กลุ่มพลังงาน และโครงสร้างพื้นฐาน (Energy and Infrastructure Group)

17 ข่าวในคอลัมน์นี้


แผนการเชื่อม Grab Boat กับ Grab Bike (ไม่ติด)

แผนการเชื่อม Grab Boat กับ Grab Bike (ไม่ติด)…การนำร่อง “Grab Boat” ในคลองลาดพร้าวเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ ทาง Grab ได้ให้งบชุมชนในการปรับปรุงเรือเพื่อการทดลองครั้งนี้ แต่ทางฝั่งของภาครัฐยังไม่พร้อมให้ทำการทดลอง ด้วยเหตุผลเรื่องความปลอดภัย …การเดินเรือ Grab Boat ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงต้องถูกยกเลิกลงไปกะทันหัน (ในประเทศไทย)

Khonkaen Smart & Creative Cities สร้างเมืองอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน

ขอนแก่นในวันนี้จึงเป็นที่จับตาของหลายๆ คนว่าการรวมตัวร่วมมือของนักธุรกิจ ภาครัฐ และประชาชน ที่เป็นชาวขอนแก่นเอง จะสามารถสร้างเมืองให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ และเป็นเมืองที่สามารถสร้างสรรค์ชีวิตของชาวเมืองให้มีความสุขอย่างเหมาะสม โดยเร็วๆ นี้จะมีศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบขอนแก่น หรือ TCDC Khonkaen คอยสนับสนุนนโยบายการออกแบบต่างๆ ให้กับเมืองขอนแก่นด้วย

ความลับของ Silicon Valley

ความลับของ Silicon Valley!! สิ่งที่รัฐบาลในเอเชียมักจะมองข้ามไปคือ จุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดในการสร้าง Silicon Valley ให้เกิดขึ้นได้และนั่นคือการมีโรงเรียนเทศบาล (Public Schools) ที่คุณภาพดีมากๆ เพื่อป้อนคนเก่งรุ่นใหม่เข้าสู่ระบบ

ระบบ BRT ที่ใหญ่ที่สุดในโลก … อยู่กรุงเทพฯ

ภาครัฐควรมองโครงสร้างพืนฐานโดยเริ่มจากเรื่องสิทธิ ทุกคนควรมีสิทธิเท่ากัน ไม่ว่าฐานะจะต่างกัน ไม่ว่าจะนั่งรถเมล์หรือใช้รถยนต์ส่วนตัว เพราะการให้สิทธิคือการให้โอกาสไปด้วยในตัว ระบบโครงข่ายรถเมล์ที่มีเลนส่วนตัว และไม่ติดในการจราจร จะสร้างมูลค่า “เวลา” ให้แก่คนทำงานและเด็กนักเรียนกี่ล้านคน และคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจเท่าไร น่าจะเป็นเรื่องที่ควรศึกษาโดยด่วน

Hackers+Designers (TCDC) การทดลอง “อิสรภาพจากความคิด” (Freedom from Thinking)

คอมพิวเตอร์ หากไม่ถูก พ.ร.บ. ทางกฎหมายควบคุมจนเกินไป จะเป็นเครื่องมือที่ดีเยี่ยมในการช่วยให้มนุษย์สร้างแนวคิดใหม่ๆ ขึ้นมาได้ โดยที่พวกเขาอาจคิดไม่ถึง หรือไม่เคยกล้าที่จะคิดไอเดียเหล่านี้มาก่อนเลยด้วยซ้ำ “อิสรภาพจากความคิด” ไม่ได้เกิดขึ้นจากการห้ามคิด แต่มันเกิดขึ้นจากการปลดปล่อยตัวเอง ให้แนวคิดต่างๆ เชื่อมต่อกันเองโดยอิสระ

ทางผ่านจักรยาน (พลเมืองขอยืม)

สำหรับกรุงเทพฯ แล้ว ยานพาหนะทุกชนิดตั้งแต่รถเมล์ ไปจนถึงแผงลอย และรถสิบล้อ จะต้องมาแออัดอยู่รวมกันบนถนนจำนวนน้อยนิด ทำให้โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุกับผู้ขับขี่จักรยานเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว เมื่อเทียบกับเมืองอื่นๆ

