มติ ครม. เก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชา คลังคาดเก็บได้ 1,200 ล้านต่อปี

คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้จัดเก็บภาษีโรงเรียนเอกชนประเภทกวดวิชา โดยกำหนดให้เงินได้จากกำไรสุทธิหรือผลตอบแทน และเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรของโรงเรียนเอกชนประเภทกวดวิชาต้องนำมาคำนวณเพื่อเสียภาษี ตามข้อเสนอของกระทรวงคลังซึ่งคาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีดังกล่าวได้ปีละประมาณ 1,200 ล้านบาท โดยการจัดเก็บภาษีดังกล่าวคาดว่าจะอยู่ในอัตราร้อยละ 20 เช่นเดียวกับการจัดเก็บภาษีของนิติบุคคล

รร.กวดวิชาโตไร้ขีดจำกัด 9 อันดับแรกมีสาขารวมกันเกือบ 300 แห่งทั่วประเทศ ช่วง 7 ปีที่ผ่านมาขยายปีละ 200- 300 แห่ง

โรงเรียนกวดวิชาในไทยเติบโตต่อเนื่องปีละ 200-300 แห่ง โดยมีกลุ่มโรงเรียนกวดวิชายอดนิยม 9 แห่งที่มีสาขามากกว่า 20 แห่งทั่วประเทศดักนักเรียนไทยหากเรียนพิเศษ ซึ่งในปี 2556 มีโรงเรียนกวดวิชามากถึง 2,343 แห่งโดยร้อยละ 24.1 ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ ในขณะที่จำนวนผู้เรียนกวดวิชาและครูที่สอนกวดวิชาก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วย

รัฐบาล “ประยุทธ์” เตรียมรีดภาษีโรงเรียนกวดวิชาเกือบ 2,000 แห่ง เงินสะพัด 32,000 ล้าน ป.ป.ช.แฉกิจการค้ากำไรเกินควร 40%

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้เก็บภาษีเงินได้โรงเรียนกวดวิชาเป็นครั้งที่ 3 หลังเคยเสนอแล้วในปี 2554 แต่ยังไม่คืบหน้า ด้านกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเพื่อจัดเก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชา เพื่อหาข้อยุติภายใน 18 มกราคม 2558 นี้

มติครม. “พล.อ. ประยุทธ์” วอนพ่อค้าซื้อยาง 60 บาท/กิโลกรัม – อนุมัติเก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชา เตรียมลงทุนเมกะโปรเจกต์พัฒนาที่ดินริมเจ้าพระยา 20 กิโลเมตร

“พล.อ. ประยุทธ์” วอนพ่อค้าซื้อยาง 60 บาท/กิโลกรัม เบรกรัฐมนตรีอย่ามั่วหาของขวัญให้ประชาชน คลังบิด 4 มาตรการภาษีอุ้มผู้มีรายได้น้อย รัฐสูญ 8 พันล้าน อนุมัติเก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชา เพิกถอนสิทธิบีโอไอโกงค่าท่าเทียบเรือ เตรียมลงทุนเมกะโปรเจกต์พัฒนาที่ดินริมเจ้าพระยา 20 กิโลเมตร

1 2