วิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์

16 ข่าวในคอลัมน์นี้


สังคมไทยไร้วุฒิภาวะ

สังคมไทยไร้วุฒิภาวะทั้งคนโพสต์และคนเสพข่าว เรามาตั้งสติกันใหม่ดีมั้ย สร้างภูมิคุ้มกันให้สังคมไทยด้วยการมีสติ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล ให้เห็นข้อเท็จจริงกันก่อนส่งต่อกันดีไหม

ปลาทูน่าครีบน้ำเงินที่แพงที่สุดในโลก ประจำปี 2021

ทุกวันที่ 5 มกราคมของทุกปี เป็นวันเปิดทำการในวันแรกของตลาดปลาในกรุงโตเกียว ซึ่งเป็นตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลก จะมีประเพณีการประมูลปลาทูน่าครีบน้ำเงิน ปัจจุบันถือว่าเป็นปลาที่หายากในน่านน้ำของญี่ปุ่น

ปลาทูที่ผมรู้จัก (ตอนจบ)

วันนี้ ถึงเวลาแล้วหรือยังครับ ที่เราจะกลับมา “ตั้งหลักปรับองค์ความรู้ในเรื่องปลาทูกันใหม่” ด้วยการสำรวจวิจัยสัตว์น้ำเศรษฐกิจทั้งหลายที่มีอยู่ในน่านน้ำไทยว่ามีสัตว์น้ำอะไร อยู่ที่ไหน มีวิถีชีวิตและฤดูกาลอย่างไร เพื่อเราจะได้จัดการกับทรัพยากรชนิดนั้น ๆ ให้เกิดความยั่งยืนอย่างที่เราอยากจะเห็นกัน

ปลาทูที่ผมรู้จัก (ตอนที่2)

วันนี้ ถึงเวลาแล้วหรือยังครับ ที่เราจะกลับมา “ตั้งหลักปรับองค์ความรู้ในเรื่องปลาทูกันใหม่” ด้วยการสำรวจวิจัยสัตว์น้ำเศรษฐกิจทั้งหลายที่มีอยู่ในน่านน้ำไทยว่ามีสัตว์น้ำอะไร อยู่ที่ไหน มีวิถีชีวิตและฤดูกาลอย่างไร เพื่อเราจะได้จัดการกับทรัพยากรชนิดนั้น ๆ ให้เกิดความยั่งยืนอย่างที่เราอยากจะเห็นกัน

ปลาทูที่ผมรู้จัก (ตอนที่ 1)

วันนี้ ถึงเวลาแล้วหรือยังครับ ที่เราจะกลับมา “ตั้งหลักปรับองค์ความรู้ในเรื่องปลาทูกันใหม่” ด้วยการสำรวจวิจัยสัตว์น้ำเศรษฐกิจทั้งหลายที่มีอยู่ในน่านน้ำไทยว่ามีสัตว์น้ำอะไร อยู่ที่ไหน มีวิถีชีวิตและฤดูกาลอย่างไร เพื่อเราจะได้จัดการกับทรัพยากรชนิดนั้น ๆ ให้เกิดความยั่งยืนอย่างที่เราอยากจะเห็นกัน

โควตาการจับปลา…เรื่องนี้มาจากไหน

โควตาการจับปลา…เรื่องนี้มาจากไหน หยุดฟังคนที่ไม่รู้เรื่องประมงที่ท่านตั้งให้ไปทำงาน หยุดฟัง EU และ “หยุด “ทำร้ายชาวประมง” เถอะครับ

“การปิดอ่าวไทย” กับ “การอนุรักษ์ปลาทู” แล้วปลาทูหายไปไหน…!!!

วันนี้การปิดอ่าวเพิ่งจะย่างเข้าเพียงสัปดาห์ที่สองของช่วงเวลา 3 เดือนที่ประกาศปิดอ่าว จึงยังมีเวลาที่จะแก้ไขและติดตามข้อมูลเพื่อการบริหารและจัดการกับ “แม่และลูกปลาทู” ที่เราคาดหวังที่จะอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลาน ซึ่งถ้าปล่อยให้ทำกันอยู่เช่นเดิม เมื่อถึงเวลาเปิดอ่าวในวันที่ 16 พฤษภาคม เราก็คงจะไม่เหลือปลาทูให้เราจับเช่นเดิม โดยไม่รู้ว่า “ปลาทูหายไปไหน” กันอีก

กระแสการต่อต้าน EU เริ่มขึ้นแล้วจากชาวประมงไทย

การแก้ไขปัญหาของรัฐบาลไทย “เดินมาอย่างผิดทาง” มีการเร่งรัดการดำเนินการอย่างไม่รอบคอบ รอบด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ฟังเสียงประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แท้จริง แต่คณะกรรมาธิการยุโรปก็นิ่งเฉย ไม่ทักท้วง กลับพยายามเพิ่มความกดดันและบีบคั้นให้รัฐบาลดำเนินการต่อไป

2 ปีกับการแก้ไขปัญหา IUU Fishing แบบ “ลิงแก้แห” … คุ้มหรือไม่ “EU อาจพอใจ แต่การประมงทะเลไทยล่มสลาย”

เชื่อไหมครับ ประเทศไทยเคยมีเรือประมงไทยที่ทำการประมงนอกน่านน้ำอย่างถูกต้องตามกฎหมายอยู่ก่อนที่รัฐบาลจะดำเนินการแก้ปัญหา IUU Fishing มากกว่า 1,000 ลำ แต่วันนี้กลับถูกรัฐบาลไทยบังคับให้จอด หรือไม่ก็เพื่อความอยู่รอดก็ต้องไปชักธงประเทศอื่นกันจนไม่มีเรือประมงที่ชักธงไทยทำการประมงนอกน่านน้ำเหลืออยู่แม้แต่เพียงลำเดียว

1 2