กรณีโคโซโว พลังงานหมุนเวียนราคาถูกกว่าถ่านหิน

หนึ่งในวัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนงานพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2553–2573 คือการส่งเสริมกระจายแหล่งเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า โดยลดการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิต และเพิ่มการใช้พลังงานน้ำ ถ่านหินพลังงานทดแทน และพลังนิวเคลียร์ ซึ่งเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้คือเพิ่มสัดส่วนของไฟฟ้าจากพลังงานน้ำให้เป็น 20% ถ่านหินให้เป็น 25% พลังงานทดแทนให้เป็น 20% และพลังงานนิวเคลียร์ให้เป็น 5% ภายใน พ.ศ. 2579

เด็กไทยปลุกจิตสำนึกพลังงานในสิงคโปร์

โจทย์ที่ท้าทายของคนรุ่นใหม่คือการผลักดันให้เกิดการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและการพัฒนาพลังงานสะอาด ควบคู่ไปกับการขยายตัวของเศรษฐกิจ คุณกิตติทัต พร้อมทวีพงศ์ แห่งองค์กรพลังงานคาร์ตา (Energy Carta – EC) ได้ให้ข้อคิดที่น่าสนใจจากประสบการณ์เป็นหนึ่งในผู้นำกิจการนักศึกษาด้านพลังงานในประเทศสิงคโปร์

เยาวชนจีน ทำอะไรในวันหยุด ?

สังเกตไหมครับว่าหลังจากออกจากรั้วมหา’ลัยไปแล้ว โอกาสในการหาแฟนของเราจะลดน้อยลงไปมาก ไม่ใช่เพราะว่าเราแก่ลง แต่เพราะโอกาสในการทำกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องได้ลดน้อยลงไป เราจะไปช็อปปิ้งซื้อกระเป๋าหลุยส์ร่วมกันได้สักกี่ครั้งกัน

ตื่นสายเถิดชาวไทย

ในปัจจุบัน เรามักจะพบเห็นสถาปนิก-นักเคลื่อนไหวผู้ออกแบบอาคาร Green Building ที่ได้รับรางวัลรักโลกจำนวนมาก เราพบเห็นนักเคลื่อนไหวที่อาบน้ำเพียงแค่ 5 ขัน เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (และกลิ่นตัว) เราพบเห็นเอ็นจีโอที่กินแต่ผักเพราะไม่เห็นด้วยกับการใช้พลังงานอย่างมหาศาลในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ แต่เราก็ยังไม่พบเห็นนักเคลื่อนไหวผู้ใดที่จะยอมเสียสละร่างกายและจิตใจเพื่อการนอนตื่นสายอย่างเคร่งครัดทุกวัน!

Bangkok: Handmade Transit จากแสตนฟอร์ด สู่ “แสนแสบ”

เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว มีวิศวกรจากมหาลัยฯ Stanford โทรมาหาผม “เรากำลังสร้าง Start Up อันใหม่” เขาบอกสั้นๆ ด้วยสำเนียง Silicon Valley พวกเขานัดสุมหัวกินกาแฟกันสามคนแถวย่านเอกมัย “เราน่าจะจัดทำหนังสือที่รวมรวมแบบแปลน และเครื่องยนต์ของระบบขนส่งที่คนธรรมดาๆ วิจัยและคิดค้นกันขึ้นมาเองนะ… อย่างเช่นเรือแสนแสบ ระบบวินมอเตอร์ไซค์ ระบบรถเข็นข้างถนน และระบบรถสองแถว ฯลฯ…ทำเป็นแบบ Open Source เลย ให้ประเทศอื่นเอาไปพัฒนาต่อได้” พวกเขาเสนอ

ความเป็นกลางทางเน็ต

เวลาจินตนาการถึงอินเทอร์เน็ต เรามักจะนึกถึงระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ที่เชื่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ จำนวนมหาศาลทั่วโลกเข้าด้วยกัน อย่างไรก็ตาม ในสภาพความเป็นจริง อินเทอร์เน็ตประกอบไปด้วยเครือข่ายย่อยๆ จำนวนมากมายเชื่อมต่อกันผ่านทางรูปแบบการสื่อสารที่เป็นมาตรฐานเปิด เครือข่ายย่อยเหล่านี้รวมตั้งแต่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider หรือ ISP) หน่วยงานที่มีการต่ออินเทอร์เน็ต เช่น มหาวิทยาลัยหรือโรงเรียน ไปจนถึงผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายย่อย เช่น หอพักที่มีบริการอินเทอร์เน็ตและร้านเน็ตคาเฟ่ เป็นต้น

1 2