซึ่งสอนโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยหรือที่เรียกว่าติวเตอร์

มติ ครม. เก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชา คลังคาดเก็บได้ 1,200 ล้านต่อปี

คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้จัดเก็บภาษีโรงเรียนเอกชนประเภทกวดวิชา โดยกำหนดให้เงินได้จากกำไรสุทธิหรือผลตอบแทน และเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรของโรงเรียนเอกชนประเภทกวดวิชาต้องนำมาคำนวณเพื่อเสียภาษี ตามข้อเสนอของกระทรวงคลังซึ่งคาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีดังกล่าวได้ปีละประมาณ 1,200 ล้านบาท โดยการจัดเก็บภาษีดังกล่าวคาดว่าจะอยู่ในอัตราร้อยละ 20 เช่นเดียวกับการจัดเก็บภาษีของนิติบุคคล

1 2