ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับ 4 DR ใหม่ เพิ่มโอกาสลงทุนหุ้นใหญ่ยุโรป-ETF จีนฮ่องกง เริ่มซื้อขาย 16 พ.ย. นี้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับ 4 DR ใหม่ เพิ่มโอกาสลงทุนหุ้นใหญ่ยุโรป-ETF จีนฮ่องกง เริ่มซื้อขาย 16 พ.ย. นี้

15 พฤศจิกายน 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับ 4 DR ใหม่ เพิ่มโอกาสลงทุนหุ้นใหญ่ในยุโรปและ ETF จีนฮ่องกง เริ่มซื้อขาย 16 พ.ย. นี้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depositary Receipt : DR) 4 หลักทรัพย์ใหม่ LVMH01, ASML01, HK01 และ HKCE01 ซึ่งเป็น DR ที่อ้างอิงหุ้นขนาดใหญ่ของยุโรป และ ETF ที่ลงทุนในบริษัทฮ่องกงและจีน ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเริ่มซื้อขาย 16 พ.ย. นี้

DR “LVMH01” อ้างอิงบริษัท LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทสินค้าหรู อาทิ แฟชั่น เครื่องหนัง นาฬิกา และอัญมณี จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ Euronext ประเทศฝรั่งเศส และ DR “ASML01” อ้างอิงบริษัท ASML Holding N.V. ผู้ผลิตเครื่องผลิตชิปให้กับโรงงานผลิตชิปทั่วโลก ซึ่งจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ Euronext ประเทศเนเธอร์แลนด์ สำหรับ “HK01” เป็น DR ที่อ้างอิงกองทุน ETF Tracker Fund of Hong Kong ที่ลงทุนอ้างอิงดัชนี Hang Seng ลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง และ “HKCE01” เป็น DR อ้างอิงกองทุน Hang Seng China Enterprises Index ETF ที่ลงทุนอ้างอิงดัชนี Hang Seng China Enterprises ลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ของจีน ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง โดยทั้ง 4 DR ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

DR เป็นตราสารที่ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับสิทธิประโยชน์เสมือนการถือครองหลักทรัพย์ต่างประเทศ ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่มี ด้วยเงินบาท โดย DR จะเปิดซื้อขายแบบต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียด DR ทั้ง 4 หลักทรัพย์ใหม่ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. หรือบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) www.bualuang.co.th หรือศึกษาผลิตภัณฑ์ DR เพิ่มเติมได้ที่ www.setinvestnow.com