ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดบรรยายแนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ภายใต้ Climate Care Platform

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดบรรยายแนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ภายใต้ Climate Care Platform

16 มีนาคม 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

นพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กรและพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้อนรับ แพทย์หญิง สุวณี รักธรรม นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร  และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน  ได้แก่ สมาคมสตรีเพื่อสตรี  สมาคมซอนต้าประเทศไทย สมาคมสตรีสัมพันธ์ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-กรุงเทพฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และมูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา  เข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ “How to Activate Climate Action” แนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อลดปัญหาโลกร้อนอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการ Climate Care Platform ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การจัดกิจกรรมได้นำหลักปฏิบัติ 6 Cares จากโครงการ Care the Bear มาใช้เพื่อส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกจากการจัดงาน  ได้แก่ รณรงค์ให้เดินทางร่วมกัน ลดใช้กระดาษและพลาสติก งดใช้โฟม ลดใช้พลังงาน ใช้วัสดุตกแต่งที่สามารถกลับมาใช้ใหม่ได้ และกินอาหารให้พอดีเพื่อลดขยะ  ซึ่งผลการคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากการจัดกิจกรรมเท่ากับ 159.73 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เทียบเท่าการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีของต้นไม้ 18 ต้น

องค์กรที่สนใจดำเนินการด้านบริหารจัดการขยะกับโครงการ Climate Care Platform ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ climatecare.setsocialimpact.com หรือ SET Contact Center 0 2009 9999