ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสมาคมแม่บ้านตำรวจ ลงนาม MOU เสริมความรู้การเงินและบริหารจัดการหนี้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสมาคมแม่บ้านตำรวจ ลงนาม MOU เสริมความรู้การเงินและบริหารจัดการหนี้

24 กุมภาพันธ์ 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ สุมนา กิตติประภัสร์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ลงนาม MOU ส่งเสริมความรู้ด้านการวางแผนการเงินและการบริหารจัดการหนี้ แก่ข้าราชการตำรวจ คู่สมรส และครอบครัวทั่วประเทศ เมื่อ 23 ก.พ. 2566 ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ข้าราชการตำรวจมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้ได้ด้วยตนเอง มุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนำไปสู่ความสำเร็จทางการเงินได้อย่างเป็นรูปธรรม จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างยั่งยืน หน่วยงานที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/happymoney