ThaiPublica Forum ครั้งที่ 3 : “15 ปีวิกฤติ 2540 ประเทศไทยอยู่ตรงไหน”

ในโอกาสครบรอบ 15 ปี วิกฤติ 2540 ซึ่งถูกบันทึกเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์วิกฤติเศรษฐกิจการเงินโลก ที่มีผลกระทบรุนแรงและสร้างความเสียหายมหาศาลให้กับประเทศในเอเชีย โดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งเป็นจุดกำเนิดของวิกฤติ แต่ 15 ปีผ่านมา ผู้ที่เกี่ยวข้องกับวิกฤติครั้งนั้น ทั้งผู้ก่อวิกฤติ ผู้แก้วิกฤติ และผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อวิกฤติ มีการปรับตัว และได้เรียนรู้อะไรกับวิกฤตครั้งนี้บ้าง และประเทศไทยซึ่งฝ่ามรสุมวิกฤติครั้งนั้นมาได้จนถึงปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่อย่างไร

“UNFPA-สภาพัฒน์ฯ” เปิดรายงานคุณแม่วัยใสฯ เด็กหญิงอายุต่ำกว่า 15 ปี คลอดลูกทุก 2 ชั่วโมง

“UNFPA-สภาพัฒน์ฯ” เปิดรายงานคุณแม่วัยใสฯ เด็กหญิงอายุต่ำกว่า 15 ปี คลอดลูกทุก 2 ชั่วโมง

ThaiPublica Forum ครั้งที่ 6 “สุมหัวคิด” หนี้สาธารณะรัฐบาลไทย โอกาส-ความเสี่ยงกับภาวะ fiscal Cliff ในอนาคต

ThaiPublica Forum ครั้งที่6 หัวข้อ “สุมหัวคิด” หนี้สาธารณะรัฐบาลไทย โอกาส-ความเสี่ยงกับภาวะ fiscal Cliff ในอนาคต

เสวนารักษ์ป่าน่าน(ตอน2)…”พระครูพิทักษ์นันทคุณ”ถวายฎีกาด้วยวาจาขอคืนผืนป่าชุมชนที่”กระทรวงมหาดไทย”เตรียมล้มป่าสร้างเรือนจำ-สถานพินิจ กลางวงเสวนา

เสวนารักษ์ป่าน่าน(ตอน2)…”พระครูพิทักษ์นันทคุณ”ถวายฎีกาสมเด็จพระเทพฯด้วยวาจาขอคืนผืนป่าชุมชนที่”กระทรวงมหาดไทย”เตรียมล้มป่าสร้างเรือนจำ-สถานพินิจ กลางวงเสวนา

ไทยพับลิก้าเรดิโอ: “อานันท์ ปันยารชุน” สารภาพปีนี้อายุ 80 แล้ว เป็นปีแรกที่ห่วงใยเรื่องคอร์รัปชันมากที่สุด

ไทยพับลิก้าเรดิโอ: “อานันท์ ปันยารชุน” สารภาพปีนี้อายุ 80 แล้ว เป็นปีแรกที่ห่วงใยเรื่องคอร์รัปชันมากที่สุด

ไทยพับลิก้าเรดิโอ: “สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์” ออกจากคอมฟอร์ทโซน ชี้ไม่เกิน 10 ปี ไทยจะชนภูเขาน้ำแข็ง

ไทยพับลิก้าเรดิโอ: “สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์” ออกจากคอมฟอร์ทโซน ชี้ไม่เกิน 10 ปี ไทยจะชนภูเขาน้ำแข็ง

1 3 4 5 6